<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">

Dansk Stålinstitut: Stål bliver let overset i debatten om bæredygtighed

 • Materialer og Løsninger
 • Tag og Facade
 • Stål
 • 2019-05-27
 • | Af Rune H Jensen
 • Stål er rent jern, og jern er et grundstof, der findes i jorden i rigt mål. Det er en naturkilde, vi både kan genanvende og up-cycle til endnu bedre stål, og stålindustrien er i dag den største og mest effektive genbrugsindustri i verden, påpeger man hos Dansk Stålinstitut. De bæredygtige perspektiver bliver ofte overset på den bæredygtige dagsorden.

  Stål bliver let glemt i den offentlige debat om bæredygtighed. Men ifølge Dansk Stålinstitut er stål i virkeligheden et af de mest velegnede byggematerialer til både genanvendelse og up-cycling. Her slår man fast, at vi lever på en ”jernplanet”, hvor stålet ikke er noget, vi forbruger, men noget vi låner:


  - Vi skal huske, at stål er det rene jern, som er et grundstof. Jernmalmen findes i jordoverfladen med en mængde på ca. 5-6 % i jordskorpen. Jern er en kilde, der altid har været der og som man kan modulere, som man vil. Der kommer aldrig mere, og det, der er, forsvinder ikke, som olie f.eks. gør det, når vi brænder det. For stålet kan genanvendes og indgå i stålkredsløbet igen og igen. En stor del af verdens stålforbrug er baseret på skrot, og stålindustrien er i dag den største og mest effektive genbrugsindustri i verden, siger Jørn Nielsen, sekretariatsleder hos Dansk Stålinstitut.

   
   


  Bliv bedre til at fortælle om bæredygtigt stål
  Hos Dansk Stålinstitut arbejder man for at fremme brugen af stål i Danmark inden for byggeri, anlæg og industri i tværfeltet mellem rådgivere, stålbranchen og byggebranchen. Det sker bl.a. via konferencer, kurser, vidensdeling og uddelingen af Dansk Stålpris.


  Stålet kan ikke alene genanvendes til nye formål efter en bygnings afsluttede livscyklus. I kraft af ny teknologi og bedre valsning kan det også up-cycles med minimalt CO2-forbrug, så det forædles og opnår endnu bedre egenskaber især i forhold til styrke. Og dét bæredygtige opdrag er blevet efterladt noget i skyggen:


  - Vi skal i branchen være dygtigere til at fortælle, at stål er jern, en naturkilde. Vi skal være bedre til at fortælle, at vi genbruger al stål. Det er indlysende for os, men det er det måske ikke for alle. I dag fremstilles omkring 40 % af alt nyt stål fra skrot på verdensplan, og herhjemme er stort set al spuns genbrugsstål. Tallet er samtidig trukket ned af, at især Kina siden omkring årtusindeskiftet har produceret ny stål, men ellers er mængden af genbrugsstål stigende – og det er langt højere i bl.a. Danmark og en lang række andre vestlige lande.


  KB Hallen – stål kan ikke brænde
  Senest hædrede Dansk Stålinstitut kulturcentret BLOX i København med Dansk Stålpris 2018 som et eksempel på, hvor meget der er muligt med det grønne stål som bærende element. Og nu er den nye KB Hallen indstillet til European Steel Design Award 2019 som ét blandt syv danske byggerier.


  Efter sin totale ødelæggelse ved branden i 2011 er den gamle KB Hallen fra 1938 nu blevet genfødt i en revitaliseret udgave med assistance fra bl.a. stålet:


  - Det er blevet et virkeligt spændende byggeri, hvor man respektfuldt bringer historien med ind i en moderne version. De store stålspænd omkring den buede form ligger om en halvcirkel. Og med en radius på ca. 22 meter er det en meget udfordrende konstruktion, der næsten ikke kan laves i andet end stål – som jo samtidig ikke kan brænde. Ved at undgå at anvende brandbare materialer i byggeri kan branchen forebygge mange ulykker.


  Designet stiller store krav til det hvælvede loft. Effekten af overetagen er en flydende lethed, men konstruktionen kræver stor styrke for at kunne bære belastningen. En betonbue ville være tungere, mere kompleks og dyrere, men stålbuerne kan løfte opgaven og bl.a. bære op til 50 tons lyd- og belysningsudstyr i hele rummet, samtidig med at arkitekturen bevarer sit lette og historisk bevidste snit.

   

   

  Anbefalede artikler