<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
AJ 2021_1920

På fremtidens byggeplads kan vi forudsige hvornår, det vil gå galt

 • Byggeriets udvikling
 • Den effektive byggeproces
 • Virksomhedsnyt
 • IT og ny teknologi
 • 2021-05-11
 • Forestil dig, at du helt præcist kan forudse samarbejdsproblemer på dit byggeprojekt flere måneder før, de opstår. At du ved præcis hvor, hvornår og hvorfor et samarbejdsproblem vil opstå. Og forestil dig, at du bruger den viden til at løse problemet, før det overhovedet er opstået, spår Anders Jacobi fra Bedre Byggeprocesser.

  Indlæg af Anders Jacobi, Partner, Bedre Byggeprocesser  Du har byggeprojekter, hvor udfordringer bliver løst, før de vokser sig store, og hvor det gode samarbejde øger produktiviteten, og hvor vi forebygger konflikter, som ellers kun kan løses med jura og paragrafer.

   

  Samarbejdet og de store konsekvenser

  Egentlig burde det med samarbejde i byggebranchen ikke være så svært. Vi gør det jo igen og igen, så vi burde blive bedre og bedre. Men sådan er virkeligheden desværre ikke. Og det kan man se ud fra en række alarmerende tal.

   

  Tal fra Arbejdsmiljøforskningsinstituttet viser, at det psykiske arbejdsmiljø er meget hårdt, da over 25 % af medarbejderen i byggebranchen har stresssymptomer. Tal fra en stor international produktivitetsundersøgelse viser, at over 70 % af byggeprojekterne overskrider økonomi og tidsplan. Og de seneste tal fra Dansk Byggeri viser, at der i 2020 blev anlagt sager i voldgiftsnævnet for 3,2 milliarder kroner. En stigning på 129 % !!!

   

  Kigger man mere detaljeret på hvorfor, det går galt, er det grundlæggende de samme årsager til samarbejdsvanskeligheder, som går igen og igen og igen…

   

  Kort sagt, så er samarbejdet svært, fordi vi groft sagt ikke lærer og bliver bedre!

   

  For at citere Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen, så ”er vi professionelle på det byggefaglige, men fremstår som amatører, når det handler om at få mennesker og virksomheder til at spille sammen i projektsamarbejdet.”

   

  IMG_3476sh

   

   

  Nye vinde

  Men der blæser nye vinde i byggebranchen. Rigtig mange aktører i byggebranchen er begyndt at tage samarbejdet seriøst. Rigtig mange har erkendt, at vi er nødt til at gøre andet og mere, end vi har gjort hidtil. Og rigtig mange har et oprigtigt ønske om at lære og blive bedre til samarbejdet.

   

  Det er godt!

   

  Men vi har også brug for nye tilgange og nye værktøjer. Alt for ofte bliver samarbejdstiltag til håndholdte engangsforestillinger. Og det bliver til overfladisk bullshit-bingo, som ikke har en reel effekt på samarbejdet.

   

  Vi har brug for en tilgang der er baseret på evidens om udfordringer og samarbejde i byggebranchen. En tilgang, der sikrer, at vi kontinuerligt har fokus at udvikle samarbejdet – både på det enkelte projekt, på virksomhedsniveau og på brancheniveau.

   

  AJ ved tavle_1600

   

  Et værktøj der kan samle branchen

  I Bedre Byggeprocesser har vi bygget et digitalt værktøj, der kan styrke og udvikle det gode samarbejde. Det hedder TEAMVAERK. Ambitionen med TEAMVAERK er at hæve samarbejdet til et helt nyt niveau.

   

  TEAMVAERK giver i sig selv en stor værdi for den enkelte byggesag. Men samtidig skaber det kæmpe værdi for de virksomheder, der bruger Teamvaerk, fordi der skabes helt unik data om deres samarbejde på tværs af alle deres projekter. Den slags data findes slet ikke i dag, hvor man typisk har data om økonomi, fremdrift, stade mv. Med TEAMVAERK får man data om hvordan, det går med tillid i teamet, hvordan teamet løser problemer, hvordan teamets kommunikation er, og hvor gode teamet er til at arbejde mod fælles mål.

   

  Der skabes med andre ord en indsigt i hvad, der påvirker samarbejdet positivt og negativt, og ikke mindst hvad man som virksomhed kan gøre, hvis man vil arbejde seriøst med at forbedre samarbejdet på alle sine projekter.

   

   

  Tilbage til fremtiden

  Den ultimative ambition med TEAMVAERK er at blive i stand til at forudsige, hvornår det er ved at gå galt i samarbejdet på et byggeprojekt. Det kan lyde vildt, men det er faktisk ikke så langt fra at kunne blive virkelighed. Det kræver blot en kombination kunstig intelligens og en større mængde data om samarbejdet.

   

  Hvor hurtigt det kan lade sig gøre afhænger udelukkende af, hvor mange byggeprojekter der bruger TEAMVAERK. Det spreder sig lige nu hastigt i branchen. Og hver gang I bruger Teamvaerk på et projekt, gavner det ikke kun projektet eller jeres organisation, men branchen som helhed, fordi vi på den måde træner Teamvaerk til at kunne forudse samarbejdsudfordringer. Vi løfter i flok ved at samle vores data og lade teknologien hjælpe os.

   

  Anbefalede artikler