<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> DI Transport: Godt arbejdsmiljø og sund trafikkultur hænger sammen
annonce

DI Transport: Godt arbejdsmiljø og sund trafikkultur hænger sammen

Micheal Svane, Direktør i Dansk industri

 Indlæg af Michael Svane, Direktør i Dansk Industri

 

Transportbranchens medarbejdere tilbringer mange timer bag rattet. Hvad enten kørslen foregår i lastbil, varebil, bus eller personbil, så er vejene deres arbejdsplads.

Som chauffør har du ikke blot ansvaret for egen sikkerhed, men også for dine medtrafikanter. Ingen har derfor vejene for sig selv. Det stiller selvsagt krav til, hvilken adfærd man udviser, når man sidder bag rattet.

 

Færdselsregler, men også regler om eksempelvis køre- og hviletidsregler sætter rammerne for de, der har vejene som arbejdsplads.

 

Medarbejderne står imidlertid ikke alene med at tage vare på trafiksikkerheden. Virksomhederne har som arbejdsgiver naturligvis også et ansvar. Dette ansvar omfatter ikke kun, at der er styr på kørekort, køre- og hviletider m.m.

 

Ansvaret handler også om, at virksomhederne og ikke mindst ledelsen har fokus på en god trafiksikkerhedskultur.

 

Vi ser heldigvis, at rigtig mange danske virksomheder har formuleret en politik for en god trafikadfærd for virksomheden og dens medarbejdere. Nogle virksomheder har inkluderet trafiksikkerheden i deres CSR-strategi. Andre har valgt at lave en trafiksikkerhedsplan.

 

Metoderne er mangfoldige. Metoden er for mig ikke afgørende. Derimod er det afgørende, at man i virksomhederne har fokus på trafiksikkerheden og helst også har løbende målinger af indsatsen.

 

En række virksomheder har et tæt samarbejde med Rådet for Sikker Trafik. Det er et samarbejde, som vi i DI Transport løbende tager del i. Dette samarbejde er uvurderlig og meget givende for de virksomheder, som allerede i dag aktivt har sat trafiksikkerheden højt på dagsordenen.

 

Trafiksikkerhed handler internt i virksomheden også om arbejdsmiljø. Et godt arbejdsmiljø for de medarbejdere, der har hele eller blot dele af arbejdsdagen på vejene, er også med til at sikre, at der sker så få ulykker som muligt.

 

Der går en lige linje mellem et godt arbejdsmiljø og en sund trafikkultur.

 

I DI Transport opfordrer vi virksomhederne til at have fokus på god adfærd, hvad enten vi taler om trafiksikkerhed eller arbejdsmiljø.

 

Det er vores oplevelse, at virksomheder og medarbejdere har udbytte af, at hensynet til trafiksikkerheden vægtes højt i dagligdagen. Der er tale om en win-win situation for såvel medarbejdere som virksomhed.

 

Vi lægger afgørende vægt på, at der er metodefrihed i relation til den enkelte virksomhed. Nogle virksomheder har en meget udførlig og detaljeret plan for trafiksikkerhed, mens andre virksomheder har en mere kort handlingsplan.

 

Eksempelvis har nogle virksomheder indført alkohollåse i deres bil, mens andre sender deres medarbejdere på glatførekurser. Andre igen har sat hastighedsbegrænseren i lastbilen til en lavere hastighed end den, der følger af lovgivningen.

 

Dagligdagen i enhver virksomhed er oftest presset. Netop derfor er et vigtigt, at der i den enkelte virksomhed er en plan for, hvordan man sikrer det bedst mulige arbejdsmiljø og også en god trafiksikkerhedskultur.