<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
article_image

Tidligere politimand og PET-medarbejder, Christian Pejtersen, yourCompany

Byggepladstyverier er omfattende – og til dels branchens egen skyld

 • MATERIALER og LØSNINGER
 • Sikring og Adgangskontrol
 • 2020-09-11
 • Tekst af Frank Ulstrup

  Ifølge Dansk Byggeri forsvinder der årligt værdier for 600 millioner kr. fra danske byggepladser. Men mørketallet kan være meget større, siger ekspert, der efterlyser en helt anden ”sikkerhedskultur”, og peger på, at tyveknægtene ikke kun kommer udefra.

  Travlhed og høje selvrisikoer kan være forklaringen på, at det langt fra er alle tyverier fra danske byggepladser, der anmeldes til politiet. Og derfor kan tyvenes udbytte være langt højere, end de 600 millioner kr. som bl.a. Dansk Byggeri peger på.


  Det mener i hvert fald den tidligere politimand og PET-medarbejder, Christian Pejtersen, der i dag driver yourCompany. Virksomheden arbejder med at begrænse svind i mindre og mellemstore virksomheder – herunder svind fra byggepladser:


  - Min vurdering er, at svindet i hvert fald beløber sig til én milliard – måske flere milliarder kr. Der forsvinder rigtig meget fra byggepladserne, og det er kun en lille del af det, er anmeldes, siger han og peger på, at man i stedet skynder sig videre, når ubudne gæster har været på besøg:


  - Firmaerne har travlt, og man har i mange tilfælde en stor selvrisiko på sine forsikringer. Derfor bliver resultatet ofte, at man ikke får anmeldt sagen, men skynder sig videre for at tjene nogle nye penge, lyder det.


  Det interne svind - når tyven kommer indefra

  Men, det betyder altså, at statistikken bliver totalt misvisende, og at virksomhederne måske løber en større risiko, end de går rundt og tror, siger Christian Pejtersen, der tidligere har været ansat til at nedbringe svindet i et større entreprenørfirma.


  Derud over har han for en række andre virksomheder efterforsket hen ved 50 sager om internt svind. Begreb ”internt svind” dækker over svindel og tyverier begået af de ansatte selv:


  - Det er desværre noget, der foregår i stor stil – både som simpelt tyveri af f.eks. byggematerialer og værktøj, men også som egentlig underslæb fra chefer og sågar direktører, siger han og nævner, at han og kollegerne sidste år afslørede en projektchef og en projektleder, der i fællesskab havde svindlet deres arbejdsgiver for ikke mindre end fem millioner kr.

   

   

  Et kulturelt problem

  Spørger man Christian Pejtersen er de mange tyverier – og i særdeleshed dem, der begås af virksomhedens egne ansatte – i høj grad et kulturelt problem. Han forklarer:


  - Det handler til dels om, at der nogle steder er en kultur, hvor det ses som en slags fryns, at man af og til snupper lidt byggematerialer eller lidt værktøj med hjem. Det kan så udvikle sig til store tyverier, fordi der ikke er en klar kommunikation om, hvad der er acceptabelt. Derfor er mit bedste råd, at virksomhederne skal være meget klare i spyttet, hvad angår deres holdning til svind.


  Og når det drejer sig om egentlig underslæb, begået af alt fra formænd og projektchefer til direktører, må byggebranchen også gribe i egen barm, mener Christian Pejtersen:


  - Tillid er som bekendt godt, men en lille smule kontrol skader ikke. Jeg er f.eks. forbløffet over, hvor mange ansatte, der sidder højt placeret og forhandler millionkontrakter på plads, uden nogensinde at have fremvist en ren straffeattest. Forlangte man det, og kombinerede man det med bedre kontrolforanstaltninger, ville man kunne nå rigtig langt, siger han.


  Eksternt svind – når tyven kommer udefra

  Bekæmpelse af tyverier ”udefra”, hvor tyven klipper hul i hegnet eller lignende, har også med bedre kontrol at gøre. Dels i form af adgangskontrol i dagtimerne, men også i form af professionel mærkning af maskiner og værktøj.


  Dertil kommer en langt bedre logistikstyring, siger Christian Pejtersen:


  - Én af fællesnævnerne, for bekæmpelse af både internt- og eksternt svind, er bedre logistikstyring. Man skal simpelthen have bedre styr på, hvad der findes på pladsen af materialer og maskiner, så man har en chance for at opdage det, og anmelde det, når noget forsvinder.


  Christian Pejtersen nævner et eksempel, hvor udstyr for 40.000 kr. forsvandt fra en byggeplads, uden at nogen havde lagde mærke til det:


  - I forbindelse med en anden sag, fandt vi så udstyret hos nogle Bandidos relaterede personer i Valby. Ejeren var selvfølgelig overrasket og glad for at få tingene tilbage – men han havde tilsyneladende slet ikke styr på sin byggeplads. På den måde bliver det alt for let for tyvene og meget svært for politiet, lyder det.

   


  GPS og mærkning er en del af løsningen

  Den eneste grund til, at man fandt frem til de aktuelle tyvekoster i Valby, var i øvrigt, at nogle andre tyvekoster var udstyret med GPS-sendere. Og den slags så den tidligere politimand gerne meget mere af:


  - Det er utroligt effektivt, så få det nu for pokker bare sat på! Derud over er det en rigtig god ide at få mærket sit udstyr med professionelle RFID-, bluetooth-, eller DNA-teknikker.


  - Når man samtidig - f.eks. på skilte - gør opmærksom på, at materiellet er mærket, er det pludselig ikke så interessant for tyven, fordi han vil få sværere ved at afsætte det. Det er altså en præventiv strategi, der fungerer rigtig godt sammen med f.eks. bevægelsessensorer, aktiv videoovervågning og GPS-sporing, lyder det.

  Aktiv videoovervågning

  Aktiv videoovervågning er et system med sensoraktiverede og styrbare kameraer, som er koblet direkte til en vagtcentral. Dermed kan vagtpersonalet ud over at stilkalde vagt eller politi også se tyvene, og via opsatte højtalere på byggepladsen forsøge at råbe dem væk.

  Anbefalede artikler