<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Flemming Springborg

Flemming Springborg, Teknologisk Institut

Hvordan renoverer man bedst faldstammer?

 • Materialer og Løsninger
 • Renovering
 • VVS
 • 2023-10-09
 • | Af Mikkel Weber Sandahl
 • Utætte faldstammer er ikke noget man ønsker sig – det ved alle, der har været igennem den oplevelse. Og ifølge Flemming Springborg fra Teknologisk Institut er mange faldstammer i Danmark faktisk klar til en opdatering – det store spørgsmål er, om det skal være en udskiftning eller en renovering. Og hvordan sikrer man kvaliteten i renoveringen?

  faldstammer

  Faldstammer i forfald er et udbredt fænomen i Danmark. Selvom der ikke findes et præcist tal på, hvor mange faldstammer der eksisterer i danske bygninger, så kræver det ikke meget hovedregning at konkludere, at med en levetid på 50-100 år – og rigtig mange bygninger der er væsentlig ældre end det, så trænger mange faldstammer til en kærlig hånd.

  Kontrolordning skal sikre kvaliteten

  Teknologisk Institut har Flemming Springborg arbejdet med bl.a. renovering af faldstammer igennem mange år. Og han er ikke i tvivl om, at der er mange faldstammer derude, som enten skal udskiftes eller renoveres. Netop det at renovere faldstammer er interessant, hvis man tager de mere bæredygtige briller på – for kan man renovere, kan der spares både penge og materialer. Man skal dog være opmærksom på at sikre, at renoveringen foretages rigtigt.

  - Det er vigtig, at de systemer der benyttes til renovering har en kvalitet, der sikrer, at levetiden af en renovering kan sammenlignes med en traditionel udskiftning, forklarer Flemming Springborg.

  Desværre oplever Teknologisk Institut ofte, at dette ikke er tilfældet. Enten fordi der bliver anvendt ”forkerte” materialer eller fordi renoveringen ikke bliver udført ordentligt. Derfor har Instituttet over en årrække samarbejdet med bl.a. Dansk Industri, om at sikre kvaliteten i renoveringen af faldstammer.

  - Samarbejdet har resulteret i, at der tidligere på året blev etableret en kontrolordning, hvor virksomheder, som udfører renovering af faldstammer, kan blive optaget. Det vil være med til at sikre kvaliteten af renoveringen og det er rigtig godt nyt for både bygningsejerne og ressourceforbruget, da den korrekte renovering kan forlænge levetiden med op til 100 år, siger Flemming Springborg, som håber, at ordningen og sikring af kvaliteten kan være med til at udbrede renovering af faldstammerne frem for en decideret udskiftning.

  Første firma i kontrolordningen er på vej

  Flemming Springborg har tidligere været ude og opfordre de virksomheder, der udfører renovering af faldstammer, til at komme med i kontrolordningen, da det fungerer som et kvalitetsstempel og giver bygningsejeren en sikkerhed, der ikke før har været til stede.

  - En ny ordning som den her skal naturligvis løbes i gang, men vi ser det som et rigtig vigtigt element i at få tjek på de mange faldstammer vi ved er derude, som efterhånden er ved at være nedslidte. Kontrolordningen blev officielt etableret i slutningen af 2021, hvor vedtægterne blev vedtaget på den stiftende generalforsamling. Siden da har vi opstartet en længere optagelsesprocedure for de første firmaer, og vi forventer at kunne udstede det første officielle optagelsesbevis i løbet af den næste uges tid, fortæller Flemming Springborg og tilføjer, at der samtidig er gang i optagelsen af yderligere seks systemer.

  Når man taler om renovering af faldstammer er der forskellige løsninger. Hvilken løsning der er bedst egnet, er et spørgsmål uden et entydigt svar.

  - Vi bliver tit spurgt om den bedste løsning. Men det varierer, og det, der er vigtigt, er ikke nødvendigvis selve løsningen, men, at installatørerne har et indgående kendskab til det system, de benytter og, at de råder over en veluddannet medarbejderstab. Ser man specifikt på systemerne, så findes der to hovedgrupper af renoveringssystemer, strømpeforing eller coating. Ved en strømpeforing bliver en ’strømpe’ af enten filt eller glasfiber, imprægneret med hærdeplast, ført ind i faldstammen og efterfølgende udhærdet. Når man anvender coating, sprøjter eller børster man flydende plastmateriale ud på den indvendige overflade i faldstammen, forklarer Flemming Springborg og understreger, at begge metoder giver en ny fast indvendig belægning, som er tæt og bestandig over for de almindeligt forekommende stoffer, der er i afløbsvand.

   

  Nødvendig dokumentation

  Som med så meget andet, er dokumentation af kvaliteten vigtig, når man renoverer en faldstamme. Og det er en af de ting, som kontrolordningen er med til at sætte rammer for.

  - Firmaet, der laver renoveringen, skal være i stand til at dokumentere kvaliteten af både det benyttede system samt installationen af systemet. Det er en forudsætning for optagelse. Det kræver, at de både har testet de benyttede materialer/systemer samt råder over et veludviklet kvalitetsledelsessystem. De skal derfor kunne fremvise testrapporter fra et uvildigt laboratorium samt have implementeret et kvalitetsledelsessystem i virksomheden, som bl.a. indeholder en detaljeret installationsbeskrivelse, med en entydig henvisning til hvor/hvordan alle kritiske installationsparametre skal dokumenteres. Kritiske installationsparametre kan fx være indføringstryk, hærdetid, tilførte energimængder etc. for strømpeforinger, siger Flemming Springborg og tilføjer, at for coatingsystemer er materialemængde, antal påførte lag, hærdetid etc. kritiske parametre og at det for begge metoder er afgørende, at der er fortaget en grundig rensning af faldstammerne før installation. Krav som bygherrer og rådgivere bør stille til installatørerne.
  Anbefalede artikler