<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
17068 - Sebastian Ravn

Hvordan er du som entreprenør sikret ved tyveri fra byggepladser

 • Entreprenørmaskiner og Materiel
 • Byggepladsen
 • 2020-12-07

  Tyverier fra danske byggepladser koster byggebranchen i omegnen af 600 millioner kr. årligt. Chefkonsulent i DM&E Entreprenør, Sebastian Skipper Ravn, og forsikringsmægler i FPR, Thomas Høj, fremhæver, at når man som entreprenør vil overføre risiko til forsikringsselskabet, er det vigtigt, at man sørger for at opgive alle relevante informationer, herunder de korrekte summer og hvilket grej, der opbevares på pladsen – og hvordan det opbevares.

  Indlæg af Sebastian Skipper Ravn, Chefkonsulent DM&E Entreprenør og Thomas Høj, Forsikringsmægler FPR

   

  Thomas_H_181121_Soderbergpartners_AS0270Thomas Høj  Tyverierne foregår både dag og nat, og sker overalt i land og by. Der stjæles alt fra småt værktøj til store entreprenørmaskiner samt materialer til selve byggesagen. Det bedste man kan gøre, er at forebygge disse tyverier, er uheldet alligevel ude, er det vigtigt at have de nødvendige forsikringer, som kan hjælpe med at dække nogle af de tab der utvivlsomt vil være.

   

  Det er umuligt at sikre sig fuldstændigt mod tyveri. Der vil altid være en risiko. Tyvene har værktøjer til at håndtere mange sikringstiltag, men det er det samlede sikringsniveau, som skal gøre tyveri så besværligt og tidskrævende, at det øger tyvenes risiko for at blive opdaget så meget, at de vælger at lade være med at begå tyveri fra byggepladsen

   

  Overfør noget af risikoen til forsikringen

  Når du vil overføre din risiko til forsikringsselskabet, er det vigtigt at du får den rigtige rådgivning fra start og sørger for at afgive alle relevante informationer, herunder de korrekte summer og hvilket grej der opbevares på pladsen- og hvordan det opbevares.

   

  Vær opmærksom på at der kræves særlige udvidelser til dine forsikringer når vi snakker om tyveri fra byggepladser, da din almindelige løsøreforsikring typisk kun dækker på egne adresser, uanset om der står ”Overalt i Danmark” i policen. Hvis du er i tvivl om hvordan du er dækket, bør du kontakte din forsikringsrådgiver som kan hjælpe med at sikre at din virksomhed er korrekt dækket mod denne type kriminalitet.

   

  Selv om du har sørget for at forsikre dig fornuftigt, vil det uanset hvad have omkostninger for din virksomhed i form af afskrivning og selvrisiko samt en masse tid til at anmelde, opgøre, dokumentere og genanskaffe sine tab.

   

   

  Hvornår har du som entreprenør, ansvaret og dermed risikoen for materialer på byggepladsen?

  Arbejdes der efter almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB18) er følgende gældende for entreprenøren i forhold til ansvaret og dermed risikoen for materialer. § 27 i AB18 beskriver at entreprenøren bærer indtil aflevering risikoen for skader på eller bortkomst af materialer.

   

  Dette gælder også for byggeherre leverancer når disse er kommet entreprenørens besiddelse. Entreprenøren bærer dog ikke ansvaret, hvis bortkomsten skyldes bygherre forhold eller udefra kommende faktorer, hvor der er tale om force majeure, så som krig, terror eller usædvanlige naturbegivenheder.

   

  Entreprenøren har ligeledes ansvaret for materialer og løsøre som denne modtager fra leverandør på byggepladsen. Leverandøren skal dog sikre sig at rette vedkommende bekræfter modtagelsen af de leverede vare. Det vil sige at på byggepladser kan leverandørens chauffør ikke bare sætte leverancen af ude en bekræftelse af rette person og så på råbe sig at nu har entreprenøren ansvaret for det leverede. Det er derfor altid vigtigt at kontrollere og gennemgå leverancer når du modtager disse da du ved kvittering ligeledes pådrages ansvaret for dem.  

  Anbefalede artikler