<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">

Kasper Guldager Jensen og John Sommer inspicerer en byggeplads for at finde måder at integrere ”design for disassembly” i fremtidens byggeri

MT Højgaard og GXN: Frem mod en cirkulær økonomi

 • Den effektive byggeproces
 • Virksomhedsnyt
 • Målbar bæredygtighed
 • 2018-12-20
 • | Af Mikkel Weber Sandahl
 • | Foto: 3XN arkitekter

  Én af byggebranchens vigtigste udfordringer lige nu er transformationen fra en ’brug og smid væk’ model til en ’cirkulær model’, hvor byggematerialer i bygningerne monitoreres og genanvendes. En udvikling, der drives både af en miljømæssig nødvendighed og et enormt, økonomisk potentiale.

   

   
  Arkitektfirmaet 3XNs grønne tænketank GXN og entreprenørvirksomheden MT Højgaard har netop lanceret en fælles bogudgivelse “Building a Circular Future”, hvor man kommer med konkrete bud på de skridt, der skal til for at indføre en cirkulær økonomi i den danske byggebranche. Senior partner i 3XN og direktør i GXN, Kasper Guldager Jensen, og salgsdirektør i MT Højgaard, John Sommer, har været de bærende kræfter i projektet, og fortæller om baggrunden for bogen:

   

  Arkitektfirmaet 3XN står bag et højhusbyggeri i Sydney, Quay Quarter Tower, hvor designet inkorporerer og genanvender 2/3 af den forrige bygning på sitet.

   

  - Når vi ser på de megatrends, der vil præge byggebranchen i fremtiden, så kommer cirkulær økonomi inden længe til at være ”name of the game” for seriøse byggevirksomheder. Vi skal ændre vores model for at bygge fundamentalt, så vi udnytter klodens naturresurser bedre. Og det er en supertanker, der skal vendes, men når man eksempelvis ser på udviklingen inden for energieffektivt byggeri, så er det fra 90’erne til nu lykkedes at bygge seks gange så energieffektivt, og der er et endnu større potentiale ved cirkulær økonomi, som vi skal i gang med at indfri i større skala.

   

  Fokus på råhuset

  I dag genanvendes 87 % af alle byggematerialer i Danmark, hvilket lyder flot, men det er lige nu volumen fremfor materialernes værdi, der recirkuleres, og derfor koster eksempelvis et nedknust betonelement 35 kr. pr. ton i forhold til nyprisen på omkring 1500 kr. pr. ton. John Sommer fortæller:

   

  - Råhuset fylder meget i det samlede byggeri, og når al betonen udelukkende genanvendes som vejfyld, så mister vi stor værdi. Faktisk reduceres værdien af et betonelement med faktor 50, når det genanvendes, og her ligger den helt store udfordring.

   

  I “Building a Circular Future” fremhæves reelle cases, og her har man udvalgt vores forslag til kontorhuset til De Fire Styrelser på Kalvebod. Her har man i samarbejde med eksperter fra nedrivningsfirmaet Kingo Karlsen udført beregninger, som viser, at der kan skabes et overskud på 35 mio. kr., hvis bygningen kan skilles ad og en betydelig del af de materialer, der indgår i råhuset, kan genanvendes.

   

   

  Når man i fremtiden ser på dette foto af en byggeplads i fuld sving, er drømmen at man ikke skulle kunne ikke se, om der bygges eller skilles ad og rives ned.

   

  - Vi har sådan set alle brikkerne nu, for det er ikke fordi, der skal udvikles ny teknologi for at indføre en cirkulær økonomi. Men det kræver flere tiltag, først og fremmest skal vi bygge, så bygningen nemmere kan skilles ad – ”design for disassembly” – hvilket lige nu er ca. 0,3 % dyrere, men når de her løsninger bliver standard, så kan det gøres med samme økonomi som nu. Dernæst skal der etableres en cirkulær forretningsmodel med materialebørser og mellemdepoter, så man nemt kan have adgang til brugte byggematerialer. Og her kunne man sagtens forestille sig, at værdien af visse materialer vil stige over årene i bygningens levetid, siger John Sommer og fortsætter:

   

  - Min store drøm er, at når man i fremtiden ser på et foto af en byggeplads i fuld sving, så kan man ikke se, om der bygges eller skilles ad og rives ned.

