<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Foto af Jakob Exner og Helena Lennert
Annonce

Jakob Exner og Helena Lennert

Nye ejere af TNT Nuuk A/S: Vi vil indfri uudnyttet potentiale

 • Nordatlantisk Byggeri
 • Byggeriets udvikling
 • Byggeprojekter
 • 2023-11-22
 • | Af Morten Bøcker
 • | Fotos af TNT Nuuk A/S

  Jakob Exner og Helena Lennert har overtaget tegnestuen TNT Nuuk A/S efter mangeårig ejer. De vil styrke medarbejdernes kompetencer, opprioritere det strategisk arbejde – og gerne vise lidt mere mod i projekterne.

  Foto af medarbejdere på tegnestuenMedarbejderne på tegnestuen


  - Vi er en etableret tegnestue med nogle kendetegn, som kunderne anerkender. Sådan skal det blive ved med at være. Samtidig må vi godt blive lidt mere eksperimenterende og tage nogle modige valg engang imellem, siger Jakob Exner.

  Siden marts har han været daglig leder og direktør af Tegnestuen TNT Nuuk A/S. Og han har overtaget ejerskabet sammen med Helena Lennert, der nu er kreativ leder og bestyrelsesformand. De to har været ansat på tegnestuen siden henholdsvis 2009 og 2011 og fik overdraget stafetten af den hidtidige ejer og direktør Flemming Berger.

  Med de tos ejerskab træder tegnestuen ind i en ny tid.

  Den har i mange år været med til at udvikle bygninger af høj arkitektonisk og byggeteknisk kvalitet rundt om i Grønland. Og TNT Nuuk har i stort omfang præget den generelle udvikling i tæt samarbejde med de offentlige bygherrer, der udgør langt den største del af kunderne.

  Denne rolle ser de to nye ejere udbygget samtidig med, at der skal arbejdes på de indre linjer for at indfri et uudnyttet potentiale:

  - Vi vil give rum til, at hver enkelt af vores medarbejdere kan udvikle sig. Tidligere har vi hver især spredt os over mange discipliner. Nu vil vi dyrke ekspertisen og dermed blive endnu bedre til alt det, vi gør. Heri ligger et stort potentiale, siger Jakob Exner.

  - Vi vil gerne være mere med i det strategiske arbejde, der indleder projekterne. Vi er meget interesserede i samfundsudviklingen og vil gerne bidrage på de overordnede linjer til byudvikling og byplanlægning; tage helikopterperspektivet ind på tegnestuen, siger Helena Lennert.

  - Det gælder også visionsarbejdet. Hvad er det, der kan prioriteres i en udviklingsproces? I Grønland handler det meget om økonomien, om at prioritere de økonomiske ressourcer. Der foregår hele tiden en prioritering, og den er vi meget trænede i, siger Helena Lennert.

  - Vi har fokus på det, der skaber værdi, og derfor har vi også et ønske om at være med i det indledende arbejde, tilføjer Jakob Exner.

  - Ofte er der et ønske fra bygherrernes side om gode, gedigne, praktiske løsninger. Vi kan være med til at sikre, at byggeriet får høj værdi for samfundet og for brugerne af det, siger Jakob Exner.

   

   

  Forankret i det grønlandske grundfjeld

  En tur rundt på TNT Nuuks hjemmeside giver indblik i de mange spændende projekter, tegnestuen har løst gennem en årrække.

  Profilbeskrivelsens udsagn om, at TNT Nuuk er forankret i det grønlandske grundfjeld giver rigtig god mening, når man ser boligprojekterne, butikscentret, patienthotellet, skolerne, kollegierne, daginstitutionen, hotellerne, caféen, konferencecentret og mange flere.

  Byggerierne på en gang underlægger sig de naturskabte vilkår og fremstår spændende, kreative og med inspiration og elementer fra det omgivende byggeri, både hvad angår formgivning og farver.

  Tag blot daginstitutionen i Tasiilaq, Jørgen Brønlund Skolen i Ilulissat og kollegieboligerne i Nuuk.

  Forankringen i det grønlandske samfund betyder, at TNT Nuuk er særligt opmærksom på samfund-, erhvervs- og familiestrukturer, som nyt byggeri skal forholde sig til.

  - Vi tager derfor altid afsæt i de særlige stedspecifikke omstændigheder, siger Jakob Exner.

  - Vi er meget bevidste om det samfundsansvar, vi har, og holder skarpt fokus på, at de bygninger, vi tegner, skal kunne indfri den rolle, de er tiltænkt i udviklingen af det grønlandske samfund, siger Helena Lennert.

  Anbefalede artikler