<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
article_image

Borgmester Holger Schou Rasmussen, transportminister Benny Engelbrecht og beskæftigelsesminister Mattias Tesfaye indviede myndighedscenteret ved Femern-forbindelsen.

Nyt myndighedscenter ved Femern-forbindelsen indviet

  • 2021-11-10
    Foto: Femern A/S

Regeringen og Femern A/S har aftalt at oprette et lokalt myndighedscenter ved Femern-byggeriet, som skal sikre trygge og ordentlige arbejdsvilkår for danske og udenlandske arbejdstagere.

For at sikre fortsat stort fokus på arbejdsmiljø samt løn- og arbejdsvilkår på byggepladsen ved den kommende Femern Bælt-forbindelse har Femern A/S åbnet et myndighedscenter ved byggepladsen i Rødbyhavn.

 

Centeret giver de forskellige myndigheder, der fører kontrol på byggepladsen, bedre rammer til at udføre deres arbejde.

 

Det gælder Arbejdstilsynet, Styrelsen for International Rekruttering og Integration – SIRI, Søfartsstyrelsen og Skattestyrelsen, og derudover kan Politiet også benytte centeret, hvis der er behov.

 

 

Styr på arbejdsmiljø samt løn- og arbejdsvilkår
Transportminister Benny Engelbrecht udtalte ved åbningen af myndighedscenteret:

 

- Der skal være styr på arbejdsmiljøet samt løn- og arbejdsvilkår på de statslige byggepladser. Byggeriet af Femern Bælt-forbindelsen er stort og kompliceret, og kontrolarbejdet er derfor meget omfangsrigt. Det er en fordel for de forskellige myndigheder, der kontrollerer byggeriet, at Femern A/S nu har sørget for bedre rammer for kontrolarbejdet, og det er med til at give synlighed om, at der skal være ordentlige forhold på en af Danmarks største byggepladser.

 

Kan skride hurtigt ind
Også fungerende beskæftigelsesminister samt udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye deltog i åbningen af myndighedscenteret.

 

- Det er vigtigt, at der kan skrides hurtigt og effektivt ind over for lovovertrædelser i forbindelse med byggeriet. Derfor er jeg rigtig glad for, at der nu etableres et lokalt myndighedscenter, hvor Arbejdstilsynet, SIRI og andre relevante myndigheder har mulighed for at yde en bedre og mere koordineret fælles myndighedsindsats over for virksomheder og de ansatte på byggeprojektet. Myndighedernes fysiske tilstedeværelse så tæt på byggeriet skal meget gerne gøre det lettere at gribe ind over for ulovligheder. Det vil forhåbentlig bidrage til bl.a. at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø samt ordentlige løn- og ansættelsesforhold, sagde Mattias Tesfaye.

 

 

Placering tæt på byggepladsen
Femern A/S har etableret myndighedscenteret i samarbejde med de myndigheder, der bliver repræsenteret i centeret. Centeret er placeret i umiddelbar nærhed af byggepladsen, tæt ved Femern A/S’ egen tilsynsenhed og de faglige organisationers kontorfaciliteter ved byggepladsen.