<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
KjeldMoellerChristensen_DSC_0465c_1920
Annonce

Kalibrering af overløb er en helt ny og unik metode fra Blue North

 • Byggeriets udvikling
 • IT og ny teknologi
 • VVS
 • 2020-06-18
 • Som aldrig før er der fokus på overløbsbygværker, der spiller en væsentlig rolle i udledning af spilde-vand. Et samarbejde med Blue North sikrer nødvendig registrering og løbende opfølgning til korrekt håndtering af overløbsbygværker.

  Præcise målinger giver et nutidsbillede af bygværkets stand, hvilket det ikke er muligt at beregne sig til. Erfaringsmæssigt ses vandets påvirkning at ændre bygværkets generelle stand. De daglige og præcise målinger giver dermed tryghed for, at der ikke er sket brud på barrierer med den konsekvens, at spildevandet bare fosser ud i naturen. Blue North sikrer dokumentation og løbende ind- samling af informationer om antal overløb, perioder, mængder og som noget nyt koncentrationerne i vandet der udledes i naturen.

   

  Arbejdet starter i 20 overløbsbygværker, hvor Blue North har udviklet en unik metode til at kalibrere hvert enkelt overløbsbygværk ved hjælp af avanceret og komplekst måleudstyr. Informationer samles løbende sammen på Blue North Data Server og bearbejdes. De indgår i komplekse beregninger og udgør tilsammen et unikt produkt, som dels muliggør præcis registrering af overløb og hvilken miljøbelastning det har for naturen. Resultater kan tilgås direkte på Blue North Data Server og leveres i færdige rapporter klar til brug.

   

  Måling på koncentrationer, i vandet der udledes i naturen, er for Blue North et helt nyt og spændende tiltag, som vi ser kan give stor værdi. Vejen Forsyning kan dermed målrette indsatsen efter, hvad der giver størst værdi for miljøet og dermed samtidig sikrer, at de økonomiske ressourcer udnyttes bedst muligt.

   

  bil2 (3)
  bil1 (2)
   
   

   

  Blue North har meget fokus på økonomien og anvendelsen af ressourcer. Det betyder, at efter kalibrering er foretaget ændres setuppet til endnu mere ressourcebesparende løsninger. Vejen Forsyning kan efterfølgende sikre indberetningspligten til Vejen Kommune og får samtidig værdifuld viden før/efter iværksættelsen af tiltag omkring overløbshændelser.

   

  For Blue North er det både vigtigt og glædeligt at være med til sådan en opgave. For os handler det netop om at “Aktuelle data giver ny viden – optimerer økonomi og miljø.”

   

  Blue North Data Server er Blue Norths IT-Platform, hvor alle måledata samles og præsenteres enkelt og overskueligt.

   

  Kjeld Møller Christensen, Direktør Vejen Forsyning fortæller:

   

  - Vi valgte Blue North fordi de ikke alene er specialister til opgaven, men fordi de aktivt ønsker at være med til, at vi sammen udvikler os med fokus på økonomi og miljø.

  Anbefalede artikler