<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
dansketegl3

Fuge Fight skal informere og motivere unge murerlærlinge

 • Uddannelse og Rekruttering
 • Materialer og Løsninger
 • 2023-10-30
 • | Indlæg af Gitte Nielsen, direktør i Danske Tegl
 • På den digitale læringsplatform Fuge Fight kan eleverne på landets mureruddannelser ”game” sig til vigtig viden om blandt andet god planlægning af arbejdet på byggepladsen og korrekt brug af fugtspærre. Tilbagemeldingerne fra elever og lærere efter lanceringen har været rigtig positive.

  FugeFight_logo_final-500 (1)


  Med en lang og stolt, dansk byggetradition i tegl, hvor vi både bygger nyt og samtidig skal vedligeholde det eksisterende murede byggeri, er en udvikling af både murerfaget, opkvalificering af arbejdskraften og videndeling om materialet vigtig.

  I mellemtiden stiger manglen på hænder i byggeriet. Og der uddannes i dag alt for få unge til at dække fremtidens behov for faglært arbejdskraft – herunder murere. Ifølge en prognose fra Danske Regioner vil der alene i 2025 mangle omkring 17.000 faglærte i byggeriet.

  Udfordringen er kompleks, og løsningerne er mange og forskellige. Det handler blandt andet om at øge de unges interesse for håndværksfagene og styrke det faglige indhold på uddannelserne. Det handler også om at sikre, at den nyeste viden om materialer, og hvordan de bruges korrekt, løbende når ud til landets mureruddannelser og indarbejdes i undervisningen.

  Som teglbranche og materialeproducenter vil vi gerne tage et medansvar for at bidrage til de uddannelser, der skal løfte dansk byggeri i fremtiden. Det kan vi blandt andet gøre ved at stille den nyeste viden fra murerbranchen til rådighed og ikke mindst gøre den viden let tilgængelig for både elever og lærere på mureruddannelserne.

  Den nemme løsning havde været at forfatte endnu en fagbog. Men vi ville noget andet. Vi så et behov for et værktøj, der var anderledes, og som introducerer viden om fejlfrit murværk på en mere legende måde. Efter nogle års indsats med at formidle De 10 Bud, som er huskereglerne for vejen til det fejlfri murværk, var det oplagt, at bruge dem som afsæt for et nyt samarbejde med fagskolerne.

  Svaret blev derfor en digital læringsplatform med navnet Fuge Fight, som trækker på inspiration fra de klassiske computerspil. Her kan eleverne på landets mureruddannelser ”game” sig til vigtig viden om blandt andet god planlægning af arbejdet på byggepladsen, om korrekt brug af fugtspærre og om at sikre, at sten og mørtel passer sammen ift. egenskaber. Og de kan gøre det med simuleringer af virkelige arbejdssituationer, hvor deres viden testes på en sjov og nytænkende måde.

   

  dansketegl

  Bag spillet Fuge Fight står Danske Tegl sammen med Byggeriets Uddannelser, forlaget Praxis, mureruddannelsens fagbogsudvalg og Grundejernes Investeringsfond. Bag Fuge Fight står også en fælles ambition om at udvikle et innovativt og nytænkende undervisningsmateriale.

  Når vi ”gamifiserer” viden om afdækning, mørtler, afsyring mv., er det fordi, vi tror på, at det kan ramme og motiverer eleverne på en helt anden måde end den mere klassiske tavleundervisning. Og fordi, vi kan se, at det giver lærerne på landets mureruddannelser et ekstra redskab, som kan supplere den nuværende undervisning i netop de emner.

  Tilbagemeldingerne fra elever og lærere – både under udviklingen af spillet og efter lanceringen – har været rigtig positive.


   

  dansketegl2

  Flere ser Fuge Fight som et relevant og brugbart ekstra lag i deres undervisning. Andre siger, at det også frigiver mere tid til eleverne, fordi lærerne med Fuge Fight får serveret ekstra undervisningsopgaver. Og i skrivende stund – en måned efter lanceringen af Fuge Fight - er der mere end 100 logins på fugefight.dk.

  Men vi er langt fra i mål. Faktisk er vi først lige begyndt. Målet er, at Fuge Fight skal udvikle sig løbende, og at de mange, dygtige lærere på landets mureruddannelser skal inddrages endnu mere i videreudviklingen af opgaver til Fuge Fight. Det samarbejde glæder vi os rigtig meget til.


  Vil du teste din viden om fejlfrit murværk?

  Gå ind på www.fugefight.dk

  Klik på ”Start spillet” nederst på siden

  Vælg ”adgang uden login”

  Vælg én af de 5 tilgængelige baner

  God fornøjelse!

   

   
  Anbefalede artikler