<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
ABC billede
Annonce

Øgede krav til klima og certificeringer kræver kompetent rådgivning

 • Materialer og Løsninger
 • Akustik
 • Byggeriets udvikling
 • Målbar bæredygtighed
 • Renovering
 • Byggeprojekter
 • Virksomhedsnyt
 • 2023-12-12
 • | Af Jens Kisker
 • Hos ABC Rådgivende Ingeniører oplever man en stigende interesse for klimakrav i takt med, at de indføres i Bygningsreglementet. Det er et område, ABC har stærke kompetencer at byde ind med for at sikre optimale løsninger.

  Der er indført nye klimakrav i Bygningsreglementet fra den 1. januar, og flere er på vej de kommende år. Derfor vil mange kunder gerne vide, hvad kravene betyder for dem, og hvordan de skal forholde sig i forhold til nuværende og kommende projekter. Mange projekter er lang tid undervejs, og der kan gå lang tid fra byggetilladelsen søges, til projektet står færdigt, og kravene kan ændre sig i perioden. ABC hjælper deres kunder med både at se tilbage og fremad, fortæller Lone Hedegaard Mortensen, afdelingsleder i Bæredygtighed hos ABC Rådgivende Ingeniører:

   

  – Kundernes behov og interesser er naturligvis forskellige. Et konkret eksempel i forhold til en kommune var, at de gerne ville have et benchmark i forhold til, hvor deres nyere daginstitutioner lå CO2-mæssigt for at opbygge viden, for fremadrettet at øge ambitionerne i forhold til klimapåvirkningen.

   

  Stadig behov for viden om klimakrav, men udviklingen er begyndt

  Der sker en masse på området med den grønne omstilling i dag, og mange producenter er ifølge Lone Hedegaard Mortensen begyndt at have EPD’er på deres produkter. Den praksis bliver et konkurrenceparameter og er med til at skubbe på den klimavenlige udvikling. Der er stadig en del forvirring om, hvilke bygninger der er omfattet af klimakravet.

   

  – De seneste krav omfatter kun nybyggerier, men ikke tilbygninger eller renoveringer. Fra 2024 bliver det nye, at genbrugsmaterialer ikke skal medtages i beregningerne. Det mest bæredygtige er stadig ikke at bygge nyt, og hvis vi kan få fere af de eksisterende bygninger til at opfylde de funktioner, vi har brug for, så er det et stort potentiale og et klimavenligt skridt i den rigtige retning, mener hun.

   

   

  Stort potentiale i genbrug af blandt andet bærende konstruktioner

  Hos ABC er de begejstrede, når der for eksempel er tale om projekter med ambitiøse bygherrer, der gerne vil bygge klimavenligt, men det er afgørende at få alle med. Selvom ikke alle projekter er lige ambitiøse på klimaets vegne, så understreger Lone Hedegaard Mortensen, at det stadig hjælper at gøre et eller andet klimavenligt.

   

  – Vi har lavet en guide om genbrug af bærende konstruktioner med bl.a. Teknologisk Institut om CO2-besparelsespotentialet fra genbrug af eksisterende konstruktioner. Det er fra ca. 50 til knap 100 %, så der er et kæmpe potentiale i den eksisterende bygningsmasse. Når klimakravene bliver strammet yderligere, så bliver det også sværere at bygge nyt, og det vil understøtte, at vi ser mere på, hvad vi har af eksisterende byggerier, vi kan renovere og ændre. Det er godt, at vi tænker hele værdikæden med, og nye biogene materialer som eksempelvis træ får helt sikkert også mere opmærksomhed fremover, forudser hun.

   

  Om ABC Rådgivende Ingeniører

  ABC Rådgivende Ingeniører leverer rådgivning og ingeniørydelser til bygge- og industrisektoren med fokus på transformation, renovering og nybyggeri. ABC har bl.a. arbejdet med boligejendomme, institutioner, idræt og kultur, hoteller, kulturarv, industrien, altaner, hospitaler, kontorer, domiciler og udviklingsprojekter.

  ABC har +120 medarbejdere fordelt på kontorer i Glostrup, Silkeborg og i Riga.

   

  Anbefalede artikler