<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
1

Byggebranchen står i en brydningstid

 • Virksomhedsnyt
 • Byggeriets udvikling
 • 2017-09-12

  Den danske byggebranche har længe kæmpet med en række udfordringer, der er gået ud over den samlede produktivitet. Men spørger man Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen, så står vi nu i en brydningstid, hvor vi i fællesskab kan få byggebranchen på rette kurs.

  Der er fart på de økonomiske hjul i det danske byggeri. Flere og flere store projekter skydes i gang, og i det kommende år vil der blive igangsat 492 store byggeprojekter på over 50 mio. kr., til en samlet værdi af 75 mia. kr. Det høje aktivitetsniveau medfører en række udfordringer for byggebranchen som helhed. Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen, pointerer, at det giver sig til udtryk i kapacitetsproblemer, hvilket kan ses i manglen på bydere til de helt store entrepriseopgaver:

   

  - Der er simpelthen for få om buddet, når der skal bygges stort, og flere springer fra, da der kan være tvivl om hvorvidt der kan nås en tilfredsstillende profit ved at gå ind i projektet. Der bliver flere store byggesager og markedet har simpelthen ikke formået at tilpasse sig, forklarer Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen.

   

   

  En tidlig dialog

  Men hvordan løser man så disse kapacitetsudfordringer. Netop dette spørgsmål har Bygherreforeningen beskæftiget sig indgående med i længere tid:

   

   - Vi har startet ud med at se på, hvordan vi inden for vores egne rækker kan forbedre situationen. Først og fremmest bør dialogen forbedres blandt alle byggeriets parter. Men fra vores side kræver det især, at vi starter dialogen med entreprenørerne og rådgiverne endnu tidligere end før. Herved kan vi udlægge vores egne pipelines, så entreprenørerne og markedet som helhed tydeligt kan se, hvor vi ønsker at bevæge os hen. Således lægges kortene på bordet, og man kan undgå uventede overraskelser. Her har vi allerede set nogle positive skridt i retningen af en bedre dialog hjulpet af mulighederne i den nye udbudslov. Bygherrerne kan bedre snakke sammen med mulige samarbejdspartnere og afstemme vores forskellige forventninger. Hertil har det danske marked også været en lukket fest. Men vi ser heldigvis, at flere udenlandske aktører er ved at komme ind på markedet, hvilket igen kan afhjælpe manglen på bydende ved de store projekter, uddyber Henrik L. Bang.

   

  Bedre styringskompetencer

  Men udover at bygherrerne skal opsøge entreprenører og andre parter tidligere i processen, er der også et akut behov for bedre styringskompetencer:

   

  - For at optimere byggeprocesserne ser vi også et stort behov for, at styringskompetencer bliver opprioriteret. Her har vi før rettet en kritik mod rådgivernes arbejdsgange. Mange projekterende rådgivere er fremragende indenfor deres egne fagområder, men de arbejder i ligeså høj grad med budgettering, projektstyring og kommunikation, både indenfor deres egne virksomheder, men også i forhold til byggeriets andre parter.  De bør simpelthen skoles i projektstyring og ledelse på et helt nyt niveau fremfor udelukkende at se på specifikke faglige kompetencer. Det er en nødvendighed, hvis de store byggeprojekter i fremtiden skal kunne overholde både tidsrammerne og budgetterne, udtaler Henrik L. Bang.

   

  Ny lovgivning

  Også spillereglerne kræver justeringer, hvis man skal kunne fremme en bedre produktivitet i byggesektoren. Her afleverede Bygherreforeningen, i 2014, 12 konkrete ønsker til en revision af byggeriets aftalesystem, der skal udmønte sig i mere kvalitet i byggeriet, en bedre planlægning og styring af byggesager, effektiv og hurtig konfliktløsning og et større samfundsansvar i byggeprocessen. Her pointerer Henrik L. Bang, at man fra Bygherreforeningen, særligt lægger vægt på ansvarsfordelingen ved fejl og mangler i byggesager:

   

  - Det danske aftalesystem for byggeri (ABR89, AB92 og ABT93) er næsten 25 år gammelt, hvilket er utroligt, når man ser på den udvikling byggebranchen har gennemgået på den tid. Det er altså på høje tid at få aftalesystemet ændret, så det er tidssvarende og ikke mindst kan imødegå fremtidens udfordringer. Hertil ser vi gerne, at vi får styr på de fejl og mangler, vi desværre ofte ser ved både projektering og aflevering af danske byggerier. Problemet er, at der ikke er tilstrækkeligt hårde konsekvenser for rådgivere og entreprenører ved fejl og mangler. Vores forslag er, at rådgiveren skal være med til at betale for konsekvenserne af sine projektmangler, og at entreprenøren skal forpligtes af sin vurdering af, om der er et tilstrækkeligt grundlag at bygge efter, inden udførelsen af projektet sættes i gang. Herved vil der opstå et større incitament til, at en byggesag afleveres uden unødige fejl og mangler samt med færrest mulige ekstraregninger for bygherren. Hvis vi samtidigt sørger for at gå i dialog med rådgiver og entreprenører på et tidligere tidspunkt, ser vi store muligheder for en stigning i både produktivitet og kvalitet, forklarer Henrik L. Bang og afslutter:

   

  - Vi står i en brydningstid, hvor den danske byggebranche som helhed har en gylden mulighed for at reformere sig selv. Det er en chance, vi ikke må lade gå til spilde, hvis vi i fremtiden vil se en dansk byggeindustri, der er konkurrencedygtig og leverer resultater af en høj kvalitet.

   

   
  Anbefalede artikler