<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Dansk Beton: Kystbeskyttelse skal kunne holde i århundreder
Dansk Beton: Kystbeskyttelse skal kunne holde i århundreder

Dansk Beton: Kystbeskyttelse skal kunne holde i århundreder

Fotos: Le Mur i Lemvig af Mads Krabbe

Dansk Infrastruktur og Dansk Beton efterlyser løsninger, der beskytter landet kyststrækninger mod stigende vandmasser. Fokus bør være en overordnet finansieringsstrategi ledsaget af standarder for kystbeskyttelse.

De stigende vandmasser, der æder sig ind på vores kyster, er en trussel mange steder i landet. Det giver store udfordringer, som kræver gode og blivende løsninger.

 

Kommunerne har brug for finansiel støtte til at løfte opgaven. Herudover bør kystbeskyttelse standardiseres, så man kan optimere på pris og sikre, at løsningerne skaber værdi for lokalområdet også i de perioder, hvor vandmasserne ikke trænger sig på. Sådan lyder ønsket fra to branchesammenslutninger i DI Dansk Byggeri, Dansk Infrastruktur og Dansk Beton.

 

Oranje_Hoejvandssikring (1)_1600

 

En fond til kommunerne

I dag bruger myndighederne mange ressourcer på at tage hånd om skader efter oversvømmelser. Ressourcer som med fordel kunne bruges til forebyggende foranstaltninger i steder.

 

- I Dansk Infrastruktur mener vi, at der bør oprettes en Klimatilpasningsfond, der kan understøtte kommunerne samt lods- og grundejere med forebyggende klimasikring og kystbeskyttelse, siger chef for Dansk Infrastruktur, Henrik Friis, som har arbejdet for en national plan for klimatilpasning, der dækker klimasikring af byer og kystbeskyttelse samt en dertilhørende fond i flere år.

 

Med den seneste finanslov er der afsat 350 millioner kroner til kystbeskyttelse, som kan komme hele landet og ikke kun den jyske vestkyst til gavn.

 

- Det er positivt, men der skal fortsat mere til, hvis vi skal hele vejen rundt. Erosion og nedbrydning af kysten sker ikke kun langs den jyske vestkyst, men også f.eks. i Nordsjælland, Nord- og Sydfyn, og stormflod bliver en større trussel for alle danske byer, der ligger ud til havet, ved fjorde og åer. Det bliver kun værre med stigende havvands- og grundvandsniveau samt voldsommere vejr, påpeger Henrik Friis.

 

 

Genbrug gode løsninger

I branchesammenslutningen Dansk Beton understreger man vigtigheden af at bygge videre på de velafprøvede og innovative løsninger, man allerede har inden for kystbeskyttelse herhjemme. Så der opbygges standarder, som sparer tid og penge, og man samtidig undgår dyre, midlertidige løsninger med f. eks. sække og tubes.

 

- Gode løsninger til kystbeskyttelse kan genbruges, og den rigtige kystbeskyttelse skal gerne kunne holde i århundreder, siger Dorthe Mathiesen, som er chef for Dansk Beton, og tilføjer, at eksempelvis den prisvindende kystbeskyttelse Le Mur i Lemvig nu er konceptualiseret, så den kan tilpasses til andre steder, hvor der er brug for kystbeskyttelse.

 

- Der er andre gode eksempler end Le Mur, men pointen er bare, at vi har så mange gode eksempler på blivende kystbeskyttelse på nuværende tidspunkt, at man ikke behøver at starte forfra med design og beregninger hver gang, man vil sikre sine kyster.

 

Oranje_Hoejvandssikring (2)_1600

 

 

Koncept testet af Bodil

Le Mur blev til i et samarbejde mellem arkitekterne Hasløv & Kjærsgaard og Oranje og indviet i Lemvig i 2013. Samme år kom Bodil forbi og hjalp med at teste muren.

 

Siden da har de to virksomheder udviklet et prisbelønnet koncept til højvandssikring, som kan skræddersys og være i funktion i løbet af et par måneder.

 

- Le Mur er designet til Lemvig, men er samtidig tænkt som et system bestående af forskellige elementer, der indgår igen og igen, forklarer Jørgen Dau, salgschef hos Oranje Beton.

 

Le Mur er blevet til en standard, hvor murene kan sættes sammen og stables efter behov, så man tilpasser de lokale vilkår for kystbeskyttelse. Konceptet er indtil videre leveret til højvandssikring af Hellerup Havn og om kort tid også til Holbæk.

 

Le Mur har vundet flere priser, blandt andet Dansk Betons Bæredygtig Beton Prisen i 2015.