<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Nøhr & Sigsgaard fører over 100 år gammel skole frem til nutiden
Nøhr & Sigsgaard fører over 100 år gammel skole frem til nutiden

Nøhr & Sigsgaard fører over 100 år gammel skole frem til nutiden

Over det ganske land er der en stor offentlig bygningsmasse, der trænger til at blive energioptimeret og moderniseret. Det gælder ikke mindst for landets ældre skolebyggeri.

Et eksempel er Amager Fælled Skole i København. Et mere end 100 år gammelt byggeri, som fornylig har gennemgået en gennemgribende renovering og udvidelse med en projekterings- og byggeperiode på mere end fire år. Der er tale om to bevaringsværdige skolebygninger, der er udvidet og helhedsrenoveret til en fem-sporet skole med fritidshjem, i alt med et bruttoareal på 12.230 kvadratmeter. Bygherren er Københavns Kommune hvor Nøhr & Sigsgaard A/S har været arkitekt og totalrådgiver på den store opgave med et samlet entrepriseudgift på ca. 150 mio. kr.


Nøhr & Sigsgaard har optimeret og omdisponeret skolens arealer, så der er plads til flere elever i form af et ekstra spor, samtidig med der er gjort plads til en lang række nye tekniske installationer. Desuden er der gjort overvejelser om den funktionelle udnyttelse af lokalerne, således at flest mulige af skolens kreative funktioner såsom sløjd- og andre faglokaler er flyttet til stueetagen og synliggjort som del af et levende skolemiljø. Derudover er tilføjet en nybygning i skolegården indeholdende musik og et større forsamlingsrum. De mange omdisponeringer skyldes, at brugerne og Københavns Kommune ønsker, at understøtte Amager Fælled Skole som en nutidig og åben skole, der kan indgå som en aktiv drivkraft i lokalområdet, hvor fritidsbrugere har mulighed for at benytte skolens forskellige faciliteter uden for skoletiden.

 

3_1600
2_1600
4-1600
 
 

 

En kulturbevarende indsats

Ved den gennemgribende renovering af den bevaringsværdige skole har der været fokus på, at respektere de indvendige og udvendige miljøer, samt de kulturelle og historiske spor som indgår i skolens DNA, der af bygherren er ønsket bevaret og videreført ved skolens modernisering.


- Når du står med en 100 år gammel bygning har du ofte nogle markante historiske vidnesbyrd, som kan tilføre bygningen en ekstra dimension, og som det er vigtigt at værne om. F.eks. indeholder Amager Fælled Skole gamle citater, bygningsdetaljer og mindetavler for tidligere elever, der faldt under anden verdenskrig. På den måde har renoveringen også været en vigtig kulturbevarende indsats, siger Palle Lindgaard, partner og arkitekt ved Nøhr & Sigsgaard.


Hvad er udfordringerne ved renovering af en ældre offentlig bygning som en skole?


- En af de praktiske udfordringer er optimering af indeklimaet og indpasning af de mange nutidige installationer, hvor bl.a. ventilationsanlæg i ældre bygninger er en udfordring. Ikke mindst fordi ventilationsaggregater og rørføringerne fylder meget og ikke altid er kønne at se på i bevaringsværdige bygninger. Af den grund er der brugt megen tid på at integrere ventilation og andre tekniske installationer på bedste vis, forklarer Palle Lindgaard.

6_1600En anden stor udfordring er miljøsanering.

- Gennem skolens levetid, navnlig i 60’erne og 70’erne, er der foretaget renoveringer med produkter indeholdende miljøskadelige stoffer, hvor vi på skolen har været nødsaget til at foretage en omfattende asbestsanering, samt håndtere en række andre miljøskadelige stoffer både inde og ude, hvilket er tidskrævende og fordyrende, men som selvsagt skal fjernes i forbindelse med en omfattende renovering, fortæller Palle Lindgaard.


En tredje udfordring er, at den offentlige skolebygning har skullet fungere og være i drift under udførelsen, hvor renoveringsarbejderne er foretaget etapevis, hvilket forlænger byggetiden. En proces, der indebærer megen planlægning og hensyntagen, og ikke mindst kræver stor tålmodighed af alle sagens involverede parter.

 

Om Nøhr & Sigsgaard

Nøhr og Sigsgaard er et full-service arkitektfirma, etableret i 1994.

Arkitektfirmaet har fokus på byggerier for børn og unge og mere end 25 års erfaring med området. Det gælder offentligt byggeri, herunder skoler, daginstitutioner og uddannelsesbyggerier, idræts- og kulturbyggerier, med et stort antal fuldførte nybyggerier og renoveringsopgaver.

Anbefalede artikler