<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
DJI_0230
Annonce

Kystsikring ved Struer opført på rekordtid

 • Anlæg
 • Klimasikring
 • 2021-09-13
 • | Af John Bo Northroup

  God planlægning og eksemplarisk involvering af interessenter banede vejen for et velgennemført nordvestjysk kystsikringsprojekt, der tilmeld gik under budget.

  Klimasikring er i den grad kommet på dagsordenen i kommuner og grundejerkredse, og det gælder også kystbeskyttelse.

  Rådgivningsfirmaet Kyst-havneviden med base i Lemvig har for nylig afsluttet et kystbeskyttelsesprojekt, der omfatter 70 sommerhuse nord for Struer med Struer kommune som opdragsgiver og i samarbejde med involverede grundejere.

  - Vi sikrede en rigtig god interessentinvolvering, bl.a. i kraft af en styregruppe med repræsentanter fra grundejerne, fortæller Henrik Steinecke Nielsen, indehaver af Kyst-havneviden.

  Grundejerne har selv finansieret kystsikringen, men kommunen har stillet med arbejdskraft og projektledelse. Rådgivningsfirmaet har som totalrådgiver bl.a. udarbejdet bidragsfordeling baseret på risiko for oversvømmelse for den enkelte grundejer, det enkelte grundstykke og højden af huset målt på sokkel, ligesom ejendomsværdier også indgik i beregningerne. Vurderingerne i forhold til de såkaldte Natura 2000 arealer, var også del af det omfattende projektarbejde som Kyst-havneviden har udført.

  Der er ifølge Henrik Steinecke Nielsen formentlig tale om det hurtigst gennemførte kystbeskyttelsesprojekt i Danmark i nyere tid. Normalt tager de såkaldte kommunale fællesprojekter efter kystbeskyttelsesloven længere tid.

  Projektet blev sat i gang i efteråret 2017, og fremmet anden gang i efteråret 2019. I foråret 2020 gik entreprenører i gang med anlægsarbejderne. Undervejs i processen var der også en enkelt klage, men alligevel formåede man få at hele projektet færdigt i efteråret 2020. Derefter var der enkelte tilretninger.

   

  IMG_0005

  Endte under budget

  Der er tale om et projekt til 6,5 mio. kr. der endte med at gå under budget, hvilket skyldes fravalg af en dyr pumpeløsning.

  Efter at være blevet oversvømmet en del gange satte både grundejere og kommune sig for at gøre noget noget ved problemet, som både bestod i oversvømmelse ved højvande og erosion; at kysten rykker tilbage.

  Løsningen blev todelt: Anlæg af et tilbagetrukket dige og en høfdeløsning.

  Det blev til flere diger i varierende højde. Størrelserne af digerne er dimensioneret, så de ikke er for store og sådan at hedeområdet ikke påvirkes for meget. Digerne er tilpasset omgivelserne med mindst mulig visuel indgriben og i et tilfælde er en del af diget opført op ad en eksisterende skråning. På den måde er der bygget med landskabet, fremhæver Henrik Steinecke Nielsen.

   

  IMG_0017

  Høfder blev fyldt med sand hurtigere end ventet

  - Da vi skulle se på erosionsløsninger har vi især skelet til økonomien. Vi vurderede i første omgang ral og sandfodring, men det blev for dyrt. I stedet valgte vi at opføre høfder, hvilket skulle vise sig at være både en billigere og bedre løsning, siger Henrik Steinecke Nielsen.

  I alt er der opført ni høfder med 50 meters mellemrum.

  - Ifølge ingeniørerne skulle der gå tre til fem år før høfderne er fyldt op med sand, men det er gået endnu hurtigere. Opfyldningen af tre første høfder er sket på et år, fortæller Henrik Steinecke Nielsen.

  De kommende år vil uden tvivl byde på mange flere kystsikringsprojekter landet over.

  - Danmark er præget af mange sommerhusområder, opført tæt på vand og strand, og i bakspejlet må vi også sige for tæt, siger Henrik Steinecke Nielsen.


  Nærheden til kyst og vand betyder, at der vil være voksende pres for kystsikring de kommende år.

   

  Læs også: Dansk Beton: Kystbeskyttelse skal kunne holde i århundreder

   

  Fakta

  Kyst-havneviden er en rådgivende enkeltmandsejet virksomhed, der yder rådgivning i relation til kystzoneforvaltning, grundejerforeninger, havne, havneanlæg og kommuner. Mere info på Kyst-havneviden hjemmeside.

   

  Kyst-havneviden hører hjemme i Lemvig og er ejet af Henrik Steinecke Nielsen, som grundlagde firmaet i 2013. Inden da arbejdede han i en årrække for Kystdirektoratet. Henrik Steinecke Nielsen er uddannet landsskabsforvalter fra Landbohøjskolen.

  Anbefalede artikler