<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Sikringsglas – indbrud skud og terrorsikring – Forsidefoto

Sikringsglas – indbrud, skud og terrorsikring

Brug sikringsglas mod indbrud

 • Materialer og Løsninger
 • Tag og Facade
 • Sikring og Adgangskontrol
 • 2022-03-01
 • | Tekst af Louise Skøtt Gadeberg
 • Sikringsglas findes i mange forskellige varianter, der har det til fælles, at det er lamineret glas, der sikrer mod indbrud, skud og eksplosion – selvom behovet for førstnævnte formentlig er størst hos flest. Glasset prøves og klassificeres efter europæiske standarder, der sammen med bl.a. Forsikring & Pensions tekniske specifikationer gennemgås i BYG-ERFAs erfaringsblad.

  Sikringsglas – indbrud skud og terrorsikring – Figur 2sikringsglas indbrud, skud- og terrorsikring  På engelsk kaldes det Security Glass, og på dansk kender vi det som sikringsglas, der er en glastype, der kan beskytte mod skud, eksplosion og indbrud. Sidstnævnte både på grund af glassets kvalitet, sammenlægning og montering.

  Sikringsglas er altid lamineret og består af to eller flere lag glas, der er klæbet sammen med f.eks. plastfolie som PVB, EVA eller ionomere folietyper. Lagene kan være floatglas, hærdet eller varmeforstærket glas, plastplader eller kombinationer af dem, står der i erfaringsbladet ’Sikringsglas – indbrud, skud og terrorsikring’, som Fonden BYG-ERFA udgav tidligere i år (2022, red.).

   

  - Folien giver ruden stor sejhed efter brud og medvirker til at holde det ituslåede glas sammen efter bruddet, så ruden stadigvæk yder modstand mod indtrængning. Når man bruger lamineret glas, der består af almindeligt glas kombineret med plastplader, skal man derfor være opmærksom på, at plastplader kan have materialeegenskaber, der er væsentligt forskellige fra floatglas. Det gælder især varmeudvidelse, og der kan derfor være risiko for delaminering af ruden pga. termiske bevægelser i materialerne, forklarer Morten Hjorslev Hansen, civilingeniør ph.d. i BYG-ERFA.


  Han understreger, at valget af sikringsklasse skal vurderes ift. sikringsområdet og udrykningstiden.

   

  - Det er desuden vigtigt, at sikringsglas (Security Glass, red.) ikke forveksles med glastyper, som forhindrer eller minimerer risikoen for personskader – den type glas kaldes sikkerhedsglas (Safety Glass, red.) og altså ikke sikringsglas.

   

   

   

  Sikringsglas – indbrud skud og terrorsikring – Figur 1sikringsglas, indbrud, skud og terrosikring


  Falshøjde og forsegling

  Helheden og hele vindueskonstruktionen skal tages i betragtning, når der træffes beslutninger angående sikring af en bolig eller bygning. F.eks. skal glassets indbygning i ramme og karm samt karmens montering i væggen tilsammen kunne opfylde de opstillede sikringskrav og helst være klassificeret.

   

  Når sikringsglas monteres, er det desuden vigtigt at sikre, at dræn- og ventilationshuller i ramme og karmsystemet ikke tilstoppes ved opklodsning og falsforsegling, samt at regnvandsafledning fra vandrette rammeflader ikke blokeres af rammeforstærkningsprofiler, angiver erfaringsbladet.

  Netop falshøjderne er afgørende, uddyber Morten Hjorslev Hansen.

   

  - Det anbefales, at falshøjden i vinduesrammer og faste karme er mindst 18 mm, hvilket ses på figur 1, der er et eksempel på sikringsrude i et almindeligt vindue, monteret med cellegummibånd med læber samt falsforsegling. Ved store ruder bør falshøjden øges for at forhindre udtræk ved store udbøjninger.  Elastisk fugemasse, som anvendes til fals- eller topforsegling i forbindelse med montage, skal være af en type, som er forenelig med folien i det laminerede glas og termorudeforseglingen. Falsforsegling af sikringsrude i vinduesramme eller -karm, mindst 150 mm lodret og vandret i alle hjørner, som det ses på figur 2.

   

  - Visse rammetyper – især plast- og aluminiumsrammer – er opbygget, så glasset monteres med glaslisterne på bygningens indvendige side. Det medfører en god sikring, fordi glaslisten ikke kan afmonteres udefra, siger Morten Hjorslev Hansen.

   

  Læs meget mere om vinduer, varmebehandlet glas, sikringsfilm, mærkning, forsikringsspecifikationer, Forsikring & Pensions sikringsniveauer, krav ved sikringsniveauer mm. i erfaringsbladet ’Sikringsglas – indbrud, skud og terrorsikring’ (ID-nr. (31) 21 11 27)

   

  Anbefalede artikler