<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">

Forum for Bæredygtige Indkøb: Kan man gøre mere?

 • Målbar bæredygtighed
 • Materialer og Løsninger
 • 2015-10-26
 • | Af Mikkel Weber Sandahl

  Rikke Dreyer, formand for Forum for Bæredygtige Indkøb, oplever, at både offentlige og private virksomheder har bæredygtighed og totaløkonomi som vigtige parametre i dag.

   

  Rikke Dreyer er ansat som chefkonsulent i Miljømærkning Danmark og formand for Forum for Bæredygtige Indkøb. Hun fornemmer et klart skifte i tiden, hvor der af egen fri vilje tænkes i mere bæredygtige baner.

   

  – Det er blevet mere almindeligt at spørge, om man som bygherre kan gøre mere, eksempelvis via certificeringsordninger eller bygge efter det kommende bygningsreglement, som først træder i kraft i 2020. Tidsånden er bæredygtig, ikke mindst i de store kommuner, hvor der er både økonomi og den nødvendige politiske opbakning til at tænke bæredygtigt, siger Rikke Dreyer og henviser til, at man i København og Aarhus Kommune regner med at være CO2 neutral i henholdsvis 2025 og 2030.

   

  Forum for Bæredygtige Indkøb blev nedsat af miljøministeren i 2011 for at fremme det miljøbevidste og ansvarlige indkøb af varer og tjenesteydelser blandt professionelle indkøbere – både i offentlige og private virksomheder.

     ”Der investeres seriøst i grøn innovation”

  I Danmark har flere producenter fået øjnene op for, at der er et voksende marked for grønne og bæredygtige løsninger, og hvis man kan tilbyde både konkurrence- og bæredygtige produkter, så er det muligt at sikre sin forretning 5, 10 og 20 år frem i tiden. Rikke Dreyer fortæller i den forbindelse:

   

  – Globalt set, er det parametre som kvalitet, bæredygtighed og design, hvor Danmark bør have en styrkeposition. Og mange danske virksomheder investerer seriøst i grøn innovation og udvikler nye produkter, som åbner op for eksport af både produkter og know-how. I forhold til bæredygtighed synes der dog indimellem at være en gordisk knude hvor leverandørerne afventer kundernes efterspørgsel, og kunderne på den anden side afventer et udbud af bæredygtige produkter og løsninger. Jeg tror, at de virksomheder, der tør satse på bæredygtighed vil stå bedre rustet i fremtiden.  

   

  Der tales meget om byggeprojekters totaløkonomi, men Rikke Dreyer ser en strukturel udfordring i kommunerne:

   

  – Byrådspolitikere har en udfordring, fordi de skal opfylde etårige driftsbudgetter, ligesom økonomien for bygningers anlæg og drift er to separate kasser. Det kan selvfølgelig også være svært at tænke bæredygtigt, hvis midlerne eksempelvis skal findes ved at nedprioritere børne- eller ældreområdet, hvor der er direkte menneskelige konsekvenser fra dag ét.

   

  Alligevel mener Rikke Dreyer, at vi står midt i et skift i fokus, hvilket også kan ses ved, at totaløkonomiske overvejelser er med i det nye udbudsdirektiv.

     Bæredygtigt træ

  Det offentlige er en betydningsfuld bygherre i Danmark og har et stort ansvar for at skubbe til udviklingen. Derfor kan Rikke Dreyer glæde sig over, at Miljøministeriet i 2014 stod bag et cirkulære, som fastlægger regler for indkøb af bæredygtigt træ i staten. Det gælder ved køb af træ og træbaserede produkter til byggeri, møbler, papir mv.

   

  – Der er et stort engagement i dag, og der sker noget. Mange af de her problematikker er jo ikke nye. Regnskovsgruppen Nepenthes (i dag Verdens Skove) blev stiftet helt tilbage i 1983. Og det er immervæk mere end 30 år siden. NGO’er har gjort et stort stykke arbejde for at få mediernes opmærksomhed og herved politikernes, hvilket har været effektivt. I dag arbejder FSC, som er en certificeringsordning for bæredygtigt træ, professionelt over for bygherrer, arkitekter og andre med at finde alternative og certificerede træsorter.

   

  ”Dokumentation og mærkningsordninger vil blive mere efterspurgt”

  I den kommende udbudslov vil det blive muligt at få sociale, etiske eller miljømæssige certificeringsordninger med i udbuddet som et ufravigeligt krav, og Rikke Dreyer forventer, at, den udvikling vil tage fart fremover:

   

  – Mærkningsordninger har deres ret, fordi det gør valget af bæredygtige produkter enkelt og det gør det nemmere for leverandøren at markedsføre og dokumentere sin bæredygtighed samt fordi historien har vist, at der ellers vil være situationer, hvor der bliver snydt på vægten. Tryghed er vigtigt i dag, og det er vigtigt for mange forbrugere, at produkter lever op til skrappe kemikaliekrav – det gælder også for produkter, der indgår i byggerierne. Så jeg er ikke i tvivl om, at dokumentation og mærkningsordninger vil blive mere efterspurgt i fremtiden. Til gengæld kan det være en udfordring lige nu, at der eksisterer forskellige certificeringsordninger i forskellige lande, hvilket kan gøre det unødigt kompliceret at levere produkter til certificerede byggerier på tværs af landegrænser.

   

  Omvendt ser Rikke Dreyer en fordel i, at kravene bag de forskellige certificeringsordninger er frit tilgængelige, så man frit kan bygge efter DGNB, Svanemærket eller andre ordninger. Og når en virksomhed har lavet arbejdet én gang med certificeringsprocessen, så er det nemmere næste gang.

     Det kan betale sig at være på forkant

  Når man ser på udviklingen inden for bæredygtighed i Danmark, så ser Rikke Dreyer klimatopmødet i 2009 som en afgørende faktor.

   

  – Derudover er det økonomiske incitament vigtigt. Der skal gerne være penge i at investere i bæredygtighed, genanvendelse og totaløkonomisk tænkning – ikke nødvendigvis på den kort bane, men i hvert fald på længere sigt. Derfor går det kun én vej, og hvis man tænker bæredygtigt og udnytter de fremtidige muligheder for at tænke grønt, så er man foran markedet og kommende lovgivning.

   

  Rikke Dreyer fremhæver, at krav til miljø og bæredygtighed bør matche den teknologiske udvikling inden for materialer og produkter.

   

  – Forum for Bæredygtige Indkøb arbejder for at fremme bæredygtige indkøb gennem videndeling og netværksdannelse. Det bidrager til dialog mellem dem, der udbyder, og dem der efterspørger grønne produkter og løsninger, så krav til miljø og bæredygtighed følger med produktudviklingen. Dermed viser man ansvar og bidrager til en nødvendig omstilling i samfundet. Og fordi producenterne ønsker at være stærke på det her område, så kan de leve op til endnu strammere krav, end der efterspørges lige nu. Det lover godt for bæredygtighed i fremtiden.

   
  Anbefalede artikler