<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Kim Bøje Madsen_Portraet_1920

- Jeg oplever klart, at man er sig selv nærmest og ikke interesserer sig ikke særligt for den faglige organisation, før man sidder i en eller anden dum situation. Men så er det desværre sommetider for sent, siger Kim Bøje Madsen, som er landsformand i Dansk Formands Forening.

Portræt af landsformand Kim Bøje Madsen fra Dansk Formandsforening

 • Byggeriets udvikling
 • Håndværker-portræt
 • Entreprenørmaskiner og Materiel
 • 2021-05-18
 • | Af Astrid Helene Seier Ellemo
 • | Foto: Privat

  Som faglig organisation står vi til rådighed med støtte til vores medlemmer. Sådan siger landsformand for Dansk Formands Forening, Kim Bøje Madsen, der gerne ser flere medlemmer, som kan blive klædt på til lederrollen med de rigtige redskaber. Qua hans egen lange karriere inde for byggeriet ved han, hvor vigtigt det er med uddannelse og arbejdsmiljø. For hans medlemmer skal lære at sige fra, så de ikke ender med stressrelaterede problemer.

  Byggebranchen er en branche, som Kim Bøje Madsen har haft liggende på rygraden siden barnsben, da han voksede op i en familie, hvor faren havde sin egen maskinstation og entreprenørvirksomhed samt en bedrift med dyrehold. Det lå derfor i kortene, at Kim Bøje Madsen skulle ad den entreprenørmæssige vej ligesom som sin far.

   

  - Det skete det, at min far solgte en del af bedriften til en større gård i 1975, og jeg blev ’handlet med’ ved salget af vores rendegraver til en lokal murermester. Jeg var der ikke så længe, da jeg fik job i det dengang store firma, Wright Thomsen & Kier, der manglede maskinfører til nogle opgaver i Aalborg lufthavn. Det blev starten til en længere karriere i WTK, der senere blev købt af Højgaard & Schulz. Jeg blev formand og funktionæransat i 1986, og jeg begyndte i de år at have mange forskellige opgaver med broer, men også Hals Renseanlæg, som nu er nedlagt, fortæller Kim Bøje Madsen og fortsætter:

   

  - Årsagen til, at jeg blev udnævnt til formand var, at jeg havde et tæt samarbejde med en ingeniør, som kunne se nogle talenter i mig. Jeg blev afdelingsformand i Dansk Formands Forening, da jeg på en tidligere generalforsamling blev valgt ind i bestyrelsen. Derefter er det gået slag i slag.

  Spørger man Kim Bøje Madsen om, hvad de mest spændende projekter, han har været med på, svarer han entydigt: Vestbroen på Storebælt, hvor han var tilknyttet i to år i treholdsdrift.

  - Jeg var støbeformand på de 63 brofag på motorvejen, hvor jeg sammen med en lang række kolleger støbte bro- og samlingsfag samt hjalp til med jernbanefag, der udgør broen. Undervejs oplevede jeg at blive indkaldt mindst et par gange i løbet af ugens fem dage i vagter af 12 timer, som vekslede mellem nattevagter og friuger. Det skete også ofte, at jeg blev indkaldt i mine friuger for at hjælpe med at arbejde på jernbanefagene. Det skete også indtil flere gange, at jeg blev indkaldt som ekstra støbeformand til ekspansionsfagene, fortæller Kim Bøje Madsen, der sammen med en anden kollega blev tilkaldt som eksperter på støbeopgaverne.

   

  -03c73b-hm  Spændende tid privat og professionelt

  Kim Bøje Madsen ved ikke, hvorfor det lige blev ham, der blev udnævnt til støbeformand. Men han husker det som en både fantastisk og hård periode.

   

  - I privaten var jeg far til tre mindre børn, hvor den ældste er handicappet, så jeg var i den periode ved at ombygge hus, der var handicapvenligt på grund af vores ældste søn. Så det var en både spændende og krævende tid professionelt og privat, siger Kim Bøje Madsen og fortsætter:

  - En anden spændende opgave var blok 3 på Nordjyllandsværket, et kraftvarmeværk, der i dag hedder Aalborg Forsyning, hvor vi på et tidspunkt på oppe på 120 mand i to hold. Der var flere formænd, og så meget arbejde, at vi kun kunne holde fri om søndagen.

   

  Kim Bøje Madsen_Svanen
  -06e9d8-hm
  -06e9e9-hm
   

   


  Kim Bøje Madsen blev sat til at supportere på pladsen og styre på den præfabrikerede armering samt hjælpe til, når noget skulle sættes af. Ellers stod han primært for papirarbejdet i forbindelse med armeringen. Da der ikke var så mange frie arealer på byggepladsen, gik der meget tid med logistik.

   

  - Det vil sige at få tingene bestilt i den rigtige rækkefølge, så jeg havde mange mapper fremme og tilbage på skrivebordet hver dag for at sørge for at få ting til at glide. Jeg var mest på dagens første hold, hvor jeg stod for at tage kontakte til leverandører, fortæller Kim Bøje Madsen, der ligeledes husker arbejdet på Blok 3 Nordjyllandsværket som en meget spændende opgave.

