<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
404-1

Minigravere er populære blandt tyveknægte – her ses PC24 fra Komatsu

Stigning i stjålne entreprenørmaskiner – sådan forebygger du tyveri

 • Byggeriets udvikling
 • Sikring og Adgangskontrol
 • 2021-09-20
 • | Indlæg af Pia Holm Steffensen, underdirektør i Forsikring & Pension
 • Hvert år forsvinder flere hundrede entreprenørmaskiner op i den blå luft, og rigtig mange værdier går tabt, fortæller Pia Holm Steffensen, underdirektør i Forsikring & Pension. Forsikringsbranchen opfordrer til at have fokus på at forebygge tyverierne.  Der blev stjålet 291 entreprenørmaskiner i 2020, og kun 9 blev fundet igen.

  Antallet af efterlyste entreprenørmaskiner steg fra 2019 til 2020 (også pga. forskelle i opgørelsesmetoden). Årsagerne kan vi kun gisne om, men en forklaring er formentlig, at der trods corona-året 2020 har været fuldt knald på aktiviteten i bygge- og anlægsbranchen, og dermed i rigtig mange byggeprojekter, hvor entreprenørmaskiner er i brug.

   

  Store værdier forsvinder op i den blå luft, og både ud fra et økonomisk og et bæredygtighedssynspunkt er det rigtig skidt for samfundet som helhed. Derudover er det problematisk for den håndværker eller entreprenør, som har lovet et stykke arbejde færdigt til tiden, hvis en stjålet maskine får en tidsplan til at skride. Så der er grund til for alle parter at have ekstra fokus på at forhindre tyverierne.

   

  Meget få af de forsvundne entreprenørmaskiner bliver nemlig nogensinde fundet igen. Kun 9 af de 291 stjålne i 2020. Det hænger sammen med, at de sjældent er let genkendelige via nummerplader, som biler er det, og heller ikke har startnøgler, der er svære at kopiere eller komme uden om.

   

   

  De mest tyvetækkelige maskiner er ikke store tunge bulldozere, men fx minilæssere og mingravere. Vi vurderer derfor, at tyverierne primært sker om natten eller i weekenden, hvor tyvene henter entreprenørmaskiner, der står på byggepladser eller står ude der, hvor de skal bruges næste dag. De bliver så trukket op på f.eks. en ladvogn og kørt bort. Vi tror, at en stor andel fragtes til udlandet og sælges videre dér – men hvor mange der er tale om, og hvorvidt den teori er korrekt – det ved vi ikke med sikkerhed.

   

  Tyverierne finder sted overalt i Danmark. Antalsmæssigt er Nordsjællands Politikreds hårdest ramt med 52 efterlyste entreprenørmaskiner, skarpt fulgt af Sydsjællands og Lolland-Falsters Politikreds (49), men kun Bornholm Politikreds gik helt fri i 2020.

   

  At undgå tyverier helt er vanskeligt; til gengæld er der en række gode råd, som med fordel kan følges, hvis man som håndværker eller entreprenør gerne vil medvirke til at undgå tyverier.

   

  • Opbevar nøglerne under sikre forhold og gerne i et aflåst skab. Opbevar dem ikke i umiddelbar nærhed af maskinerne frit tilgængeligt

  • Lad kun maskiner stå ude, hvis ikke andet er muligt

  • Parker maskinerne, så de er mindst synlige fra vejen

  • Sørg for solid indhegning og tyverisikring omkring maskinerne, når de står ude om natten på byggepladser og ved længerevarende vejarbejder

  • Vær kreativ med ”indhegning”:

   • Store og tunge entreprenørmaskiner – som er svære at stjæle - kan sættes til at spærre af, så tyvene ikke kan stjæle de mindre

   • En tung løftearm fra en kran kan ved fyraften sænkes ned og gøre det svært for tyvene at komme til eller fjerne en maskine

   

   

  Vil man ikke blot sikre sig, at maskinerne forsvinder, men også have en bedre mulighed for at finde dem igen, hvis det sker, så kan det kraftigt anbefales at bruge mærkning eller GPS-udstyr. Særligt med GPS-udstyr vil der være mulighed for at følge en maskines vej væk fra dens plads på en byggeplads eller lignende. Med tracking kan man få en advarsel om, at en maskine bevæger sig væk fra sin plads, hvilket øger sandsynligheden for at finde frem til den igen.

   

  Der er ikke umiddelbart grund til at tro, at entreprenørmaskiner bliver mindre attraktive for tyvene i fremtiden, så vi anbefaler alle udførende at have fokus på forebyggelse ved at gøre det meget vanskeligt for tyvene at operere. Derudover kan en begrænset investering i GPS-udstyr øge muligheden for at genfinde maskinerne, hvis de alligevel stjæles. Begge dele vil være med til at skabe sikkerhed for, at de udførende kan overholde deres aftaler i forhold til tidsplan og økonomi.

  Anbefalede artikler