<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
IMG_3795_RED

Fokus på fugtstrategi er vigtigere end nogensinde før

 • Materialer og Løsninger
 • Byggeriets udvikling
 • Indeklima
 • Renovering
 • Tag og Facade
 • Træ
 • Beklædning
 • 2023-02-22
 • | Indlæg af Thor Hansen, centerchef i Kvalitet i Byggeriet på Teknologisk Institut

  Vi skal blive bedre til at planlægge vores byggerier i relation til fugt, mener Teknologisk Institut. Allerede inden 2023 for alvor er kommet i gang, udfordrer fugten og januar 2023 har været den vådeste nogensinde målt i Danmark.

  Der er ingen tvivl om, at det vådere vejr vi oplever, giver nogle udfordringer for vores byggede miljø. Det gælder både, når vi bygger nyt og når vi renoverer og mange af de fugtskader vi kommer ud til, er ikke nogen vi så, hvis vi går bare 5 år tilbage i tiden.

  Alle materialer kan få for meget vand

  Derfor er det også blevet endnu mere nødvendigt at tænke i fugtstrategi derude, for hvis vi gør som vi plejer, så kommer vi til at få langt flere skader end vi hidtil har haft. Og det er skader vi både kan og bør undgå, for det koster at udbedre, både i økonomi og i materialer – begge dele perspektiver som er en del af det at bygge bæredygtigt og derfor endnu et incitament til at tænke fugthåndtering mere strategisk ind.

  Thor Hansen 2021Thor Hansen, centerchef i Kvalitet i Byggeriet på Teknologisk Institut

  Når vi taler om fugtskader, vil mange automatisk tænke i materialer og også, at nogle materialer er mere udsatte end andre. Det er da også korrekt, at hvis man bygger med fx træ, så skal man være opmærksom på opfugtning, og heldigvis er der også kommet langt mere fokus på fugtstrategier, hvis man opfører et decideret træbyggeri. Men faktisk kan både porebeton og murværk også godt få for meget vand, og det er bl.a. her vi begynder at se flere skader som skyldes at materialerne har været udsat for langt mere vand end godt er.

  Selvom porebetonen i sig selv godt kan tåle vand, så skyldes mange af de skader vi ser, at udtørringen ikke er god nok – ofte fordi der er sat for kort tid af til, at materialet kan tørre ordentligt inden der sættes filt op og bliver malet eller sat tapet op. Det kan gå hårdt ud over især fodpaneler og indbyggede skabe, som oftest er lavet af træ og derfor bliver opfugtede, når fugten trænger ud af porebetonen og ind i træet. Her har skimmelsvampe ganske fine levebetingelser og har man først fået skimmelsvampe ind, så står man foran et større arbejde med at udbedre skaderne og det koster igen på både bundlinjen og på materialeforbruget. Derfor kan vi kun opfordre til, at man tænker i fugtstrategi i forhold til alle materialer – både ved nybyggeri og ved renovering.

  Læs også:

  Energieffektivisering og indeklima skal gå hånd i hånd

  Tungen lige i munden ved renovering

  Netop renovering er faktisk vigtigt at have særligt fokus på. Det skyldes flere ting, men især, at når man renoverer, så åbner man ind til sammensatte konstruktioner i bygningen, som skal lukkes til igen.  Hvis der i den periode, hvor konstruktionen er åben, trænger vand ind og den så lukkes til igen uden at være tør, så kan skaderne blive både meget store og rigtig svære at finde frem til, fordi de er skjult i konstruktionen, hvor skimmelsvampe som eksempel kan vokse rigtig fint og skabe problemer med indeklimaet uden at man med det blotte øje kan se, hvor skimmelsvampen vokser.

  På Teknologisk Institut ser vi ofte skader, som skyldes for meget vand, opfugtning ved manglende sikring af materialer og ikke mindst manglende udtørring. Sidstnævnte skal være noget der bliver tænkt ind på en helt ny måde, især i nybyggeri, hvor det er utrolig vigtigt at foretage fugtmåling af vægge inden man går i gang med at filte, male osv. Hvis porebetonvæggene har været udsat for meget nedbør inden taget blev lagt på, ja, så tager det altså længere tid for porebetonen at tørre ud. Og lige gyldigt, hvordan man vender og drejer det og hvor produktiv man gerne vil være, så bliver det altså dyrere – og også mindre produktivt, når man efterfølgende skal udbedre skaderne, fordi man ikke sørgede for ordentlig udtørring i første omgang.

  Ikke spor bæredygtigt

  Budskabet herfra er derfor også, at vi skal blive meget bedre til at tænke fugt ind i vores strategi derude – både i nybyggeri og i renovering. Det er for dyrt – og med tanke på vores i forvejen alt for store ressourceforbrug i branchen – også for dumt, at lade være. Så tænk i håndtering af materialer på pladsen, tænk i overdækning hvor det giver mening, og tænk altid i afdækning, også selvom solen skinner, når du går på weekend og det er juli måned. For selv i juli kan vi ikke vide os sikre for skybrud og derfor skal fugthåndtering tænkes ind igennem hele processen ligegyldigt om du renoverer eller bygger nyt.

  Og man kan lige så godt starte før som siden. For med de klimaændringer vi oplever og det klima vi ser ind i fremover, så vil både mere nedbør og også luftfugtigheden komme til at udfordre branchen. Det samme vil mangel på ressourcer og så er der hele bundlinje, spild og produktivitetsproblematikken, som jo faktisk altid har været en udfordring derude. Selvom en gennemtænkt fugtstrategi ikke kan fixe alle udfordringerne nødvendigvis, så kan den i høj grad afhjælpe nogle af dem.

  Og i sidste ende er det altså langt billigere og væsentlig mere bæredygtigt at forebygge end at udbedre. Ikke mindst set i lyset af, at der kommer både flere og mere omfattende skader på grund af klimaændringer, hvilket nu giver branchen et langt større incitament til at forebygge, end der nogensinde har været før.

  Anbefalede artikler