<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
1-1920px

Kameramasten ONE overvåger byggepladsen ved Din Forsyning

Intelligent adgangskontrol letter arbejdet for Din Forsyning

 • Byggeriets udvikling
 • Byggepladsen
 • IT og ny teknologi
 • 2021-11-22
 • | Af Mikkel Weber Sandahl
 • | Fotos af Kirstine Faber Krog
 • Din Forsyning er på havnen i Esbjerg med en budgetsum på 1,2 milliard kr. i gang med at bygge fremtidens fjernvarme. På under ét år har de haft mere end 600 forskellige personer ind og ud af deres byggeplads. Med så stor en strøm af mennesker, kan det være en tidskrævende opgave at dokumentere at alle medarbejdere bl.a. har arbejdstilladelse, gennemgået sikkerhedsintro samt holde styr over hvem der har højderedderkursus og hvem der kan yde førstehjælp. For at lette arbejdet har Din Forsyning gjort brug af intelligent adgangskontrol fra SITE-SECURITY.

  Din Forsyning er på havnen i Esbjerg med en budgetsum på 1,2 milliard kr. i gang med at bygge fremtidens fjernvarme. På under ét år har de haft mere end 600 forskellige personer ind og ud af deres byggeplads. Med så stor en strøm af mennesker, kan det være en tidskrævende opgave at dokumentere at alle medarbejdere bl.a. har arbejdstilladelse, gennemgået sikkerhedsintro samt holde styr over hvem der har højderedderkursus og hvem der kan yde førstehjælp. For at lette arbejdet har Din Forsyning gjort brug af intelligent adgangskontrol fra SITE-SECURITY.

   

  - De tre primære årsager til, at vi i dag benytter intelligent adgangskontrol er tyverisikring, mandskabskontrol og beredskab fortæller Torben Frederiksen der er HSE-ansvarlig ved Din Forsyning.

   

  2
  3
  4
  9
  5
   
   

   

   

  Automatisk mandskabskontrol håndterer dokumentationen

  Et af de automatiseringer som Din Forsyning er særlig glad for, er registreringen og håndteringen af tilladelser, kurser og certifikater.

   

  - Ved os er det f.eks. et krav at alle med længerevarende ærinder på pladsen skal gennemgå vores sikkerhedsintro. Har de ikke gennemgået det indenfor 14 dage, så sørger vi for, at indgangskarrusellen simpelthen ikke lukker personen ind, før vedkommende har stået skoleret foran mig fortæller Torben og fortsætter: Vi bruger også systemet til at tjekke hvilke underleverandørers underleverandør der arbejder på vores byggeplads.

   

  Alle informationer samles i det såkaldte ”DE-FENCE System”. Hvis arbejdstilsynet kommer forbi, kan byggeledelsen dermed nemt dokumentere hvem der er til stede på pladsen, hvem der arbejder med en RUT registrering og bevise at alle CVR-numre med længerevarende ærinder har husket at opsætte deres byggepladsskilt.

  Helt konkret har Din Forsyning udstedt log-in til alle deres underleverandører.

  10 Hele byggepladsen er indhegnet. Personer kan kun få adgang gennem karruseller mens køretøjer skal benytte en bom. Derudover er byggepladsen også overvåget


  Forebyggende tyverisikring i samme system

  Din Forsyning´s byggeplads indeholder store værdier. Som en del af deres tyverisikring har de besluttet, at  byggepladsen skal være tom ved fyraften. Den intelligente adgangskontrol holder altid øje med, hvem der er til stede på pladsen. På den måde ved ledelsen, at der ikke er nogen som har gemt sig for at luske ud med værktøj og byggematerialer midt om natten. Ved Din Forsyning er DE-FENCE System opsat sammen med aktiv overvågningskameraer. Om natten sender disse liveoptagelser til SITE-SECURITY´s bemandede vagtcentral.

   

  - Vi har tegnet ”All risk-byggeforsikring”. For at få denne har vores forsikringsselskab stillet krav om, at byggepladsen skal være både indhegnet og overvåget. Fortæller Torben og fortsætter: Selve udbudsmaterialet har også opstillet krav til mandskabskontrollen og tyverisikringen, men også til beredskabet.

   

  En hjælpende hånd til beredskabet

  -  Vi er nu kommet så langt med byggepladsen, at vi i endnu højere grad vil bruge DE-FENCE System til håndteringen af vores beredskab. Igen er det afgørende, at vi ved hvem og hvor mange der har opholdt sig på byggepladsen inden en eventuel evakuering. Det er den eneste måde vi kan vide, om vi har fået alle ud i sikkerhed fortæller Torben.

   

  Sker en mindre ulykker på byggepladsen kan DE-FENCE System nemt fortælle hvilke medarbejdere med f.eks. førstehjælpscertifikat der er fysisk til stede på pladsen. På den måde er det nemt at finde en person der kan yde livreddende førstehjælp inden ambulancen ankommer. Når ambulancen ankommer hjælper adgangskontrollen også med at åbne indgangsvejene. Det kan nemt klares med en smartphone. Din Forsyning har i deres aftale med SITE-SECURITY også tilknyttet faste vagter, så her er det typisk vagten der hjælper ambulancen hurtig frem.
  Intelligente systemer er fremtiden

  - DE-FENCE System er tilpasset vores behov. Systemet åbner op for en verden af muligheder. Derfor er vi ved at drøfte med SITE-SECURITY hvordan vi i endnu højere grad kan bruge det til at lette vores arbejde siger Torben og slutter:

   

  - Jeg er ikke i tvivl om at det her potentielt kan hjælpe os endnu mere end det allerede gør.

   

  - Vi udvikler løbende på vores systemer. Det er fedt når en kunde som Din Forsyning fortæller os hvad de gerne vil have. På den måde kan vi bedre udvikle funktioner som rammer plet fortæller Lasse Østergaards-Jensen som er sikringsekspert og indehaver af SITE-SECURITY.


  Om SITE-SECURITY

  SITE-SECURITY er et sikkerhedsfirma der på abonnementsbasis udlejer enheder til aktiv områdesikring. Indenfor aktiv områdesikring tilbyder virksomheden den intelligente adgangskontrol, DE-FENCE System der er omtalt i denne artikel. SITE-ECURITY er et dansk firma der selv producerer og yder service fra fabrikken i Esbjerg. Produkterne er tilkoblet egen software system, egen bemandede vagtcentral samt en brugervenlig kundeportal.

   

  Fiktiv eksempel:

  Virksomheden ”Tømmermester Tonny” er direkte underleverandør til Din Forsyning. Tonny modtager et log-in til systemet. Heri skal han selv registrere medarbejdere og CVR-numre. Tømrermester Tonny hyrer selv endnu en underleverandør, nemlig ”Isolatør Ingolf”. For at Ingolf og hans sjak kan få adgang til byggepladsen, skal hver medarbejder registres for at få udstedt et adgangskort. Det sørger Tonny for at gøre med hans eget login. På den måde skal Din Forsyning ikke indhente dokumentation og indtaste registrering på hver eneste medarbejder der skal have adgang til byggepladsen.

  Anbefalede artikler