<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">

Anders Lendager: Bæredygtighed og økonomiske gevinster er ikke modsætninger

 • Den effektive byggeproces
 • Virksomhedsnyt
 • Målbar bæredygtighed
 • Nedrivning
 • 2017-04-05
 • | Af Tim Panduro

  Anders Lendager har som arkitekt valgt at fokusere på upcycling i byggeriet. Hans bæredygtige byggekoncerns projekter viser, at man med innovation og omtanke kan skabe bæredygtig arkitektur, uden at det går ud over økonomien.

   

  Økonomisk og ressourcemæssig bæredygtighed er ikke en modsætning. Tvært imod er de hinandens forudsætninger. Og byggeaffald skal betragtes som en ressource frem for et problem. 

   

  Det mener arkitekten Anders Lendager, der med sin virksomhed Lendager Group har sat sig som mål at finde en helt ny tilgang og se muligheder i de problematikker, der ligger i byggeriet. Ikke mindst på miljøområdet. 30 % af verdens resurseforbrug og 40 % af co2-udledningen stammer nemlig fra byggeri. Men de tal kan nedbringes – og nogle gange med simple midler, som ingen blot for alvor har tænkt på før.


  - Nogle af tingene kan virke helt banale, men det viser, at man ret enkelt kan finde løsninger, der fører til mere fornuftig brug af træ, beton og plastic, uden at det bliver urentabelt. Der er tale om en helt ny måde at tænke byggeri og ressourcer på, og derfor vil vi gerne vise eksempler til efterfølgelse, siger Anders Lendager, der er Danmarks førende arkitekt inden for upcycling – en tilgang, der går ud på at genanvende materialer til højest mulig værdi og bruge dem på nye måder.

   

   

   

  Tag huset med fra landet

  I Ørestad Syd står Lendager Group i samarbejde med NREP, MOE og Arkitektgruppen bag Ressourcerækkerne, en række boliger, der på mange måder kommer til at skille sig ud arkitektonisk. Store dele af materialerne er upcyclede. Således vil ydermurene blive beklædt med mursten, der er hentet i områder, hvor fraflytningen har givet en større mængde tomme huse.

  - Vi bygger i byerne, mens der i provinsen bliver stadigt flere tomme huse. Vi synes, at vi skal tage bygningerne med, når man flytter fra land til by. Det er ret simpelt at genanvende ældre mursten, men fra 1960'erne og frem kom der mere cement i mørtlen, og derfor kan stenene ikke renses. Vi skærer i stedet hele stykker væg ud, stabiliserer dem og bruger dem i Ressourcerækkerne. Det sparer ressourcer og løser udfordringen med de mange nedrivningsklare tomme huse, der især findes i landdistrikterne. Metoden giver os samtidig mulighed for at lave komplekse facader med et meget anderledes udtryk, siger Anders Lendager.

   

   

  Også vinduesglas og -rammer kan genanvendes. I Copenhagen Towers II, en kontorbygning på Amager, er en del af vægbeklædningen lavet af rammer fra vinduer fra 1980'erne.  - Den type vinduer er så upopulære i dag, at vi faktisk fik penge for at tage dem, siger Anders Lendager, der også fandt en anvendelse for glasset. I Ressourcerækkerne vil vinduerne således bestå af et sammensurium af oplukkelige ruder i adskillige meters højde – og alt vil være baseret på upcycling.

   


  Virksomheder skal nytænke

  Anders Lendager medgiver, at mange virksomheder skal finde en helt ny måde at tænke på – både når det handler om organisation og udførelse af arbejdet – når de skal omstille sig til upcycling og øget ressourceanvendelse. Men det vil være en nødvendighed at tilpasse sig de ny tider, siger arkitekten.


