<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Installationsskakte – ved nybyggeri og renovering_Forsidefoto

Skunkrum med isolering og organiske materialer anvendt som installationsskakt. Hvis der opstår utætheder, vil vandet løbe ud og opfugte konstruktionen med risiko for skimmelvækst og vandskader på loftet nedenunder.

Installationsskakte gør drift og vedligehold af installationer og komponenter lettere

 • Materialer og Løsninger
 • Indeklima
 • 2024-02-20
 • | Af Louise Skøtt Gadeberg, BYG-ERFA. Fotos udlånt af BYG-ERFA
 • Bygninger og bygningsdele har ofte en længere levetid end bygningens monterede installationer og komponenter. Derfor kan installationer med fordel placeres i skakte med god tilgængelighed, så udskiftning og reparation bliver lettere. Som bonus er det lettere at opdage eventuelle lækager, før der opstår alvorlige skader.

  Tekniske installationer og komponenter har ofte kortere levetid end den bygning, hvori de er monteret. Derfor bliver de normalt udskiftet flere gange i løbet af en bygnings levetid – og derfor er tilgængeligheden til bygningens tekniske infrastruktur afgørende.

  - Traditionelt er de tekniske installationer typisk ikke monteret, så de er frit tilgængelige, hvilket medfører problemer, for så kan udskiftning kun ske ved at udskifte både konstruktion og overfladebeklædning. Det bliver en noget mere omfattende omgang end ellers nødvendigt, siger Martin Morelli, der er civilingeniør, ph.d., projektleder i Bunch Bygningsfysik ApS, samt en af forfatterne bag det erfaringsblad fra Fonden BYG-ERFA, som denne artikel tager udgangspunkt i.

  - Erfaringsbladet ’Installationsskakte – ved nybyggeri og renovering’ (ID-nr. (99) 23 10 26) fra Fonden BYG-ERFA er vigtig læsning for branchen, for det handler om fordelene ved at placere installationer i skakte, der er lette at komme til, når drift, eftersyn, reparationer og udskiftning bliver nødvendigt, siger Martin Morelli.

  Læs også:

  Hvordan renoverer man bedst faldstammer?


  Installationsskakte – ved nybyggeri og renovering_Figur 1Uhensigtsmæssig placering af installationsskakt med åbning inde i et køkkenskab. Både aflæsning af målere og service/reparation er vanskelig på grund af adgangsforholdene.

   

  Nybyg: Ved etageadskillelse og toiletter

  En installationsskakt defineres ofte som en skakt, der løber gennem flere etager. Kravene til de omgivende konstruktioner afhænger af, om skakten er gennemgående eller opdelt, f.eks. ved etageadskillelserne. Installationsskakte kan dog også være mindre, f.eks. skakte til at skjule installationer og cisterner på toiletter.

  Ved nybyggeri skal de projekterende tidligst muligt i planlægningsfasen inddrage såvel placering som føring af installationer, anviser erfaringsbladet.

  - I projekteringsfasen er der god mulighed for at bestemme en installationsskakts placering og udformning, så skaktens arealforbrug og afstande til forbrugssteder optimeres. Herved vil også udgifter til anlæg og drift blive minimeret, siger Martin Morelli og understreger:

  - Ved etablering i nybyggeri bør skakte projekteres, så de indeholder alle de normale vand-, varme-, ventilations-, afløbs- og elinstallationer samt forbrugsmålere, følere, cisterner, pumper mv.

   

  Installationsskakte – ved nybyggeri og renovering_Figur 2Installationsskakt, hvor der er meget dårlig plads, hvilket gør reparation og udbedring vanskelig.  Let at rengøre, reparere og udskifte

  De fleste skader i forbindelse med reparations- og vedligeholdsarbejder kan undgås ved at samle installationerne i hensigtsmæssigt placerede og udformede installationsskakte – især bør alle samlinger i vandinstallationer anbringes i en skakt, hvor de placeres, så de er tilgængelige.

  - De projekterende på byggeprojektet skal være opmærksomme, når de projekterer og etablerer installationsskakte – både ved nybyggeri og renovering. Nogle installationer kan føres i tomrør, hvorved der opnås en – ofte dog kun teoretisk – mulighed for udskiftning af selve medierøret. Men ved at anvende synlige rør og installationer lettes reparation og udskiftning, siger Martin Morelli og tilføjer:

  - Til gengæld medfører synlige installationer andre ulemper, fx i forhold til rengøring – og udskiftning af rørinstallationer i vådrum kan ødelægge vådrumsmembranen, der kan være svær at tætne efterfølgende, siger han og henviser til erfaringsbladet ’Installationsskakte – ved nybyggeri og renovering’ for flere detaljer.  Installationsskakte – ved nybyggeri og renovering_Figur 3Uhensigtsmæssig placering af inspektionslem i bruseniche. Lemmen er tilmed ikke udført vandtæt, men blot lukket med to magnetlåse.

  Renovering og bygningsfornyelse

  Selve skakten skal tilpasses bygningens brugsmæssige funktioner, så der fx kan udføres aflæsning, service og reparationer - uden at beskadige andre installationer og omgivende bygningsdele, og så der er let adgang til inspektion af installationerne og hurtig melding om eventuelle lækager, så omfanget af skader reduceres.

  - For at begrænse rørføringerne bør installationsskakten derfor placeres centralt i forhold til de lejligheder eller rum, som den betjener. Der skal desuden afsættes plads til de enkelte rør mv., så der er plads til nødvendig tætning, isolering og inddækning. Og så skal installationsskaktens størrelse desuden afpasses de kanaler, rør og komponenter, som skal fremføres, siger Martin Morelli.

  Ydermere skal den geometriske udformning af skakten sikre, at den er overskuelig og der er mulighed for at aflæse målere og servicere og reparere installationerne, hvilket erfaringsbladet uddyber yderligere.
  Anbefalede artikler