   

  Samlet set er han – ud over byggeprojekterne på Storebæltsbroen og hos Højgaard & Schultz – mest stolt af, at han har været gjort til ansvarlig for mange medarbejdere og samtidig havde rollen som tillidsmand for de mange formænd i Nyborg.

   

  - Det var en blåstempling af mit arbejde og de til tider lidt ekstreme opgaver, som jeg skulle løse. De fandt lynhurtig ud af, hvilken gut jeg var, så jeg blev valgt som tillidsmand – det var jeg rigtig glad for – og så derefter som lokal afdelingsformand i Nordjyllands afdeling, det vil sige afdelingsformand, for Dansk Formands Forening i Nordjylland. Senere blev jeg valgt til hovedbestyrelsen og til forretningsudvalget samt til viceforretningsfører i 1996 og så viceformand i 2004 på vores kongres. Derefter lå det i kortene, at jeg også skulle stille op til forretningsførerposten, hvor jeg fik 95 % af stemmerne. De bedrifter er jeg rigtig stolt af, siger Kim Bøje Madsen, som husker, hvordan udviklingen inden for byggeriet er gået alene i hans tid.

   

  - Det er gået utroligt stærkt, og da jeg blev formand, kan jeg huske en af første opgaver i Aalborg Lufthavn, hvor jeg lånte en mobiltelefon, der var så stor, at den fyldte det halve af bilens baggagerum. Teknologien går i dag lynhurtigt, og det betyder også, at der stort set ikke er nogen ledige inden for branchen. Vi hører måske kun om seks til 10 mand om året, der ikke har job.

   

  Kim Bøje Madsen_Udstøbning Her er Kim Bøje Madsen og hans team i gang med udstøbning af beton i dækket på en vejdrager til Vestbroen på Storebælt. Foto: Privat  Både psykolog og socialrådgiver

  Den samme minimale langtidsledighed gælder også inden for Dansk Formands Forening, hvor de senere års ekspansive udvikling inden for byggeriet sammen med de teknologiske fremskridt har løftet branchen. Der er sket meget positivt rent teknologisk, men det er ifølge Kim Bøje Madsen især inden for arbejdsmiljø, at der er kommet et stort fokus.

   

  - Der er sket en stor forbedring, da vi ikke oplever nær så mange stressrelaterede sager som tidligere. Jeg havde kun været forretningsfører i få måneder, da jeg oplevede at føre mange og lange telefonsamtaler med medlemmer, så jeg indimellem følte mig både som psykolog og socialrådgiver, siger Kim Bøje Madsen, der sørgede for at sætte foranstaltninger i værk.

   

  - Det gælder om at hjælpe folk til at sige fra i tide. Det kan være en udfordring, men vi gør en dyd ud af det. Ellers arbejder vi på at få organiseret den udenlandske arbejdskraft, der kommer til landet. De er helt sikkert gode nok til at kan bestride jobbene, men de får lov til at sejle i deres egen sø. Vi forsøger at komme i kontakt med firmaernes formænd for at få dem organiseret, men det er ikke nemt. Så det er en af de mindre positive udviklinger inden for branchen.

   

  Dansk Formands Forening prøver derfor at fortælle deres medlemmer, at de er de bedste ambassadører i forhold til uorganiserede udlændinge, som ikke får hjælp til ansættelsesmæssige spørgsmål som løn, overenskomst, diverse godtgørelser osv.

   

  - Hvis man ikke er medlem det rigtige sted og kommer ud i noget overenskomstmæssigt, kan man ikke påberåbe sig overenskomstmæssige krav. I den offentlige sektor har vi forhandlingsretten og er derfor inde over rigtig mange lønaftaler. Man skal være opmærksom på, om man bør være medlem af en faglig organisation. Hos os er a-kasse, pension og forsikringer en del af pakken, og vi forsøger at nå ud til de yngre generationer, som måske ikke tænker over, at der måske ikke findes en folkepension om 30 år.

   

   

  I Dansk Formands Forening ser man i dag uddannelse som den største udfordring. Medlemmerne er nødt til at følge med udviklingen, så de er klædt på til opgaven og fremtidens krav.

  - Den teknologiske udvikling stiller store krav til lederne i dag – med efteruddannelse og kompetencegivende kurser. Vi er en lille forening, som har svært ved at hamle op med de store, så vi samarbejder med andre leverandører. Det er med til at klæde medlemmerne på de opgaverne, så de ikke giver op og får stress, siger Kim Bøje Madsen og fortsætter:

   

  - Der er nogle overordnede tendenser, som man skal forholde sig til. Det kan være brugen af nye it-værktøjer som f.eks. en iPad, som alle byggeledere og formænd går rundt med i dag. Det er så avanceret i dag, at regningen er udskrevet på printeren, når formanden går ud ad døren efter mødet. Før hen sad vi foran skrivebordet med computer og telefon og ringede til DMI for at spørge om de næste dages vejr, når vi skulle til at støbe brofag. Det er en anden verden i dag, hvor en vejr-app kan vise, hvor i landet det regner om fem kvarter.

  Anbefalede artikler