     Byggebranchens potentiale for innovation

  Byggebranchen har alle dage haft ry for en ekstrem konservatisme, men den opfattelse deler John Sommer ikke:

   

  - Jeg oplever meget åbne og innovative byggevirksomheder, som er villige til at tage chancer. Jeg vil gå så vidt som at sige, at de nytænkende dele af byggebranchen faktisk er meget innovative sammenlignet med alle andre brancher. I MT Højgaard har vi lagt betydelige resurser i at udvikle os i en bæredygtig retning og ved at tage styring på den dagsorden, får vi selvfølgelig nogle konkurrencefordele, men for at udvikle en cirkulær økonomi i byggebranchen, skal der være en kritisk masse af virksomheder, som er med. Og lige nu må vi være selvsikre og tro på den udvikling, for når vi så når over et bump, så vil alle se cirkulær økonomi som noget helt selvfølgeligt.

   

  Stålelement designet for adskillelse. De mekaniske samlinger giver en hurtigere byggetid, øget fleksibilitet i bygningens levetid og lavere udgifter til drift og vedligehold.

   

   

  ”Vi ønsker at sætte en positiv dagsorden”

  For Kasper Guldager Jensen fra 3XN og GXN, er det vigtigt, at økonomien bliver en driver for transformationen til en cirkulær model:

  - En bygning er en stor investering, og derfor er man i byggebranchen som helhed ikke interesserede i at tage økonomiske chancer. Men virksomhederne kan lige så godt forberede sig på fremtiden nu: Byggeaffald kommer til at være en resurse, og derfor er der en økonomisk gevinst ved at tænke i systemer for genanvendelse. For når man tager det alvorligt nu, så har ens virksomhed en markedsfordel, ligesom man kan være med til at forme fremtiden. Der kommer uden tvivl til at gå mange år, før vi ser en 100 % holistisk og bæredygtig byggebranche, men den cirkulære tænkning giver også andre fordele, såsom fleksibilitet i bygningens levetid og lavere udgifter til drift og vedligehold.

   

  Med ”Building a Circular Future” har Kasper Guldager Jensen ønsket at sætte en positiv agenda, hvor man er med til at optimere og tænke i helheder, fremfor bare at bare minimere og begrænse. Derfor udgives bogen som open source, og Kasper Guldager Jensen ser frem til at stille sin viden til rådighed og udvikle videre med andre virksomheder:

   

  - Der bliver lige nu lavet bæredygtigt byggeri af høj kvalitet, eksempelvis står vi i 3XN bag et højhusbyggeri i Sydney, Quay Quarter Tower, hvor vores design inkorporerer og genanvender 2/3 af den forrige bygning på sitet. Herved sparer vi millioner af dollars, og det er den slags tænkning, som skal udbredes, så det bliver standard fremover.

   

  ”Målet bliver at bygge så enkelt og rent som muligt”

  Hvis arkitekter tvinges til også at gennemtænke, hvordan bygningen til sin tid skal skilles ad, så vil der, ifølge Kasper Guldager Jensen, fremkomme nye, arkitektoniske løsninger, som i virkeligheden harmonerer godt med den danske byggetradition:

   

  - Når man skal gøre det håndterbart at skille en bygning ad, så vil det være nødvendigt med synlige, mekaniske samlinger, men det tilfører også arkitekturen en fin ærlighed, der rent æstetisk harmonerer med byggetraditionen i Skandinavien, hvor der ofte arbejdes med rene konstruktioner i træ, tegl og beton. Og når der bygges med færre og mere bæredygtige materialer, vil det også sikre et bedre indeklima for de kommende brugere. Som arkitekt ser jeg i det hele taget ikke begrænsninger ved at tænke i cirkulær økonomi, tværtimod oplever jeg, hvordan bæredygtighedsbegrebets tre ben – den sociale, økonomiske og miljømæssige dimension – bringes tættere sammen end nogensinde.

   

  Fakta:

  Bogen er resultatet af et étårigt forskningsprojekt støttet af Miljøstyrelsens MUDP program. Indholdet er blevet udviklet af 3XN Arkitekter — GXN Innovation (arkitekter), MT Højgaard (entreprenører), Kingo Karlsen (nedrivere), VIA University College (bygningskonstruktører), Vugge til Vugge Danmark (cirkulær økonomi) og Henrik Innovation (bygningsinnovation).

   

   
  Anbefalede artikler