<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">

Erfaringerne er nøglen til succes for Femern-forbindelsen

 • Femern
 • Anlæg
 • Veje og Infrastruktur
 • 2020-04-16
 • | Af Alexander Tengbjerg

  Øresundsbroen og Storebæltsbroen har givet danske ingeniører og entreprenører værdifuld know how i forhold til gigantiske anlægsprojekter. Den viden vil være nøglen til succes for arbejdet med Femern-forbindelsen, ifølge Villads Engstrøm, Design Coordination Manager ved Femern AS.

  - Øresundsbroen, men også Storebæltsbroen gav danskerne erfaringen med meget tunge infrastrukturopgaver. Den viden, vi har taget med os fra disse opgaver, er altafgørende for, hvordan vi løser Femern-forbindelsen. Vi har vist, at vi har de tekniske kompetencer til at løse disse opgaver, siger Villads Engstrøm og henviser til de enorme tunnelelementer i beton:

   

  - Tag bare de store tunnelelementer, som vi vil producere direkte for vores etablerede arbejdshavn og fabrikker. Måden de produceres og sejles ud på af slæbebåde, er den samme teknik som ved Øresundstunnellen.

   

  Tunnelelementerne vejer hver især 73.000 ton, og de produceres og samles på den nye fabrik, man opretter ved Femern-forbindelsens nye anlægshavn, der bliver Danmarks femte største arbejdshavn. Hver element består af 10 mindre, der hver især er 20 meter lange. Det samlede tunnelelement, bliver 217 meter langt, 42 meter bredt og 10 meter højt. De forsegles efter konstruktionen med skodder, hvorefter de flydende, skubbes ud og sænkes ned på havbunden. På Øresundsforbindelsen var tunnelelementerne 175 meter lange.

      

  Transformerstationer og cykelstier

  Forarbejdet og byggemodningen af byggepladsen er også helt essentielt for projektets fremtidige succes. Gamle fabrikker og bygninger er enten revet ned eller flyttet. Infrastrukturen i området er blevet udvidet, så de heftige byggepladser vil kunne fungere uden at påvirke byen eller kørslen til og fra færgen. En lang cykelsti er blevet etableret, som de tusindvis af medarbejdere kan benytte sig af, så deres kørsel ikke beslaglægger det begrænsede vejnet.

   

  - Der er gjort klar til, at entreprenørerne kan oprette deres medarbejdercamps, og man har udlagt transformerstationer, der markerer, hvor entreprenørerne kan opbygge deres aktivitet omkring, som et plug and play system. Der skal jo trækkes strøm og føres vand, der skal kloakeres og meget mere, for med tusindvis af mennesker bliver det jo en helt lille by, der opstår omkring byggeriet. Således kan entreprenørerne koncentrere sig fuldt ud om deres arbejde fremfor alle mulige infrastrukturopgaver, afslutter Villads Engstrøm.

  Anbefalede artikler