<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Lean Construction: Bygger du, som var det hjemme hos din bedstemor?
Lean Construction: Bygger du, som var det hjemme hos din bedstemor?

Lean Construction: Bygger du, som var det hjemme hos din bedstemor?


Hvorfor valgte jeg byggebranchen i starten af 90´erne? Jo det gjorde jeg, fordi jeg elsker at se materialer blive til noget stort eller småt. Skabe kulisserne til folks liv. Mine tømrermestre lærte mig de håndværksmæssige metoder, men også, at det skulle gå hurtigt, så vi kunne videre til en ny opgave. Vi var hurtige (i hvert fald mine mestre), men var vi effektive? 

Indlæg af Jan Buur Frederiksen fra Enemærke & Petersen, næstformand i Lean Construction

 

I mange henseender var vi selvfølgelig effektive dengang. Vi var rigtig gode til at pakke bilen til opgaven. Hver morgen eller aften pakkede vi bilerne grundigt. Det gjorde vi, fordi der var langt til tømmerhandleren. Det var ikke unormalt, at vi havde 5-6 opgaver i det samme område. Det var planlagt af mester. Det var effektivt og med en vis stolthed.

 

Vi fik altid at vide, at kunden ikke skulle kunne se, vi havde været der. Så derfor tog vi altid affaldet med os. For som min mester sagde: Du skal aflevere arbejdet, som om det er hjemme hos din bedstemor, og hun har inviteret hele familien til kaffe dagen efter. Budskabet var at få ros for at være færdig til tiden, lave det godt og forlade stedet uden støv og skidt. Så jeg tænker, at der opstod min interesse for arbejdsmiljø, effektivitet og produktivitet.

 

Har du mødt én i byggebranchen, der ikke ønsker at være mere effektive eller produktive? Jeg har ikke… Og heldigvis er vi i disse år også ved at forbedre os, når vi taler effektivitet og produktivitet.

Erfaringen siger, at effektivitet og ryddelighed hænger tæt sammen. Kommer du på en byggeplads, der ikke roder, skal du for det første ikke diskutere hvis affald, det er (og det er som regel ikke nogens). Byggepladser uden rod er oftest også dem, der er bedst planlagt, og hvor økonomien holder.

 

For at holde pladserne ryddelige, kræver det også at muligheden for at komme af med affaldet. Ofte planlægger vi leverance af materialer ind i bygningen meget præcist. Men glemmer vi ikke også, at emballage og afskæringer skal med ud igen?

 

”Har du mødt én i byggebranchen, der ikke ønsker at være mere effektive eller produktive? Jeg har ikke…” 

Hvor kan du kigge hen for at højne produktiviteten i din virksomhed?

Et af områderne er at kigge på arbejdsmiljøområdet. Jeg talte for nogle år siden med en arbejdsmiljøansvarlig i en virksomhed. Hun fortalte mig, at det kostede virksomheden 35.000 kr. om dagen, når en medarbejder på byggepladsen ikke kunne fortsætte arbejdet efter en ulykke. Bag tallene lå beregninger på håndteringen af ulykken, administration, sygeløn og tabt produktion på pladsen. Medregnet er ikke eventuelle varige mén. Det havde overrasket virksomheden, at tallet var så højt.


Det er derfor glædeligt, at så mange virksomheder har fokus på at nedbringe arbejdsulykker i byggebranchen. Én af de metoder, virksomhederne har valgt, er at registrere hvilke ulykker, der har været. Og her oplever man flest faldulykker, såsom fald på grund af ledninger, byggematerialer, jernplader, fald til lavere niveau etc.  Kan de nævnte ulykker undgås? Ja, alle ulykker kan undgås! Med bare et fokus på at rydde op på arbejdspladsen, er et rigtig godt sted at starte.

 

Stil nu krav til jeres affaldshåndtering. For hvorfor roder det? Jeg oplever, at rigtig mange håndværkere gerne vil rydde op. Men kan de komme af med affaldet? Ofte kan de ikke. Så stil mindre containere tæt på arbejdsstedet. Det er billigere end at diskutere det dagligt og til sidst sende et oprydningshold af sted.

 

 

En anden sikker vej til produktivitet er, at planlægge arbejdet. Produktiviteten viser sig at være højere, når alle ved hvilken retning, de skal gå. Og kan se sig selv som en del af planen. Surprise!

Her kan metoderne i Lean Construction hjælpe dig rigtig godt på vej. Last Planner System (LPS) er en metode, der er udviklet til byggebranchen. Metoderne egner sig til alle byggeriets områder. Metoden kan i den grad også anvendes på en køkkenrenovering eller en tagudskiftning på et parcelhus. Ligesom det er på de store projekter til flere hundrede millioner.


Det handler om at planlægge dagligt og ugentligt med dine samarbejdspartnere og se på hvor, vi er afhængige af hinanden, og hvor det bliver kritisk. I starten af processen kan det være elektrikeren, der er det kritiske fag, så er det tømmeren og til sidst er det maleren (der altid redder os). Erfaringen siger os, at når alle kan overskue hele processen, så har alle faggrupper en bedre forståelse for samarbejdet. Vi ser rigtig ofte, at fagene hjælper hinanden mere, når vi planlægger sammen – vi kender hinanden.

 

Så planlæg jeres arbejde og få gode oprydningsvaner. Din ”bedstemor” er vejen til tilfredse kunder, samarbejdspartnere og medarbejder.