<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
stort billede kopi

SPD udvikler fremtidens friplejehjem til det stigende antal ældre

 • Byggeriets udvikling
 • 2020-04-20
 • | Af Rune H Jensen

  Antallet af ældre stiger markant over de kommende år, og herhjemme er de første friplejehjem nu i funktion. Ejendomsudviklerne SPD fremhæver bedre rammer og højere livskvalitet til de ældre som centrale succeskriterier for fremtidens plejehjem.

  Vi bliver ældre. Vi bliver flere. Og vi forventer mere.

   

  Det betyder også, at der i fremtiden – og faktisk allerede nu – er brug for langt flere og bedre boligformer til en ny tids ældre. Generationer over 65 år, der ikke stiller sig tilfreds med beskedne opbevaringskasser, men som ønsker rammer med kvalitet og mulighed for individuel udfoldelse:

   

  -Meget af arbejdet med friplejeboliger er traditionel projektudvikling. Men den politiske og planmæssige del af det er anderledes for os som ejendomsudviklere, fordi der er så mange følelser, mennesker og ønsker på spil. Friplejeloven er stadig relativt ny for alle parter, så der er meget, der skal analyseres og drøftes igennem. Men efter at have bygget Lærkebo i Frederikssund mærker vi da, at vi nyder tillid, at mange kommuner har bedre styr på det og kender loven bedre nu, siger Stig Holmboe, adm. direktør hos SPD, Scandinavian Property Development.

   

  Friplejelov med ny tilgang til plejeboliger

  Ejendomsudviklingsfirmaet står bag nogle af landets første ustøttede friplejeboliger til ældre. Modellen i Friplejeloven er grundlæggende konkurrenceudsættelse, og centrene finansieres og varetages af private investorer, som herefter udlejer bygningerne til operatører på kontrakter af minimum 15 års varighed.

   

  I dag er friplejeboliger en spidskompetence hos SPD efter godt fem års arbejde på området. Virksomheden samarbejder med kommuner, friplejeleverandører såsom Attendo og institutionelle investorer. Ad den vej udvikler SPD en ny tids plejehjem, der vægter faktorer som hjemlighed, livskvalitet, tryghed, fællesskaber og aktiviteter højt.  

   

  Mix giver højere livskvalitet

  I Lærkebo i Frederikssund har SPD opført 30 lyse seniorboliger ud fra modellen. Her er høj kvalitet i moderne boliger i højsædet, og samtidig er sammenhængen med området indtænkt, så der er strand, marina og bymiljø i umiddelbar nærhed af de brugervenlige boliger.

   

  -Tendensen og erfaringerne peger mod, at man får det bedste resultat, når man mixer folk i forhold til alder, ressourcer osv., fordi de ældre får en højere livskvalitet af det. Lærkebo er på mange måder traditionel projektudvikling, som vi hos SPD bl.a. kender fra skræddersyede detailhandelsbutikker. Vi faciliterer bygningerne, og så har vi samarbejdet med bl.a. Attendo, som i forvejen har rig erfaring som operatør på plejeboliger i Sverige og Finland, siger Stig Holmboe om baggrunden.

   

  -Men Friplejeloven kræver bl.a. overordnet, at operatørerne er certificerede, og desuden skal man af Boligministeriet også have lov til at drive plejehjem det konkrete sted, ligesom kommunen har mulighed for at føre tilsyn. Da vi ejer og faciliterer bygningerne, er vi med i hele processen fra dialogen med kommunen, udarbejdelsen af lokalplan, projektmøder med entreprenør, underentreprenører osv. og hele processen frem til nøglerne afleveres.

   

  liv_billede-1600

   

   

  Ældre visiteres før friplejeplads

  Kritiske røster vil hævde, at private plejehjem kan føre til en favorisering af de ressourcestærke ældre. Men Stig Holmboe fremhæver, at man fortsat først skal visiteres kommunalt uanset valg af plejehjemstype:

   

  -De ældre er visiteret, før de kan få en plads på et plejehjem. Først derefter kan man så vælge, om det skal være kommunalt eller privat. Man kan altså ikke bare købe sig til en plejehjemsplads. Friplejeloven giver desuden mulighed for, at operatøren også kan levere andre services, og derfor handler det også om, at operatøren på et friplejehjem skal gøre sig attraktiv som valg. Operatøren driver en forretning og har jo ikke en uendelig palet af muligheder, men det kan f.eks. være mere personlige services såsom madtilbud, massage, muligheden for gåture eller kørsel til grænsebesøg, forklarer Stig Holmboe.

   

  Tilsvarende kan arkitektur og æstetik variere fra sted til sted afhængigt af de politiske rammer og kommunale hensyn og behov. De enkelte operatører har deres eget set up inden for rammerne, men grundlæggende handler det også her om at udnytte ressourcerne bedst muligt.

   

  Blandede boformer i Tretårnet

  Et fremtrædende eksempel på blandede boligformer inkl. friplejehjem er Tretårnet i Helsingør, hvor SPD har været aktør og ifølge Stig Holmboe er gået all-in på realiseringen af idéen om friplejeboliger og mixede boformer. Her har ambitionen med ombygningen af det gamle Helsingør Hospital været at skabe en moderne landsby, hvor folk lever sammen på tværs af generationer.

   

  Tretårnet omfavner således blandede boligformer og omfatter bl.a. studie- og ungdomsboliger i stueetagen, friplejehjem på 1. og 2. sal, moderne bofællesskaber på 3. og 4. sal samt 2-3-værelses lejligheder fra 5. til 7. sal, alt sammen under samme tag i grønne omgivelser på grænsen mellem land og by.

  Anbefalede artikler