<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
9F5A0564

EPD’er tager tid og skaber flaskehals

 • Materialer og Løsninger
 • Målbar bæredygtighed
 • 2023-09-18
 • Processen med at få udgive EPD’er er tidskrævende, og i mellemtiden vokser eftersprøgslen og ventiden for producenter af byggevarer, siger EPD Danmark, der ser et behov for høj faglighed hos LCA-konsulenterne.

  andreaAndrea Hermansen


  EPD’er er gået fra at være noget, kun få kendte til, til at være krav i hverdagen for producenterne. Der er sket en ti-dobling af EPD’er i EPD Danmarks database siden 2019, der Fra 39 til 408 EPD’er. Hos EPD Danmark forventer man, at stigningen fortsætter.

   

  Med efterspørgslen for produkters EPD’er kan det bagvedliggende system have svært ved at følge med. For det tager tid, når en EPD skal udgives, og kan betyde lange verifikationsprocesser og i værste fald en dyr omgang for producenter og deres LCA-konsulenter. siger Andrea Hermansen fra sekretariatet bag EPD Danmark en pressemeddelelse.

   

  EPD Danmark har daglig kontakt med både producenter, verifikatorer og konsulenter, der udarbejder EPD’er og de ser en udvikling, hvor producenterne lige nu må vente på at komme i gang med hele processen.

   

  – En af udfordringerne er, at der simpelthen er for få verifikatorer, så det er afgørende, at de få vi har bruger deres tid rigtigt, siger Andrea Hermansen.

   

   

  Smidigt samarbejde speeder processen op

  Der er altid tre parter involveret i en EDP, udover EPD Danmark, som er programoperatør. Producenten bruger en konsulent til udarbejdelsen af EPD’en, som skal videre til verifikator, der kan tredjepartsverificere. Så her gælder det om at hjælpe hinanden bedst muligt for at få processen til at glide.

    

  – Der opstår en prop simpelthen, så konsulenterne ikke kan starte nye projekter op eller komme videre med deres projekter. Og den mærker producenterne. Verifikatorernes kvalifikationer og erfaring er altafgørende, når vi godkender dem. De hænger ikke på træerne, og derfor er vi nødt til også at lægge vores indsats et andet sted – nemlig ved at få løftet LCA-konsulenternes kompetencer, siger Andrea Hermansen.

   

  Råd til LCA-konsulenter

  Med den store efterspørgsel på EPD’er melder mange nye aktører sig på banen, når EPD’erne skal udformes.

   

  Og her kan LCA-konsulenterne godt komme galt af sted, siger formanden for EPD-Danmarks Tekniske Komite, Kim Christiansen:

  kimKim Christensen

  – EPD standarden EN 15804 kræver, at alle inputs og outputs bogføres i det modul, hvor de forekommer. Hovedproduktet og dets emballage er det centrale output fra A3 og transporteres i A4 til anvendelse i et bygge- eller anlægsarbejde i A5. Fase B omfatter brugen eller driften, og det er frivilligt at deklarere den. Når produktet skal bortskaffes efter demontering eller nedrivning, angives aktiviteterne i fase C, og har man et produkt, der kan give gavn i et efterfølgende produktsystem, skal dette angives i D. Det er simpelthen ikke alle, der får det hele med.

   

  Kim Christiansens råd til konsulenterne er at LCA-konsulenten systematisk gennemgår verifikationsrapporten som en tjekliste. En slags selvevaluering af projektrapport og EPD’er

   

  – Som udgangspunkt er en god EPD en veldokumenteret EPD. Det gør processen nemmere, når jeg som verifikator hurtigt kan få overblikket over alle modellerede processer. Det vil sige både med specifikke data og med generelle data, med datakilder og datakvalitetsvurdering. Det gælder også data fra interviews med medarbejdere, leverandører og affaldstransportører, hvor man ofte glemmer at få angivet både navn og dato.

   

  Kurser for LCA-konsulenter

  Andrea Hermansen ser også, at der er et behov for høj faglighed hos LCA-konsulenterne:

   

  – Den grønne omstilling går allerede for langsomt, og troværdige miljødata er essentielle for at vi ikke famler i blinde, når vi skal nå vores mål. Derfor bliver kompetencerne centrale. I EPD Danmark vil vi gerne være med til at løfte den opgave, blandt andet ved at udbyde kurser til de danske LCA-konsulenter.”

   

  Om EPD’er

  Miljøvaredeklarationer, ofte kaldet EPD’er, er i dag den mest udbredte dokumentationsform, når byggevarers klimaaftryk skal dokumenteres for herefter at komme med i den klimaberegning, der per 1. januar i år blev et krav til alle nyopførte bygninger.

  Anbefalede artikler