<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">

Teknologisk Institut: Mursten med cement-mørtel skal genanvendes

 • Materialer og Løsninger
 • 2019-05-15
 • | Af Mikkel Weber Sandahl
 • Ny metode skal gøre det muligt at genanvende murværk opført med cementholdige mørtler, så disse kan anvendes til andet end vejfyld. Udover at bidrage positivt til den cirkulære økonomi og spare på jomfruelige materialer, vil de genanvendte mursten kun anvende 50 % af det energiforbrug, som bruges ved fremstilling af nye sten.

  Teknologisk Institut og Bachmanns Teglværk arbejder på at udvikle en ny metode til at adskille murværk opført med cementholdige mørtler. Det skønnes, at der bliver produceret ca. 400.000 tons murværksaffald i Danmark årligt og en stor del nedknuses og bruges som vejfyld.

   

  Direkte genbrug af mursten er i dag muligt for murværk opført med svage kalkmørtler. Her er det muligt mekanisk at adskille murværket og rense stenene for mørtelrester, og så kan de rensede sten genanvendes. Kalkmørtler blev typisk anvendt i Danmark frem til ca. 1955, hvorefter det blev almindeligt at tilsætte cement til opmuringsmørtler. Ifølge Mette Stubager Moesgaard fra Teknologisk Institut, er det en udfordring, når man ønsker at genanvende murstenene.

   

  - De cementholdige mørtler har markant højere styrke end rene kalkmørtler og derfor er det som tommelfingerregel ikke muligt at genbruge rensede sten fra murværk opført efter 1955. Men med den nye metode, kan de mange sten i vores bygninger, som er opført med cementholdige mørtler, bruges meget bedre, hvilket er en klar gevinst, da vi vil kunne genanvende langt flere hele mursten til både renovering og opførelse af nye bygninger, forklarer Mette Stubager Moesgaard.

   

  Læs også: Interview med Kasper Guldager Jensen, Anders Lendager, Søren Nielsen om Circle House: I spændingsfeltet mellem idealisme, økonomisk potentiale og uundgåelig disruption

   

  Bedre anvendelse både nu og fremadrettet
  Projektet er finansieret af Miljøstyrelsen, som skønner at ca. halvdelen af de nedrivninger som foretages i dag, er bygninger opført efter 1955 og andelen vil selvsagt stige med tiden. Derfor er det vigtigt, at der findes en løsning på at anvende de mange sten bedre end i dag.

   

  - Den metode vi arbejder på i projektet udnytter, at hærdet cement nedbrydes ved væsentlig lavere temperaturer end kalk. Idéen er, at murværket nedrives nænsomt, hvorefter de nedtagne murværksbrokker opvarmes. Det fører til nedbrydning af cementens styrke, så sten og mørtel kan adskilles, forklarer Mette Stubager Moesgaard.

   

  Projektteamet arbejder lige nu med udvikling af egnede opvarmningsprofiler, som skal sikre, at murværket kan adskilles uden at der opstår revner i murstenen. Laboratorieforsøg med en række kalkcementmørtler samt rene cementmørtler – også kaldet funktionsmørtler - har vist positive resultater omkring adskillelse, og der arbejdes i øjeblikket på at overføre disse til forsøg med større brokker fra en nedrivning. Her er der en række udfordringer omkring revnedannelse, og fokus lige nu er på at teste forskellige idéer til at undgå dette.

   

  Ambitiøst energimål
  Selvom opvarmning af brokkerne kræver energi, er den krævede energimængde markant lavere end til fremstilling af nye mursten.

   

  - Når man fremstiller nye sten, brændes stenene til temperaturer på over 1000°C i en proces som tager 2-3 døgn. Vores mål med de genanvendte sten er at reducere både temperaturen og varigheden af genbrændingen markant i forhold til ved fremstilling af nye sten – faktisk arbejder vi med det mål at reducere energiforbruget 50 % i forhold til fremstilling af nye sten, siger Mette Stubager Moesgaard og afslører, at Teknologisk Institut arbejder med muligheden for at reducere energien fra gasbrænderne i teglovnen ved at supplere med mikrobølgegeneratorer, der vil kunne køre på vedvarende energi. Dette vil på sigt kunne være med at reducere CO2-udledningen ved processen yderligere.

   

   

  Læs også: Interview med Anders Lyhne, Årstiderne Arkitekter om arbejdet med tegl på Laurahus på Carlsberg: Byggeri med respekt for de gamle elefanter

   

  Fokus på jomfruelige materialer
  En kendt udfordring i byggebranchen er mangel på jomfruelige råmaterialer som f.eks. grus og sand, som begge indgår i fremstilling af tegl og mørtel. For Bachmanns Teglværk er projektet vigtigt og de deltager i projektet med både viden og produktionsudstyr, som kan anvendes til genbrændingen af brokkerne.

   

  - Selve adskillelsen af murværket og rensningen af stenen kommer til at foregå på vores teglværk. Som en naturlig del af projektet arbejder vi desuden med at udvikle og tilpasse vores eksisterende udstyr til at håndtere den nye arbejdsgang. For os er det samtidig vigtigt at have fokus på mangel på råmaterialer så vi tester også, hvordan vi kan anvende restmateriale fra adskillelsen af murværk som råmateriale til fremstilling af nye mursten. Tanken er, at vi også vil kunne reducere forbruget af jomfruelige råmaterialer til fremstilling af nye mursten, siger Andreas Christensen, direktør og medejer af Bachmanns Teglværk.

   
  Anbefalede artikler