<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
NY-top

Maria Felsgård-Hansen og Marianne Meyer Jakobsen

InnoBYG: Når videndeling bliver digital ”over night”

 • IT og ny teknologi
 • Byggeriets udvikling
 • 2020-10-12
 • | Af Mikkel Weber Sandahl

  Fremtiden er mere digital og online end vi har været vant til. Sådan lyder det fra InnoBYG, hvor både Netværksleder Marianne Meyer Jakobsen og Netværksgruppeleder for Build 4.0 netværksgruppen, Maria Felsgård-Hansen, siden COVID-19 satte sit restriktive præg på verden, har måtte omstille til onlineaktiviteter og digitale platforme – en virkelighed mange andre virksomheder også oplever.

  Når man arbejder i en netværksorganisation, hvor selve det at videndele på tværs af bygge- og anlægsbranchens aktører, via netværk er ganske centralt, så var der ikke langt fra tanke til handling, da der stod ”forsamlingsforbud” på agendaen i marts måned.

   

  - Vores omstilling fra fysisk fremmøde til digital platform skete ret hurtigt. Det var lidt learning by doing, men heldigvis har vi nogle virkelig gode samarbejdspartnere, som har helt styr på digitale platforme, i InnoBYG – så det første webinar lavede vi sammen med Infinit. Man kan sige at det var vores egen interne videndeling som var nødvendig for at facilitere ekstern videndeling, smiler Marianne Meyer Jakobsen, som siden da er blevet helt hjemmevant i digitale videoplatforme – om det så er Zoom, Skype eller Teams.

   

  Aktiv facilitering af digital videndeling
  For Maria Felsgård-Hansen, som normalt faciliterer matchmaking og videndeling via netværksmøder mellem bygge- og anlægsbranchens aktører og aktører inden for robot- og automatisering, blev den digitale platform også vejen frem.

   

  - Vi kan jo ikke bare stoppe alle netværksaktiviteter. Så vi gik online, siger Maria Felsgård-Hansen og fortæller, at meget apropos, så var temaet for det næste møde i Build 4.0 ”Udnyttelse af digitale værktøjer på tværs af værdikæden”.

   

  På mødet var der inviteret to oplægsholdere med til at præsentere praktiske eksempler på henholdsvis digitalisering på byggeprojekter og digitale analyseværktøjer til byggebranchen. Der var 32 deltagere og alle sad hver for sig. Selve omlægningen fra fysisk til digitalt arrangement var velovervejet, og der blev ændret på flere parametre. Samtidig blev mødetiden reduceret fra 2½ til 1½ time, for at sikre opretholdelse af dynamikken fra de fysiske møder. Og netop dynamikken og muligheden for at alle kommer til orde, lå netværksgruppelederen meget på sinde.

   

  - Målet med Build 4.0-netværket er også at være et forum, hvor der bliver skabt mere samarbejde og relationer, som kan leve videre ud over selve netværksmøderne. Som facilitator af et onlinemøde, spiller jeg en meget mere aktiv rolle i at være den, der skaber dynamikken og sørger for, at alle deltagere kommer i spil. Det bliver intensiveret, når møderne foregår online, siger Maria Felsgård-Hansen, som også evaluerede onlinemøderne med både oplægsholdere og et udvalg af deltagere.

   

   

  Det stopper ikke her
  Selvom den digitale netværksplatform primært blev aktiveret på grund af COVID-19, så er der ingen tvivl hos InnoBYG-sekretariatet om, at den digitale videndeling er kommet for at blive – også i bygge- og anlægsbranchen.

   

  - Jeg synes der har været både god læring og stor værdi i at benytte en digital platform til videndeling. Min oplevelse er, at folk tager sig mere tid til at deltage i webinarer, vi har også haft flere deltagere, end der normalt møder frem. På vores seneste webinarrække var der fx over 200 deltagere. Samtidig har tiden kunnet optimeres mere, da vi ikke behøver lige så mange pauser og vi har kunne starte tidligere og stadig have deltagere med fra hele landet, fordi der ikke er rejsetid og transport involveret, siger Marianne Meyer Jakobsen, som dog ikke er klar til at gå 100 % online, når først vi er ude på ”den anden side”.

   

  - Det er ikke enten eller – altså enten webinarer eller personligt fremmøde. Det fysiske møde kan ikke erstattes ”for good”, men det kan komplementeres af det virtuelle – også i højere grad end vi før har tænkt. Jeg tror det virtuelle møde bliver en del af en fremtidig løsning, når vi skal videndele – selv når der åbnes op for større forsamlinger end dem, vi ser lige pt. Men der er heller ingen tvivl om, at vi lige nu ser frem til forhåbentlig at møde en masse af vores medlemmer, når det er muligt igen, slutter Marianne Meyer Jakobsen.

  Anbefalede artikler