  - Som samfund står vi over for store problemer i form af klimaforandringer og en hastigt voksende befolkning og middelklasse. Men vi står også over for en unik mulighed for at vende udfordring til potentiale og se ressourcer i stedet for affald. Det kræver innovation og samarbejde på tværs af brancher, hvis det skal lykkes at indfri potentialet og vende det enorme spild af ressourcer og i stedet skabe god bæredygtig forretning. Vi møder ofte en indledende konservatisme, når vi præsenterer vore ideer i byggebranchen. Det gør, at vi har valgt at tage et stort medansvar og bygget vores virksomhed op på en utraditionel måde. Vi har både arkitekter og ingeniører og en strategidel med forskellige akademikere. Vi har endda lavet vores egen produktionsvirksomhed Lendager Up, der udvikler nye upcyclede byggematerialer til brug i vore og andres byggerier, og når vi får mulighed for at præsentere vore ideer og vise, at de er mulige og rentable, bliver konservatismen ofte til optimisme, siger Anders Lendager.

   


  Beton på egen plads

  En af de løsninger, Lendager Group for nyligt har udviklet, opstod, da opbevaringsfirmaet Pelican Selfstorage skulle bygge på Prags Boulevard i København. Byggeriet var en kende kontroversielt, fordi lagerhotellet skulle erstatte nogle gamle fabriksbygninger, der var blevet omdannet til kreativ hub, socialt samlingssted og urbane haver. Blandt andet derfor ønskede Pelican et byggeri med særligt fokus på bæredygtighed. Lendager Group blev hyret til at udvikle på projektet.

   

  - Vi kiggede på forskellige materialer, men vi stødte på bygningsreglementer og brandkrav til selfstorage, så vi endte med at lægge os fast på beton. De eksisterende bygninger bestod af 3000 ton beton, så vi besluttede os for at undersøge, om vi kunne støbe de nye bygninger af de gamle, siger Anders Lendager.


  Upcycling-afdelingen hos Lendager Group, Lendager Up, gik i gang. Normalt bliver beton kvast til stykker på 32 milimeter for at blive til vejopfyld, men for at blive genanvendt til byggeri skulle de kun være halvt så store.

  - Vi gik derfor i gang med at innovere og udvikle et nyt materiale i form af den upcyclede beton, i samarbejde med Miljøministeriet og virksomheden Nymølle. Derudover valgte vi sammen med Nymølle at investere i et mobilt betonværk, så vi kunne støbe på stedet.  Med den nye innovation lykkedes det os at genanvende de 3000 ton beton til både terrændæk, fundamenter og in situ-støbte vægge. Ud over gevinsten i at genanvende betonen, er der også en væsentlig co2-besparelse i ikke at skulle transportere affald væk og nyt beton til, siger Anders Lendager, der medgiver, at de måtte gå udover den gængse arkitektfaglighed og via Lendager Up investere i både udvikling og innovation for at betonværket med den rette funktionalitet og miljøkrav kunne blive en realitet..

  - Til gengæld fik vi erfaringer, som vi kan bruge til andre byggerier, siger arkitekten, der ser store muligheder i genvinding af beton, når byerne skifter ansigt.


  Lagerhotellet på Prags Boulevard får desuden tilført et dække af mos og lav, der bliver stimuleret til vækst på en usædvanlig måde. Facaden blev nemlig strøget med mælkeprodukter, så planterne hurtigt kan gro til. Formålet er, at de skal opsuge yderligere co2 fra omgivelserne. Samtidig er muligheden for de urbane haver og kreative frirum inkluderet i det nye byggeri.

   


  Stor økonomi – store forandringer

  Der er ofte en vis berøringsangst mellem de, der ønsker at bevare og beskytte miljø, og de, der har pengene. Men sådan er det ikke hos Lendager Group. Her vælger man at se på det positive partnerskab, der kan opstå ved at samarbejde.


  - Bæredygtighed og forretning går hånd i hånd, og det gør det lettere at tage de globale og politiske udfordringer op og omsætte dem til konkrete tiltag, siger Anders Lendager.


  - Vi vil gerne redde verden, og vi navigerer efter den størst mulige co2-reduktion. Men vi er ikke bange for at samarbejde med dem, der traditionelt betragtes som the bad guys i miljøsammenhænge– kapitalfonde, ejendomsudviklere og den slags. Jo større økonomi, jo større bæredygtigt impact og co2-reduktion kan vi lave.

   

   
  Anbefalede artikler