<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">

Ollerup Arena – En historisk forankret multihal

 • Byggeriets udvikling
 • Renovering
 • 2019-05-21

  Historiske rammer kombineret med fuldstændig moderne byggeteknik er endt ud som et pragteksemplar af en multihal. 

  Tekst af Lærke Helene Askholm

   

  Ollerup Arena er et byggeprojekt til cirka 115 millioner kroner, hvoraf A.P. Møller Fonden har støttet med hele 64 millioner. Den d. 28. marts kunne Ollerup Arena endelig slå dørene op til en indvielsesceremoni, og Bygge- & Anlægsavisen var med til åbningen af, hvor vi talte med Jep Lauritsen og Ricki Vestergaard Estdahl fra Praksis Arkitekter og med byggeleder Jesper Holm fra JH Holding Rønne APS.

   

  Optimal sikkerhed til springgymnastik indbygget

  - Ollerup Arena er skabt som et led i, at Realdania har støttet renoveringen af højskoles hovedbygning og dens svømmebassiner hen over de sidste 10-15 år. Samtidig med dette har der været et stort ønske om, at hallen ved skolens 100-års jubilæum i 2020 kunne stå klar og være nyrenoveret. Og det må nu siges at være fuldført, fortæller Henrik Wulff Riedl, der er forretningsfører på Ollerup Idræts- og Gymnastikhøjskole. Henrik uddyber:

   

  - Renoveringen af hallen består blandt andet af en omfattende byggeintegration af gymnastikfaciliteter, hvor fleksibilitet i anvendelse af avanceret springudstyr er prioriteret højt. Der er etableret en meget høj sikkerhed, hvor alle aspekter er medtaget i forhold til gymnasternes muligheder for at orientere sig ved træning og opvisninger. Både lys og lyd er i højsædet, og der er i det hele taget ikke gået på kompromis med noget i opgaven med at sikre et optimalt orienteringsniveau til springgymnaster. I de integrerede hæve-sænkegulve er der brugt nye hævesystemer med ny sikkerhed. Det hele er skabt sideløbende med en prioritering af hel basal koncerttankegang, så hallen netop kan fungere som en multihal, der også huser kreative og kulturelle events.

   

  Ny kvalitet og bevaring af den særlige arkitektur

  Arkitekt Jep Lauritsen fra Praksis Arkitekter fortæller, at særligt tre forhold har været grundlæggende for, hvordan de har oplevet stedet og dermed for den arkitektoniske vinkel:

   

  - Det første er hallens unikke historie, samt at bygningen er en del af et større arkitektonisk og kunstnerisk bygningsanlæg: Ollerup Gymnastikhøjskole. Det andet er den eksisterende hals imponerede primære rum, hvis størrelse stadig overrasker de fleste besøgende, og det tredje er bygningens særlige arkitektur, der er baseret på en fremtrædende symmetri, ingeniørkunst i høj klasse, der kommer til udtryk ved bygningens tagkonstruktion og en enkel brug af materialer og farver. Samtidig er der bevaret vigtige detaljer i bygningen, blandet andet de eksisterende rækker af vinduer, som lader dagslys trænge ind i bygningen og dermed skaber en unik oplevelse for hallens brugere og øvrige gæster. Med disse forhold som grundtanker, blev vores konkrete hovedopgave at tage vare på den eksisterende arkitektur og afstemme de nye bygninger, overflader og materialer med de historiske. Samtidig var opgaven at bibeholde kvaliteten og ikke mindst skabe ny kvalitet, hvor hallens funktionalitet var sikret.

   

   

  Udfordringer ved et gammelt fundament

  Bygningskonstruktør Ricki Vestergaard Estdahl fortæller os nærmere om, hvilke udfordringer der har været helt fra start i processen: 

   

  - Vi var bange for, at grundvandet lå for højt. Den geotekniske rapport viste, at det lå højt i forhold til bygningen, men heldigvis stødte vi ikke på vand ved udgravningerne til springgravene. Den næste udfordring var, at bygningen er bygget for 100 år siden, og vi heller ikke vidste, hvor dybt selve fundamenterne gik ned, og det viste sig, at de lå ikke særligt dybt, så det hele skulle afstives.

   

  Et særligt lys og materialer af højeste kvalitet

  Æstetikken i hallen er slående, og lyset fra den højt placerede vinduesrække hen ad langsiden skaber et behageligt og smukt syn – både når man kigger ud, hvor det er muligt at se himlen og dermed både årets og dagens gang i forhold til vejr og lys, men i den grad også indadtil, hvor lyset skaber flotte skyggeindfald, når der er bevægelse på gulvet. Om de æstetiske tanker og implementering af dem fortæller Ricki, at udgangspunktet blev skabt ved at se på gamle billeder af hallen.

   

  - Det er meget sjældent, at en hal har lysindfald, så det har været vigtigt at bevare. Hele hallen er udefra en betonhal, som man ser den, og det bliver meget koldt, hvis man ikke indbygger andre elementer. Vi har derfor været opmærksomme på at få integreret nogle varme materialer i form af trælameller i foyeren og trægulv inde i hallen. Det holdt vi holdt fast på, selvom det bevæger og giver sig, hvilket kan være et problem i kombination med springgrave og tribuner, hvis låg ikke kan bevæge sig, uddyber Ricki og tilføjer:

   

  - Trægulv har, i modsætning til et helt dødt gummigulv, et smukt spil i sig. Vi har valgt materialer, der også er pæne om 50 år, og så har vi holdt det simpelt i varme elementer og det grå afdæmpede samt stålloftet, vi har fået renset og påsat akustik batts, så intet reagerer ved høj lydstyrke.

   

   

  At skabe og sikre et flow

  - En essentiel udfordring ved sådan et projekt er at få den eksisterende hal bygget sammen med nye bygninger. De virker statisk hver for sig og er så bygget op af hinanden i forhold til flow, fortæller projekt- og byggeleder Jesper Holm fra JH Holding Rønne APS og uddyber samarbejdet med de mange byggespecialister:

   

  - Hansson og Knudsen AS har leveret råhus- og murerentreprisen, der blandt andet har bestået af bevaring af de gamle støttemure, opførelse af udvendige depoter og efterisoleringer samt brandsektionsvægge. HSM Industri fra Grenå har leveret stålkonstruktionerne, der blandt andet består af galger, rækværker, en stor stålkonstruktion i Foyer Syd. Ydermere er der anvendt insitu beton til kælderen i Foyer Syd i kombination med elementer som bagmure, huldæk og trapper og elevatorkerner og nye døre og vinduer, der er støbt ind i de gamle konstruktioner – f.eks. nye vindkryds, forklarer Jesper og understreger en vigtig detalje, der stadig mangler:

   

  - Vi håber at finde en sponsor, som efter eget design kan sætte sit præg på sæderne på tribunerne, der ikke er på endnu. Ollerup Arena har selv leveret tømrerentreprisen, så bygherren har selv valgt at være entreprenør, og det har ikke været uden sværdslag. Bygherren har selv løftet anlægsentreprisen sammen med Hansson og Knudsen plus maleentreprisen, som er udført af Bisser, der er betegnelsen for tidligere elever, der yder frivilligt arbejde og andet ekspertise.


  Anbefalede artikler