<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
KT1
Annonce

All-in på bæredygtigheden

 • Byggeriets udvikling
 • Målbar bæredygtighed
 • 2024-02-13

  Byggebranchen bakser med bæredygtigheden, for der er mange regler og krav, som skal kunne dokumenteres – også når man ’bare’ er et led i byggeriets fødekæde. KT Erhvervsbyg er derfor gået all-in på bæredygtigheden.

  En fælles definition for bæredygtighed i EU. Det er essensen af EU-taksonomien. Den definerer en række kriterier for, om et byggeprojekt er bæredygtigt eller ej. Som en del af byggeindustrien kommer man derfor ikke uden om EU-taksonomien. Ikke alle skal endnu rapportere i henhold til EU-reglerne, men de fleste bliver påvirket indirekte, hvis de er en del af fødekæden til byggerier.

   

  KT2  Et team til bæredygtighed

  En af de store aktører inden for erhvervsbyggeri – både til nybyggeri og renoveringer – er KT Erhvervsbyg. Her har man for alvor taget bæredygtigheden til sig. De har etableret en hel afdeling bestående af seks bæredygtighedsspecialister, der kender alle bæredygtighedskrav, forordninger og regler til bunds og derved kan sikre den rigtige dokumentation for firmaets byggeprojekter. Det er en stor hjælp og lettelse for bl.a. virksomhedens byggeledere, arkitekter, tegnestue og ingeniører.

   

  – Vi oplever, at mange har berøringsangst med bæredygtigheden og dens mange regler bl.a. EU-taksonomien. Taksonomien har en del år på bagen, men først nu udmønter det sig i konkret lovgivning. Flere bygherrer, der kommer til os, er ikke klar over, at de snart skal rapportere i henhold til f.eks. EU-taksonomien – og her kan vi rådgive om, hvilke regler og forordninger, der gælder. Vi kan styre projektet i mål og sikre fremdrift, mens vi stadig opfylder kravene til bæredygtighedsdokumentation og rapportering, siger Thomas Gilhøj Lundsgaard, bæredygtighedsleder hos KT Erhvervsbyg A/S.

   

   

  ’Elastiksprog’

  EU-taksonomien består af syv forskellige kriterier, når man bygger nyt. Seks miljøkriterier, der vedrører bl.a. energi og klima, og derudover også et kriterium om sociale minimumsgarantier. Det dikterer krav til de sociale belastninger i værdikæden: Har medarbejderne i værdikæden f.eks. ordentlige forhold at arbejde under.

   

  – EU-taksonomien og andre bæredygtighedskrav bærer stadig præg af ’elastiksprog’, der er op til fortolkning. Samtidig er det også krav, der løbende udvikler sig. Med et dedikeret team til at følge med i den bæredygtige udvikling og ikke mindst reglerne på området kan vi hjælpe vores kunder med at gennemføre byggeprojekterne uden, at de bliver bremset af bureaukratiske formuleringer og nye krav, man ikke lige var opdateret omkring, tilføjer Thomas Gilhøj Lundsgaard.

   

  Med EU-taksonomien følger også krav om et særlig ESG-regnskab, der skal akkompagnere det normale finansielle årsregnskab. Igen sørger bæredygtighedsteamet for, at bygherrerne kan overlevere dokumentationen direkte til revisor og dermed få indrapporteret det korrekt.

   

  KT3   

  Byggestyring og rådgivning i ét

  KT Erhvervsbyg er totalentreprenør og totalrådgiver, når det gælder erhvervsbyggeri. Af byggerier kan nævnes logistikcentre, produktionsvirksomheder, vandværker, fjernvarmeværker, kontordomiciler og erhvervsejendomme. Aktuelt er man involveret i flere byggesager for Logicenters, der er ejet af NREP – og her skal rapporteres i henhold til EU-taksonomiens kriterier.


  KT Erhvervsbyg tæller ca. 90 medarbejdere, hvoraf halvdelen varetager byggestyring og resten rådgivning bl.a. om bæredygtighed. Flere års fokus på bæredygtighed, krav og forordninger betyder, at kunderne – som et led i samarbejdet – har vished for, at al dokumentation og rapportering bl.a. i henhold til EU-taksonomien er korrekt og fyldestgørende.

  TJEK PÅ EU-TAKSONOMIEN

  Fra 2025 er der en gruppe virksomheder, som bliver omfattet af rapporteringskravene. Det gælder virksomheder med mere end 250 medarbejdere, en omsætning på 300 mio. kr. pr. år eller en balancesum på 150 mio. kr. Opfylder man blot to ud af tre krav, skal man rapportere i henhold til EU-taksonomien.

  Anbefalede artikler