<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
phus-roskilde-musicon-container

Byggeriet af P-hus i Roskilde har opnået ultra lavt CO2-aftryk

 • Anlæg
 • Byggeprojekter
 • Målbar bæredygtighed
 • Stål
 • 2023-03-30
 • Ved brug af genbrugsbeton, minimal jordflytning og klimavenlige materialevalg har MT Højgaard og Roskilde Kommune minimeret CO2-udledningen i byggeriet af nyt parkeringshus i Musicon-bydelen.

  I Danmark er der pr. 1. Januar 2023 krav om, at det nybyggeri højest må udlede 12 kg CO2/m2. I Roskilde Kommune er man gået et skridt videre og har siden 2021 haft et krav på maksimalt 8,5 kg CO2/m2.

   

  Tallet for det nye p-hus på Musicon er 3,29 kg CO2/m², hvilket er et af de absolut laveste tal, der er beregnet og verificeret i Danmark indtil videre, skriver Roskilde Kommune og MT Højgaard i en pressemeddelelse.

   

  Hvorfor er det vigtigt?

  Byggeri i Danmark står for ca. 30 % af CO2- udledningen og udgør ca. 35 % af al affaldsproduktion - ifølge tal fra Klimapartnerskabet for Byggeri og Anlæg.

   

  Tager man et typisk dansk parcelhus, så kommer 80 % af husets samlede CO2-udledning fra produktionen af byggematerialerne til byggeriet. De sidste 20 % kommer fra opvarmning og anden drift.

   

  Der er derfor meget at hente ved selve byggeriet - lige fra udvindingen af råmaterialerne, produktionen af byggematerialerne og konstruktionen af bygningen.

   
  phus_roskilde-musicon-stål

   

  Genbrug af beton

  En af nøglerne til p-husets lave CO2 aftryk har været et krav om jordbalance, hvor der hverken skal fjernes eller tilføjes jord til byggepladsen.
  Kommunen vidste som bygherre fra starten, at der var betonrester i jorden. Aftalen blev, at når entreprenøren fandt beton, kunne han grave det fri og lægge det uden for byggepladshegnet.
  Kommunen sørgede herefter for at knuse betonen, og entreprenøren havde derefter alt sit bundsikringsmateriale uden at skulle hente det udefra.
  Desuden blev en del brugt som tilslagsmateriale til støbning af ny beton.

   

  Grundlæggende skyldes det lave CO2 tal i høj grad, at der er tale om et enkelt byggeri med et begrænset antal forskellige materialer. Og de materialer, der er anvendt, er specielt udvalgt i forhold til, at de har et lavt CO2 aftryk. F.eks. er det stål, der er brugt i huset, produceret med at højt indhold af genanvendt stål.

   

   

  Designed for disassembly

  Ud over det, har udviklere, arkitekter og entreprenører brugt et designkoncept, der bygger på muligheden for at alle samlinger kan skilles ad, så de enkelte dele kan få nyt liv senere hen. I praksis betyder det at man ikke støber og svejser ting sammen, men derimod bruger skruer og bolte. For når bygningen engang ikke skal bruges længere, er der også meget at hente på CO2 regnskabet.

   

  Hvis bygningen er konstrueret, så den kan rives ned på en bæredygtig måde, bidrager den med byggematerialer til nye bygninger, så råstofforbruget bliver mindre.

   

  I tilfældet med p-huset på Musicon, er der beregnet et besparelsespotentiale ved genbrug/genanvendelse af de materialer, der kan tages fra bygningen efter endt levetid på ca. 40 % eller 326.000 kg CO2. Det skyldes, at p-huset er designet med tanke for adskillelse af materialer - "designed for disassembly".

   

  Fakta

  P-huset blev udbudt i totalentreprise af Roskilde Kommune med krav om design for adskillelse, genanvendelse af beton, samt en række andre bæredygtighedskrav - herunder et krav til en CO2 beregning på projektet.

   

  Huset er byder også på plads til aktiviteter. Der er faciliteter til parkour-udøvere og motorcykel-entusiaster og øverst er en taghave på vej, hvor beboerne i området kan dyrke grøntsager og krydderurter.

   

  Parkeringshuset er skabt i et samarbejde mellem bygherrerådgiver Artelia, arkitektvirksomheden Mangor & Nagel, totalentreprenør MT Højgaard Danmark, som vandt opgaven i marts 2020, og stålbygningseksperten Astron S.A.

   

  P-huset har plads til 240 parkerede biler og 12 motorcykler.

   

   

  Anbefalede artikler