<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">

Scania Danmark: Store fordele ved afslappet kørsel

 • Varevogne og Transport
 • Byggepladsen
 • 2015-03-16
 • | Af Mikkel Weber Sandahl

  Når man er forsinket i trafikken, vil den instinktive reaktion være at prøve at indhente den forsømte tid ved at køre hurtigere. Men tidsbesparelsen er meget lille i forhold til de fordele, der følger ved at trykke mindre på speederen, fortæller Erling Petersen, der er ansvarlig for undervisning af chauffører hos Scania Danmark.

   

  Mindre stress, store besparelser på diesel og færre ulykker er blandt de fordele, som virksomheder i dag vil kunne mærke, ved at sætte fokus på farten. Som chauffør er du selv ansvarlig for dit eget arbejdsmiljø, og her hænger ens trivsel sammen med bedre miljø, økonomi og sikkerhed, hvilket både er til fordel for virksomheden og samfundet som helhed.

   

  Kunsten at være bevidst om sin måde at køre på

  Erling Petersen er ansvarlig for undervisning af chauffører hos Scania Danmark, og han oplever, at selv rutinerede chaufører kan blive mere økonomiske i deres kørsel.

   

  - Alle chauffører kan spare mindst 10 % på deres kørsel, og når man gennemgår et undervisningsforløb, så sker der en gennemsnitlig brændstofs besparelse på 16 %. Man kører på den måde, som man selv tror, er den rigtige. Men der er altid dårlige vaner, som kan ændres, fortæller Erling Petersen og uddyber:

   

  - For at blive en mere sikker og økonomisk chauffør, så handler det grundlæggende om ikke at hidse sig op over noget, som man ikke har indflydelse på. Mange lader urmennesket tage over og begynder at følge ens instinkt, hvis tingene ikke går som planlagt, og så går det nemmere galt. Ved at tænke fremad og planlægge sin måde at køre på, så kan man undgå mange farlige situationer.

   

  Erling Petersen fremhæver, at der er flere oplagte fordele ved en rolig kørsel:

   

  - Udover de økonomiske, miljømæssige og sikkerhedsmæssige perspektiver, så kan man også nedsætte risikoen for hjertekarsygdomme og andre stressrelaterede sygdommer ved at følge trafikkens flow. Det er faktisk i orden at køre dovent – og mange oplever, at der er færre idioter i trafikken, ligesom konen mærker, at man er gladere, når man kommer hjem.

   

  De andre kan ikke køre ordentligt…

  Når Erling Petersen skal pege på principperne for god kørsel, så handler det om at være bevidst om hvad, man selv kan gøre og tage ansvar. Således at chaufførerne tænker selv og tage ansvar for deres beslutninger, fremfor at køre på automatpilot. Han fortæller:

   

  - Det værste er, når man ikke handler med omtanke og de fleste kunne være bedre til at holde afstand og planlægge sin kørsel. Som professionel chauffør skal man kunne bevare overblikket, selvom éns medtrafikanter laver fejl. Man skal huske, at folk ikke generer nogen med vilje, og du kan ikke lave om på det. Der er ingen grund til at hidse sig op over folks kørsel.

     ”Du sparer ingenting ved at køre som en vanvittig”

  - Når man gør regnestykket op og sammenligner forbruget af brændstof kontra tidsbesparelsen ved at komme lidt hurtigere frem, så er der virkelig kun marginalt at hente. Tværtimod viser nye undersøgelser, at der for lastbilchauffører kun er få minutter at hente selv på lange strækninger ved at sænke hastigheden fra 89 til 80 km/t, da man stadig skal overholde hviletidsbestemmelserne. Vi oplever i Scania en trend i retning af, at flere og flere lastbilschauffører kører 85 km/t fremfor de tilladte 89 km/t, hvilket er meget mindre farligt og langt mere økonomisk for virksomhederne, fortæller Erling Petersen.

   

  I undervisningen af chauffører har Scania for nylig taget et nyt stykke værktøj i brug, nemlig en iPad, som elektronisk følger chaufførens betjening af køretøjet direkte under kørslen og guider ”real time” til en endnu mere økonomisk kørestil. Erling Petersen forklarer:

   

  - Det kan være svært at se hvad, chaufføren foretager sig med fødderne, og når iPad’en er koblet trådløst til lastbilens elektroniske styreenheder, så kan jeg se, hvornår og hvor hårdt chaufføren træder på speederen, bremser eller lader lastbilen rulle. Jeg kan samtidig se omdrejningstal, hastighed, gearvalg mm. så det er muligt at rådgive om, hvornår det er mest økonomisk at give gas, bremse og lade lastbilen rulle. Og når turen er overstået, kan jeg gengive turen på iPaden for chaufføren, så han selv kan se, hvordan han har kørt. Det gør min rolle som vejleder nemmere og forståelsen meget bedre.

   

   

  Fakta

  Når man reducerer kørehastigheden fra 90 km/t til 80 km/t, så sparer man 10 % brændstof, men man mister kun 1 % produktivitet.

  Kilde: Scania Transportlaboratorium

   
  Anbefalede artikler