<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
COLOURBOX4866733_1920

Klimatilpasning: Det vi gør nu, bliver afgørende for fremtiden

 • Anlæg
 • Klimasikring
 • 2021-08-30
 • | Indlæg af Ulrik Hindsberger, centerchef i Rørcenteret
 • Danmark – og resten af verden - står de kommende mange år over for meget store udfordringer på klimatilpasningsområdet. For Ulrik Hindsberger, centerchef i Rørcenteret under Teknologisk Institut er det blevet uhyggeligt aktuelt og synliggjort i den nye rapport fra FN’s klimapanel.

  I rapporten konkluderes det, at klimaforandringerne både vil øge nedbørsmængden og at vi kan forvente langt flere ekstreme vandstandshændelser i det 21. århundrede end vi har været vant til nogensinde før. Det vil også have en effekt på vores byer, både i forhold til nedbør, stigende havvand samt voksende udfordringer med vores vandløb og grundvand.

  Så selvom Danmark har en ambitiøs plan for at reducere CO2-udledningen vil både Danmark og resten af verden stå med en række udfordringer med at håndtere vand i fremtiden.

   

  Konkret og ganske aktuelt, har vi desværre set konsekvenserne i vores naboland Tyskland, der i juli 2021 blev ramt af kraftige oversvømmelser med store ødelæggelser og tab af mennskeliv til følge. I Danmark har DMI i juli i år registreret hele 12 dage med skybrud. Det er mere end det dobbelte af det normale og uden tvivl et vejr, vi kommer til at se endnu mere af i fremtiden. Derfor er det også vigtigt at vi forstår, at det vi gør nu, bliver afgørende for fremtiden.

   

  UHI_1600

   

  Samarbejde og lokale løsninger er centralt

  Succes med klimatilpasning kræver, at hele branchen arbejder endnu bedre sammen og udvikler fleksible løsninger som løbende kan tilpasses de nyeste scenarier bl.a. fra IPCC. Det kræver både en indsats på lovgivningsområdet, hvor de forskellige vandtyper i dag hører under forskellige styrelser, men det kræver også, at producenter, rådgivere, kommuner, forsyninger og entreprenører påtager sig det store ansvar det er at vælge de rigtige løsninger, som passer til den konkrete lokalitet og til de borgere, der skal leve med og stå for driften af de valgte løsninger.

   

  Ofte kræver de rigtige løsninger desuden også, at der både bliver arbejdet med lokale løsninger helt ned på matrikelniveau og, at der er tænkt på en større sammenhæng mellem alle de løsninger, som skal beskytte os mod ekstreme vejrhændelser i fremtiden. Dette kræver stor koordinering mellem kommuner, regioner, stat og forsyningsselskaber.

  Skal det lykkes, så kræver det et forbedret samarbejde mellem branchens aktører og at alle løbende uddanner sig, så alle parter bliver skarpe på egen rolle samt de øvrige aktørers roller og kompetencer. Derfor ser vi også frem til Rørcenterdagene i starten af september 2021.

   

   

  0020459-1600px

  Oplev nyeste løsninger helt gratis

  På Rørcenterdagene har alle udstillerne tilknytning til vand- og afløbsbranchen og de vil vise vejen med de nyeste løsninger og teknologier inden for for hver af deres områder herunder udstyr, produkter, løsninger og erfaringer. Det gælder både helt nye overfladeløsninger til at håndtere regnvand, men også nye rør- og bassinløsninger til at håndtere vand under jorden.

  Det vådere vejr, som rammer os oftere og oftere, har kun gjort Rørcenterdagene endnu mere relevante. Ikke mindst det mål, som Rørcenterdagene også har -  at være med til at bringe aktørerne sammen, så der opstår nye samarbejder mellem branchens aktører, hvilket igen er yderst aktuelt. Dette samarbejde har nemlig også været ramt af udfordringer under Covid-19 pandemien – og på nogle områder stået stille det seneste 1½ år.

   

  For stilstand i samarbejdet mellem de relevante aktører er ikke det der får os i mål på klimatilpasningsområdet. Så vi ser frem til, for 18. gang, at afholde Rørcenterdagene, og til at skabe netværk, vise nye løsninger, formidle den nødvendige viden og ikke mindst, sætte fornyet skub i det samarbejde, som er så nødvendigt for at komme på forkant med det voldsommere vejr, som vi alle sammen oplever i stadig stigende grad.

   

  Om Rørcenterdagene

  Teknologisk Institut afholder Rørcenterdage den 8. og 9. september 2021 på Teknologisk Institut, Gregersensvej i Høje Taastrup. Rørcenterdagene arrangeres af Teknologisk Institut og afholdes hvert andet år og i år er det den 18. gang, at Rørcenterdagene løber af stablen. Pt. har næsten 100 virksomheder sikret sig en plads på udstillingsområdet. Teknologisk Institut forventer mere end 3000 besøgende til udstillingen, hvoraf langt de fleste vil være fra virksomheder, forsyninger og kommuner, der arbejder med byernes kloakering og regnvandshåndtering.

   

  Besøg på udstillingen er gratis, og der er åbent begge dage fra kl. 10.00 - 16.00.

  Anbefalede artikler