<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
IMG_2619 Kaj tegner og fortæller_1920
Annonce

Kaj tegner og fortæller

NemStatik optimerer byggeriet og speeder beregningsprocessen op

 • Byggeriets udvikling
 • Virksomhedsnyt
 • Gulve, Vægge og Lofter
 • IT og ny teknologi
 • 2023-04-04
 • | Af Frank Ulstrup
 • Det, der startede som ”Kajs Regneark”, er i dag blevet til en række programmer, der benyttes af rådgivende ingeniører landet over. Kaj Jensen selv havde ikke drømt om, at det skulle komme så vidt - og at han som 60-årig skulle springe ud som selvstændig.

  – Jeg sad jo egentlig bare og passede mit ingeniørarbejde på et kontor, og siden da har det udviklet sig på en måde, som jeg slet ikke havde fantasi til at forestille mig.

  Ordene kommer fra Kaj Jensen, der i en årrække arbejdede for nogle af landets største rådgivende ingeniørvirksomheder.

  Det var her hos bl.a. NIRAS og COWI, at han som konstruktions-fagspecialist så en pointe i at udvikle nogle små regnearksbaserede hjælpeværktøjer, der kunne speede de tunge beregninger af laster og dynamiske påvirkninger mv. op.

  – Til at begynde med var det ret enkle værktøjer, som jeg for en stor dels vedkommende lavede i fritiden. Men de udviklede sig hen ad vejen, og blev mere og mere omfattende, lyder det fra den 67-årige Teknikumingeniør med speciale i bærende konstruktioner.

  Som tiden gik, begyndte kollegerne at efterspørge ”Kajs regneark”. Og de gjorde det i en grad, så udviklingsarbejdet blev til et egentligt deltidsarbejde:

  – Efterspørgslen var faktisk så stor, at jeg i 2016 i en alder af 60 år sprang ud som selvstændig. Jeg plejer at sige, at det aldrig er for sent at begynde for sig selv, og det var det heller ikke her, smiler Kaj Jensen, der i dag er direktør for NemStatik ApS – med sloganet Make It Simple.

  IMG_2087_1600

   


  Fra mund til mund

  Virksomheden, der har adresse i Åbyhøj ved Aarhus, beskæftiger i dag fire ingeniører, men har opgaver til mindst et par stykker mere.

  Dels med den almindelige ingeniørrådgivning og tredjeparts certificering, som NemStatik også tilbyder – men i særdeleshed med videreudvikling af den programpakke, som i dag benyttes af henved 50 rådgivende ingeniørvirksomheder.

  Den situation havde Kaj Jensen bestemt ikke set komme, da han omkring årtusindeskiftet begyndte at stykke de første regneark sammen:

  – Det har næsten været lidt overvældende – ikke mindst fordi udbredelsen stort set er sket fra mund til mund. Men jeg er selvfølgelig ovenud glad for, at så mange finder vores programmer brugbare og effektive, lyder det.

  Optimeret og tidsbesparende

  Kaj Jensen peger selv på to overordnede faktorer, når han skal forklare programmernes succes. Den første er tidsbesparelsen:

  – Der findes et stor antal mindre rådgivende ingeniørvirksomheder, som hyppigt laver manuelle stabilitets- og lastgangsberegninger. Den tilgang til beregning og analyse af hovedstatik kan let tage måneder at gennemføre, siger han og peger på, at NemStatiks programmer ofte kan reducere tidsforbruget til en fjerdedel:

  – Det kan det fordi, vores beregninger er modelbaserede. Vi opbygger en digital model af bygningen, så vi hele tiden kan lave konsekvensberegninger. Det betyder også, at vi har mange flere muligheder for at optimere løsningen med hensyn til materialeforbrug og bæredygtighed, siger han og fortsætter:

  – Og dermed er vi fremme ved den anden faktor – at vores beregningsmotor ikke bare tilbyder en brugbar løsning, men en løsning, der er optimeret på alle ledder og kanter, lyder det.

  IMG_3150 ARoS Domen_1600

   

  Digital overdragelse

  Sammenlignet med de større og mere generelle beregningsprogrammer, der findes på markedet, har NemStatiks programpakke også en fordel: Den er nemlig målrettet beregning af skivekonstruktioner, som er den mest udbredte konstruktionstype til etagebyggerier i Danmark:

  – I de andre programmer kan du også godt opbygge en model, men vores har i al beskedenhed den fordel, at der automatisk tages højde for de forskellige normkrav, og at f.eks. fundamenter også beregnes i forhold til den aktuelle undergrund. Og det sker vel at mærke i en og samme konstruktionsmodel – uden manuel overførsel af data mellem de enkelte delberegninger.

  Dertil kommer, fortsætter Kaj Jensen, at rådgiverne efter at have beregnet hovedstatik, kan sende en digital kopi af beregningen til betonelement-leverandøren:

  – Dermed overdrages hele den beregnede model, hvilket sparer tid og minimerer risikoen for fejl. Det er en feature, som rigtig mange er glade for, og som kører hos flere betonelement-leverandører, lyder det.

   

  IMG_2106_1600


  Programmer med indbygget erfaring

  Ud over udvikling af programmer og support til kunder, udfører Kaj Jensen som certificeret statiker som sagt også tredjepartskontrol af større byggerier.

  I øjeblikket er NemStatik f.eks. ved at gennemføre tredjepartskontrol på den nye ”Dome” til kunstmuseet ARoS i Aarhus. Og ved det aktuelle stadionbyggeri i samme by, har virksomheden også en finger med i spillet som tredjepartskontrollant.


  Spørger man Kaj Jensen selv, kunne tingene ikke være faldet mere heldigt ud:

  – Man kan sige, at jeg med mine mange år som rådgiver i branchen har været meget heldig. Heldig, fordi jeg elsker faget og fordi, jeg har kunnet kombinere min erfaring med min interesse for udvikling af beregningsprogrammer. Hvis man skal udtrykke det lidt smart, kan man måske sige, at jeg har indbygget min erfaring i de programmer, vi tilbyder, smiler Kaj Jensen.

  Anbefalede artikler