<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
20210826_SundogBælt_DirekBesty19

Fokus på samarbejde og deling af viden på Femern-projektet

 • Anlæg
 • Femern
 • Veje og Infrastruktur
 • 2023-08-30
 • | Indlæg af CEO Henrik Vincentsen, Femern A/S

  Produktionen af tunnelelementer til verdens længste sænketunnel er nu i gang, og CEO i Femern A/S, Henrik Vincentsen, lægger vægt på det tætte samarbejde og fremhæver, at man sammen med entreprenørerne arbejder med at optimere produktionsprocesser og reducere energiforbruget – hvilket bidrager med erfaringer til omstillingen af bygge- og anlægsprojekter i en mere klimavenlig retning for hele branchen.

  I juli måned nåede byggeriet af Femern Bælt-forbindelsen mellem Rødbyhavn og Puttgarden projektets hidtil største milepæl: Det allerførste 24 meter lange tunnelsegment til den 18 kilometer lange sænketunnel blev støbt.

   

  Siden det officielle startskud til byggeriet af Femern Bælt-forbindelsen lød 1. januar 2021 har meget i projektet handlet om at etablere arbejdshavnen, opbygge tunnelelementfabrikken, opbygge de seks produktionslinjer og forberede portalerne på begge sider af bæltet.

  Nu er projektet imidlertid gået ind i en ny fase, hvor produktionen af tunnelelementerne til Femern Bælt-forbindelsen er i gang med det overordnede mål at skabe en grøn transportkorridor med en fuldt elektrificeret jernbane og en direkte vejforbindelse mellem Skandinavien og det centrale Europa. Dermed vil tunnelen gøre det muligt for transittrafikken at skyde en 160 kilometers genvej, som sparer logistikerhvervene for både tid, brændstof og ikke mindst CO2-udledning.

   

   

  2022_06_08_Femern_Rejsegilde__00034

  89 tunnelelementer skal støbes

  De kommende fire år skal tunnelelementfabrikken producere i alt 89 tunnelelementer på tunnelelementfabrikkens seks produktionslinjer. De 79 bliver standardtunnelelementer på hver 217 meter i længden, 42 meter i bredden og 9 meter i højden. Et standardtunnelelement bliver lavet i 9 støbninger – også kaldet segmenter – på hver cirka 24 meter i længden. Dermed skal der i alt støbes 711 segmenter.

   

  De sidste 10 tunnelelementer bliver specialelementer, som hver bliver 39 meter lange, 47 meter brede og 13 meter høje og vil indeholde kælder til brug for mekaniske og elektriske installationer for en effektiv og sikker drift af tunnelen.

   

  Det første standardtunnelelement bliver nedsænket i Femern Bælt i forlængelse af tunnelportalbygningen på dansk side i 2024, og det forventes, at det sidste tunnelelement er færdigproduceret i 2027. Når Femern Bælt-tunnelen åbner for trafik i 2029, vil forbindelsen være designet til en levetid på minimum 120 år.

   

  Det har krævet en stor indsats fra to af projektets entreprenørkonsortier FLC og FBC at nå til det punkt i projektet. Og at opgaven bidrager til lokal og regional vækst vidner de cirka 500 leverandør- og underentreprenørkontrakter, som indtil nu er blevet tildelt på projektet, i høj grad om, hvoraf cirka 60 procent er gået til danske virksomheder.

   

  Det er op til entreprenørkonsortierne at vælge deres underleverandører, og det store danske aftryk er derfor i høj grad virksomhedernes egen fortjeneste. Det er dog et tegn på, at danske virksomheder er konkurrencedygtige og har været særdeles godt forberedte på de muligheder, som byggeriet af Femern Bælt-forbindelsen giver.

   

  Tunnelen bygges bæredygtigt

  For Femern A/S er det afgørende, at danmarkshistoriens største infrastrukturprojekt også er bæredygtigt på flere fronter.

   

  Det er helt naturligt, at der bliver taget et fælles ansvar for, at der bliver uddannet arbejdskraft på Femern Bælt-forbindelsen. Entreprenørkonsortierne FLC, FBC og FSC er derfor tilsammen forpligtet til at uddanne 500 lærlinge årsværk i anlægsfasen, hvilket de arbejdet seriøst med.

   

  Tunnelbyen, der huser tunnelarbejderne, er for få måneder siden også færdigbygget, så byen nu har en kapacitet på 1.344 enkeltværelser med eget toilet og bad. I tunnelbyen bliver indbyggerne bespist tre gange i døgnet, og der er mulighed for i fritiden at handle ind i byens supermarked, gå i byens fitnesscenter, opholde sig i byens fællesarealer eller spille fodbold på byens nyanlagte fodboldbane.

     2022_06_08_Femern_Rejsegilde__00044

  Det er også et vigtigt tema for projektet, at det bliver udført miljømæssigt bæredygtigt. Byggeriet bliver gennemført under hensyntagen til natur og miljø, hvor det sikres at den lokale natur ved Rødbyhavn får et markant løft.

   

  I forbindelse med arealerhvervelsen af de nødvendige arealer til projektets gennemførelse indtænkes natur til etablering af naturbælter, klimaskove, vandhuller og sågar en ny sø. Alt sammen til gavn for det lokale friluftsliv og dyre- og plantelivet i området.

   

  Det er afgørende at projektet bliver gennemført så klimavenligt som muligt. Derfor arbejder vi også tæt sammen med entreprenørerne om at optimere produktionsprocesser og reducere energiforbruget. Det sker ikke kun med målet om at reducere anlægsprojektets CO2-aftryk og sikre ambitionen om at tunnelen efter indvielse kan drives C02-neutralt, men også med målet om at bidrage med erfaringer til omstillingen af bygge- og anlægsprojekter i en mere klimavenlig retning generelt.
  Vigtigt samarbejde med alle interessenter

  For et megaprojekt med stor kompleksitet er det afgørende, at der er skabt et godt samarbejde med blandt andre entreprenører, underleverandører, fagforeninger, uddannelsesinstitutioner, lokale interessenter og lokale myndigheder. Derfor deltager vi som bygherre i en lang række fora og samarbejdsmøder, der alle har til formål at sikre fremdriften på projektet og afklare de spørgsmål, der nødvendigvis må opstå i et grænseoverskridende projekt som vores. Vi deler gerne vores erfaringer, gode såvel som mindre gode, for vi tror på, at deling af viden er en genvej til gode resultater.

   

  Femern Bælt-forbindelsen vil øge mulighederne for transport dramatisk, når tunnelen åbner i 2029. På omkring 2½ time vil man kunne komme fra København til Hamborg mod ca. 5 timer i dag, og godstogene vil spare en omvej på 160 kilometer, når tunnelen bliver et alternativ til transporten over Storebælt.

   

  Dermed er Femern Bælt-projektet en langsigtet og bæredygtig investering i grøn transport.

  Anbefalede artikler