<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Fotos af Michael Plessner_1_1920

Præfabrikerede mikroboliger i træ viser vejen for manglen på studieboliger

 • Materialer og Løsninger
 • Målbar bæredygtighed
 • 2023-05-22
 • | Af Lars Krogh
 • | Foto af Michael Plessner

  Det er hverken visioner eller ambitioner, det skorter på hos CPH Village. De kalder sig selv en udviklingsvirksomhed, der har til mål at skabe boliger for studerende, der er til at betale og som kan drives og opføres uden at drive rovdrift på planeten. Siden 2018 er tre “villages” skudt op rundt omkring i København. Sidste hånd er ved at blive lagt på en fjerde village, der er klar til indflytning 1. april 2023.

  Det lyder umiddelbart som en svær ligning at få til at gå op. Billige boliger, der er bæredygtige og som ligger på centrale adresser i København. Bygge- og Anlægsavisen mødtes med Magnus Emanuel, Head of Project Development og uddannet bygningskonstruktør til en snak om, hvordan det lykkes. 

  Fotos af Michael Plessner_600

   

  Præfabrikerede træmoduler

  – Vores mission er at bygge billige boliger til unge og studerende og samtidig vise, at det faktisk er muligt at lave bæredygtigt byggeri, der er til at betale, og hvor folk faktisk gerne vil bo. Det er samtidig en udfordring, der kræver at beboerne er åbne over for en anden måde at leve på, udtaler Magnus Emanuel.

  Boligerne er med et bruttoareal omkring 20 m2 nærmere at betegne som et stort værelse. Men pladsen er godt udnyttet, og entré og toilet deles med en nabo. I bebyggelsen er der også adgang til flere store og meget gennemtænkte fællesområder både ude og inde, hvor man kan mødes og være sammen med sine naboer. Og det gør hele forskellen.


  – 90% af byggeriet består af præfabrikerede moduler, der laves på store fabrikker ejet af Scandi-Byg. Det er en smart måde at bygge på, da det både hjælper med at holde omkostningerne nede, giver en kortere byggeperiode samt en højere kvalitet i byggeriet, da modulerne produceres under bedre arbejdsforhold, siger Magnus Emanuel og fortsætter…


  – Modulbyggeriet på fabrikkerne har desuden haft en overraskende afledt effekt, da det har vist sig at være en god arbejdsplads for helt eller delvist opslidte håndværkere. Hallerne er opvarmede, og man laver tingene i ordentlige arbejdsstillinger uden tunge eller pludselige løft. Det er generelt bare en mere behagelig, skånsom og sikker arbejdsplads end en traditionel byggeplads.

   

  Så bæredygtigt som muligt

  Træ er den bærende konstruktion i byggeriet, og når Village Nørrebro står færdig, vil det være et af de største boligbyggerier i træ her til lands. Der bliver udelukkende anvendt FSC-certificeret tømmer fra enten Danmark eller Sverige.

   

  – Vi efterstræber at bygge så bæredygtigt som muligt og bruge naturlige og biodynamiske materialer, hvor det kan lade sig gøre. Men, indvender Magnus Emanuel, det er en misforståelse at tro, at vi dermed bygger bæredygtigt. Det er der ingen, der gør, da ægte bæredygtigt byggeri stadig er mange år ude i fremtiden. Vi laver hele tiden livscyklusanalyser, og det vi ønsker at opnå er, at vi ikke bruger flere ressourcer, end hvad vores planet kan tilvejebringe.

   

  – Det er også grunden til, at boligerne er forholdsvis små. For det er én ting at bygge bæredygtigt (tilstræbe at bygge bæredygtigt), men hvis vi så bygger større boliger, så bider det jo sig selv i halen. Derfor er vi nødt til at have færre ting, bo på færre m2 og deles om flere ting, hvis vi skal holde os inden for de planetære grænser. I studielandsbyen Nørrebro har vi regnet ud, at CO2-aftrykket per person vil være 50% lavere end i traditionelle, nybyggede studieboliger.

  Fotos af Ida Lundorff_3_1600

   

  Fleksible og flytbare boliger


  – Et andet vigtigt parameter for byggeriet er, at hverken vi eller andre med sikkerhed ved, hvad fremtiden bringer. Derfor har alle huse deres egen varmepumpe i stedet for eksempelvis fjernvarme, så husene potentielt kan flyttes, hvis det bliver nødvendigt.

  – Det giver også en fleksibilitet, at vi bygger i træ, da det er nemt at lægge vægge ned og eventuelt slå to eller flere boliger sammen. Vi ved ikke hvilke behov, der vil være i fremtiden, men boligerne er forberedt til at to eller flere kan slås sammen og eksempelvis blive til en god seniorbolig.

   

  Hvad man med ret stor sandsynlighed kan sige er, at der også i de kommende år stadig vil være et stort behov for studieboliger. CPH Villages sigter derfor efter at få sikret 12.000 nye boliger inden for de næste 12 år. Der er allerede fundet to nye lokationer for de næste studielandsbyer. Hvor det bliver, kan Magnus Emanuel dog endnu ikke afsløre.

  Anbefalede artikler