<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
0022742_mindre

Renovering af murværk skal være billigere

 • Materialer og Løsninger
 • Tag og Facade
 • Tegl
 • 2022-05-09
 • | Af Mikkel Weber Sandahl

  Der bliver renoveret murværk for millioner af kroner i Danmark. Renovering sker typisk i forbindelse med opsætning af altan, nye og større vinduesåbninger, eller en ændret anvendelse af bygningen. På Teknologisk Institut indikerer foreløbige projektresultater nu, at det snart vil være muligt at gøre renoveringen af det gamle murværk billigere end det er i dag.

  I 2009 udgav Teknologisk Institut rapporten ”Krydsbor” (X-bor). Rapporten introducerede en praktisk og let håndterbar metode til vurdering af mørtelstyrke – en metode, der i dag er alment anerkendt og består i at indsætte et krydsbor i mørtelfugen, hvorefter det vrides. Rapporten ”Krydsbor” dokumenterer sammenhængen imellem vridningsbelastningen og mørteltrykstyrken.


  Opdatering af anerkendt metode

  Teknologisk Institut har nu udført krydsborsmålinger i over 10 år og erfaret, at elasticitetsmodulet ofte bliver kraftigt undervurderet, og dermed forårsager komplikationer og meromkostninger ved renovering. Derfor arbejder Teknologisk Instituts specialister lige nu på at opdatere X-bor metoden, herunder at foretage mere præcise bestemmelser af elasticitetsmodulet for ældre murværk – hvilket specialisterne forventer kan gøre renovering af murværk billigere.

   

  Arash Ehtesham_lab
  Arash Ehtesham, forretningsleder  Arash Ehtesham er forretningsleder og har stor viden om blandt andet murværk og bygningskonstruktioner. Han er en af de specialister som arbejder på projektet ”Optimeret styrkemåling i gamle mørtelfuger - vurdering af ombygning”, som er støttet af Grundejernes Investeringsfond.

   

  - SBI-anvisningen271”Dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner” foreskriver, at der bliver udarbejdet statisk dokumentation for konstruktionerne under og efter renovering/ombygning. Når det kommer til projektering af ældre murværk, er der dog en række udfordringer, fx at normgrundlaget er ændret med tiden og at det bliver antaget, at ældre murværk ikke kan dimensioneres efter det gældende normgrundlag, som er udviklet til nyopført murværk. Samtidig er der udfordringer med effektiv bestemmelse af styrkeparametre, forklarer Arash Ehtesham.

   

  Ifølge Arash Ehtesham er de udfordringer der er med normgrundlaget tæt relateret fordi de gældende normer – Eurocodes – er udviklet på baggrund af forsøg med nye konstruktioner. Det er derfor en udbredt opfattelse, at bæreevneeftervisning af eksisterende konstruktioner er særdeles vanskeligt efter gældende normer inden for murværkskonstruktioner.

   

  - Hvis den antagelse er korrekt, bør der foreligge et andet beregningsgrundlag. Det emne ser vi på i et andet igangværende projekt, ledet af BUILD og medfinansieret af GI og omfatter blandt andet udgivelserne SBi 251 og SBi 248.

  Som en del af det projekt undersøger vi også svigtmuligheder, konstruktionsdesign og udførelsesmetoder ved renovering. Men udfordringerne med effektiv bestemmelse af styrkeparametrene er normuafhængige og det betyder, at uanset hvilket beregningsgrundlag, man anvender for de eksisterende konstruktioner, så er materialets styrkeparametre afgørende.

  Her har branchen brugt krydsborsmetoden til at fastsætte mørteltrykstyrken, men det er så her vi har erfaret, at der ofte opnås meget lave beregnede resultater af mørtlens elasticitetsmodulet, hvilket gør renovering/ombygning unødigt kompliceret og omkostningsfuldt. Og det er den udfordring vi vil løse i projektet om optimeret styrkemåling i gamle mørtelfuger, forklarer Arash Ehtesham.


  Målet i projekt er at etablere en direkte sammenhæng imellem de målte styrker ved krydsbor og elasticitetsmodulet. På den måde er det muligt at opnå en mere præcis og formentligt ofte højere værdi.

   

   

  Toke Rask FrandsenToke Rask Frandsen - Projektleder
  Nye resultater til gavn for bygherrer og rådgivere

  Toke Rask Frandsen er projektleder på projektet ”Optimeret styrkemåling i gamle mørtelfuger” og han ser frem til at projektet afsluttes til sommer og resultaterne kan komme ud til branchen. Allerede nu forventer han at have godt nyt.

   

  - Status på projektet lige nu er, at vi har gennemført alle laboratorieforsøg med minivægge, hvor vi har trykprøvet dem 5 gange over 365 døgn efterfulgt af brudforsøg. Stivheden af minivæggene viste sig i samtlige tilfælde at være markant højere end hvis den var blevet beregnet efter gældende normer. Resultatet af projektet er derfor et nyt udtryk for beregning af elasticitetsmodul for murværket muret med ren kalkmørtel og som mindst har opnået 150døgnsstyrken. Dette nye udtryk er implementeret i den kommende norm, DS 11990 ”Bæreevnevurdering af eksisterende konstruktioner”, som nu er i høring.

  Det giver nogle bedre beregningsforudsætninger for ingeniøren, når man skal regne på gammelt murværk, fx i forbindelse med en renoveringssag, hvor det eksisterende murværk pludselig skal til at bære mere last, siger Toke Rask Frandsen, som glæder sig til at få resultaterne ud i branchen.

   

  - Vi forventer at resultaterne kan hjælpe rådgiverne til at opnå bedre og mere præcise styrker af murværket, hvilket kan simplificere projekteringsopgaven og dermed også, at bygherrerne kan opnå bedre resultater af det eksisterende murværk hvilket kan gøre renovering billigere og dermed mere attraktivt, slutter Toke Rask Frandsen.

   

   

   

  Anbefalede artikler