<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
1

JJW Arkitekter: Det gennemrobuste skolebyggeri

 • Materialer og Løsninger
 • Renovering
 • Byggeprojekter
 • 2016-10-31
 • | Af Mikkel Weber Sandahl

  Katrinedals Skole gennemgår en større renovering samt om- og tilbygning, hvor der har været fokus på den lokale forankring – både i forhold til at skabe aktiviteter for områdets beboere, men også gennem teglfacaden at sikre harmonien med de omkringliggende bygningers udtryk.

  Katrinedals Skole er ved at blive udvidet for at imødekomme fremtidens læringsmiljøer, samtidig med at Brønshøj Sportshal renoveres og ombygges til en moderne sportshal, der både faciliterer skolen og lokalmiljøet.

   

  Projektet er planlagt til at stå færdigt til foråret 2017, og Lars Lindeberg, indehaver JJW arkitekter, fortæller omkring byggeriet:

   

  - I Danmark har vi en meget fin tradition for at lave skoler i solid kvalitet. Der er virkelig meget slitage gennem årene på en skole, og her giver det virkelig mening at bygge robuste bygninger. På Katrinedals Skole udnytter vi tegl som materiale til at tilføre en vis tyngde og kraft til projektet.

   

  I det hele taget er materialevalget på skolen gennemsyret af robusthed, hvor vi hele tiden tænker på levetiden og vedligeholdelse af bygningen, eksempelvis ved at undgå malede overflader.

   

  Sammenhæng er et nøgleord

  Katrinedals Skole ligger midt i et fint gammelt kvarter i København, hvor tegl-facaden betyder, at bygningen falder i med resten af bydelen og den byggetradition.

   

  - Vi har via bygningens udformning arbejdet på at skabe sammenhæng til omgivelserne, og der ud over kommer der til at være aktiviteter på sportspladsen og i de nye faglokaler på skolen uden for åbningstiden.

   

  Aftensskoler og idrætsforeninger vil kunne udnytte skolens rammer, når der ikke er undervisning, og på den måde vil Katrinedals Skole tilføre ny værdi til lokalområdet, ligesom denne dobbeltudnyttelse udvider belægningsprocenten markant, fortæller Lars Lindeberg.

   

  Den nye tilbygning er et science torv med forskellige faglokaler, hvor der er mulighed for at trække funktionerne ud i bygningen. Lars Lindeberg fortæller:

   

  - Skolen har gennem årene knopskudt, og med den nye tilbygning kommer der et nyt anker for skolen – en ny samling. Vi har fastholdt den samme skala, men med de nye faglokaler bliver det muligt at lade undervisningen foregå uden for lokalerne og helt udendørs.

   

  I det hele taget har vi bestræbt os på at imødekomme en mere dynamisk undervisning, hvor der også er små rum, hvor det er muligt for to eller flere mennesker at sidde og fordybe sig i projektarbejde.

   

  Ud over de små karnapper i facaden har vi skabt mange kroge og opholdshjørner, således at skolen giver plads til både forskellige sociale størrelser og forskellige aktiviteter.

   

  Cirkulær økonomi

  Katrinedals Skole er et bæredygtigt foregangsprojekt, hvor man anvender verdens første Cradle-to-Cradle certificerede cementfri kalkmørtel, ligesom man genanvender tegl fra Bispebjerg Hospital og Rigshospitalet til de nye bygninger. I JJW Arkitekter fylder bæredygtighed meget, og Lars Lindeberg fortæller omkring projektet:

   

  - Når vi skaber en solid og fleksibel skole, så er det selvfølgelig i sig selv bæredygtigt, at den er designet til at kunne modstå både den store slitage og fremtidens krav til læring.

   

  Men Katrinedals Skole er et også pionerprojekt i forhold til implementering af cirkulær økonomi, da vi har genanvendt mursten fra blandt andet Bispebjerg Hospital og Rigshospitalet.

   

  Det er en rigtig fin historie, da der for mange år siden har været et teglværk på grunden med egen lergrav, hvorfra man har produceret mursten til netop Bispebjerg Hospital og Rigshospitalet. Det er således meget sandsynligt, at det er de samme mursten, der nu kommer hjem – så bliver det ikke mere lokalt og bæredygtigt.

   

  De anvendte teglsten har mange bæredygtige implikationer, hvor en af de mest håndfaste er, at genbrugsteglet sparer samfundet for et 70 ton stort CO2 udslip. Lars Lindeberg fremhæver de arkitektoniske kvaliteter ved genanvendelse af teglstenene fra de to hospitaler.

   

  - Ved at genanvende teglstenene sparer man byggeaffaldsafgiften og reducerer byggematerialernes miljøpåvirkninger, men derudover er de gamle mursten smukke pga. deres naturlige patina og unikke udtryk, som nyproducerede mursten ikke har.

   

  FAKTA KATRINEDALS SKOLE

  Projekt: Udvidelse og renovering af Katrinedals Skole

  Bygherre: Københavns Kommune

  Periode: 2013- 2017

  Areal: Nybyggeri ca. 3.500 m² / renovering 6.000 m²

  Totalrådgiver/Arkitekt: JJW Arkitekter A/S

  Entreprenør: Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S

  Ingeniør: Rambøll

  Landskab: BOGL / PK3 Landskab

   
  Anbefalede artikler