<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
IMG_4661_redigeret

Nyt projektteam giver gammelt murværk højere miljømæssig værdi

 • Materialer og Løsninger
 • Facade og Tag
 • Målbar bæredygtighed
 • Tegl
 • 2021-01-27
 • | Af Mikkel Weber Sandahl
 • Murværksaffald ligger i bunden af affaldshierarkiet, men det skal være slut nu, og murværksaffaldets status skal løftes fra ”nyttiggørelse” til ”genanvendelse”. Sådan lyder budskabet fra de tre stærke spillere, Egernsund Wienerberger, RGS Nordic og Teknologisk Institut, som tilsammen danner projektteamet i et nyt MUDP-projekt, støttet af Miljøstyrelsen.

  Med nye metoder, nye processer, nye materialer og en ny måde at tænke på, skal den danske teglindustri reducere sit forbrug af ikke fornybare naturressourcer med 15-18 %.

  Og der er hårdt brug for at tænke nyt og løfte murværksaffaldet væk fra sin nuværende placering, nederst i affaldshierarkiet, fortæller Mette Moesgaard, som er sektionsleder på Teknologisk Institut.

   

  - Den danske teglindustri anvender i dag ca. 175.000 tons sand om året til produktion af mursten. Men sand udgør en ikke fornybar ressource og de danske naturressourcer er begrænsede. Faktisk viser undersøgelser, at det fremover kan blive svært at skaffe tilstrækkelige mængder sand af en kvalitet, som gør det egnet til fremstilling af mursten og andre byggematerialer, siger Mette Moesgaard.

   

  Stort uforløst potentiale
  Allerede i dag mærker teglværkerne, at de må hente sand længere og længere væk, og det er ikke unormalt, at teglværker får leveret sand fra sandgrave 100-150 km fra teglværket. Denne transport medfører en væsentlig øget omkostning og miljøbelastning. Og det er denne brændende platform, som projektet har sit afsæt i.

   

  - I Danmark producerer vi årligt ca. 400.000 tons murværksaffald, men kun en mindre del bliver genanvendt direkte som mursten. Mere end 90 % ender som vejfyld, men på grund af materialets lave densitet er knust murværk faktisk ikke optimalt som vejfyld, og derfor bliver det ofte kun brugt som ekstra fyld, hvor der egentlig ikke er behov for det. Derfor mener vi, at det er på tide at tænke nyt og genanvende murværksaffaldet langt bedre, siger Mette Moesgaard.

   

  Projektets mål er, at mindst 75 % af sandet i mursten kan erstattes af knust murværk. Det svarer til, at den danske teglindustri kan reducere sit forbrug af ikke fornybare naturressourcer med 15-18 %. Og ressourcen af murværksaffald er tilstrækkelig stor til at dække hele behovet for sand til fremstilling af tegl.

   

  IMG_4660

   

  Miljømæssig gevinst og god forretning
  For Egernsund Wienerberger er bæredygtighed en vigtig parameter. Derfor deltager de også i projektet, da de ønsker at bidrage til, at forbruget af primære råstoffer bliver mindre og ikke mindst til, at det murværksaffald, som bliver genereret, bliver genanvendt med højst mulig miljømæssig værdi.

   

  - Kombinationen af det direkte samarbejde med affaldsmodtager omkring affaldshåndteringen og oparbejdningen samt Teknologisk Institut, som bidrager med dokumentation af kvalitet gennem laboratorieskalaforsøg og udvikling af kvalitetssikringsparametre, giver gode muligheder for at opnå størst mulig grad af erstatning af sandfraktionen, siger Lene Vissing, Kvalitetschef i Egernsund Wienerberger.

   

  Ideen med at udvikle metoder til at genanvende murværksaffald, så det kan erstatte sand i produktion af tegl, er miljømæssigt godt og sikrer et cirkulært materialekredsløb, hvor materialer fra gammelt byggeri bliver oparbejdet og indgår i fremstilling af nye byggevarer, der igen returnerer til byggeriet. Projektteamet vil genanvende murværksaffaldet i form at et nyt råstof, ”Gensand”, som bliver oparbejdet fra murværksaffaldet. Her ser RGS Nordic et stort potentiale.

   

  - RGS Nordic modtager i dag allerede murværksaffald, som knuses og sælges til vejfyld.
  Via projektet kan vi oparbejde affaldsmaterialer til det nye råmateriale – ”Gensand”, som har højere miljømæssig værdi end at anvende murværksaffaldet som vejfyld. I RGS Nordic tror vi på, at den dokumentation for det nye råmateriale, som bliver udviklet i projektet, er vigtig for at opnå generel anvendelse af det nye materiale. I fremtiden skal dette fungere i industriel skala, som et nyt råmateriale, der kan aftages direkte ind i produktionen af teglsten hos teglværkerne, siger Ebbe Tubæk Naamansen, Head of Group Sustainability,
  RGS Nordic.

   

  Cirkulært slutprodukt i top
  Projektet er netop bevilliget, og når projektperioden på 2 år er forbi, ser Mette Moesgaard frem til, at murværksaffald indtager en optimeret og ”grønnere” plads i den anden ende af affaldshierarkiet end det gør i dag.

   

  - Arbejdet i projektet er vigtigt. Vi har brug for at tænke nyt, så vores ikke-fornybare ressourcer, som fx sand, bliver erstattet af noget miljømæssigt bedre. Selvom det også er muligt at genanvende hele mursten i nye projekter, så ved vi af erfaring, at kun en mindre del af det murværk, som nedrives i dag, egner sig til direkte genbrug af murstenen. Med ”Gensand” kan vi sikre – og dokumentere - at både selve affaldsgenanvendelsen og slutproduktet er miljømæssigt i top, slutter Mette Moesgaard.

  Anbefalede artikler