<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
fp-handvaerker-kampagne-1x1-v300-01-26-02-still012-2

Dansk Håndværk: Enkle metoder modvirker indbrud i varevogne

 • Byggeriets udvikling
 • Materialer og Løsninger
 • TIL HÅNDVÆRKEREN
 • IT og ny teknologi
 • Sikring og Adgangskontrol
 • Varevogne og Transport
 • 2024-07-10
 • | Af Astrid Helene Seier Ellemo

  Hos Dansk Håndværk vil man gerne slå et slag for at få stoppet stigningen i antallet af indbrud i varevogne. Ifølge en opgørelse fra Det Kriminalpræventive Råd er tallet oppe på 27 %, men det kan sagtens komme ned, hvis håndværkere selv tager enkle metoder i brug.

  fp-handvaerker-kampagne-1x1-v300-00-15-05-still004-2


  Tyverisikring er for mange håndværkere en ekstra tidsrøver i en i forvejen presset hverdag. Derfor får mange ikke taget deres forholdsregler imod indbrud i deres varevogn. Hos Dansk Håndværk oplever man en stigende aktivitet omkring indbrud i varebiler, og tallet er ifølge den seneste opgørelse fra Det Kriminalpræventive Råd oppe på 27 %.

  Indbrud i varevognen skaber en masse besvær, ikke blot for håndværkeren, men også for kunderne. Derfor er der alt mulig grund til at hjælpe sig selv med at gøre det sværere for tyve at erhverve eller videresælge det stjålne værktøj. Hos Dansk Håndværk har man netop lanceret en kampagne, som giver anvisninger til, hvordan medlemmerne kan sikre sig.

  - Vi ser løbende på, hvad vi kan gøre for at hjælpe vores medlemmer, som desværre stadig ikke er gode nok til at forebygge. Vi har derfor samarbejdet med Politi, brancheorganisationen Forsikring & Pension og de tre erhvervsorganisationer, Dansk Erhverv, Tekniq Arbejdsgiverne og DI Byggeri omkring en kampagnevideo, som giver enkle og overskuelige tip om indbrudssikring i varevogne, siger Mads Okking, udviklingskonsulent hos Dansk Håndværk.

   

  Mærkning udfordrer tyve

  I kampagnevideoen er det Mads Okking og politikommissær Peter Skriver Larsen, som giver gode råd om, hvad medlemmerne konkret kan gøre for at hjælpe sig selv. En varevogn er ofte fyldt med – for andre håndværkere – attraktivt grej, så man skal først og fremmest være opmærksom på, hvor og hvordan man parkerer. Det besværliggør adgangen, hvis varevognen parkeres med bagenden op mod en væg eller buske.

  - Indbrud kan ikke helt undgås, da en varevogn jo ikke kan omdannes til et fæstningsværk eller en tank. Men det skal gøres vanskeligt at sælge værktøj som hælervarer, og det kan man dæmme op for ved at mærke sit værktøj. Så kan politiet hurtigt finde frem til ejeren, når de finder et større lager med stjålent værktøj, fortæller Mads Okking og fortsætter:

  - Hvis nogle virkelig gerne vil bryde ind og stjæle værktøj, kan det altid lykkes for dem, men hvis f.eks. kun finder mærket værktøj, daler interessen nok. En DNA-mærkning eller en GPS-tracker er en simpel operation, som har en stor effekt.

  Som håndværksmester kan det godt betale sig at indføre mærkning af værktøj som en fast procedure i sin virksomhed, både i forhold til nyt og eksisterende værktøj. Det er også en god idé at være opmærksom på, at et gitter eller heldækkende plader for vinduer og i bagende kan virke præventivt.

  - Der skal en kulturændring til, så vi kan nedbringe det stigende procentvise antal af indbrud i varebiler. På landsplan bliver der stjålet ca. 750.000 genstande, hvor de 150.000 forsvinder ud af landet. Men de 600.000 bliver i landet, så der er nogle, som køber de her hælervare. Det kan jo nok også være fristende at købe en brugt – stjålet – skruemaskine for 500 kr., hvis nyprisen er 3.000-4.000 kr., fortæller Mads Okking, der samtidig anbefaler medlemmerne at tegne en god forsikring, da man derigennem få adgang til service i forhold til at sikre ens værktøj.

   

  Selvforstærkende effekt

  Det giver en tryghed, når en håndværksmester kan gå ud og købe nyt værktøj med det samme, fordi han via mærkningen kan dokumentere ejerskabet. Forsikringen, som vel at mærke skal være billig at tegne, vil skabe en incitamentsstruktur, som igen kan nudge til en bedre adfærd i forhold til at sikre sig selv og sit værktøj.

  - Det handler om stille og roligt at skubbe den negative udvikling i en positiv retning, selv om vi må erkende, at håndværkere nok på nogle parametre tilhører en konservativ branche. Men da fleste er med på den grønne omstilling, giver en længere levetid af ens værktøj og dermed håndværk god mening. Derfor håber vi, at vores arbejde og kampagne kan have en selvforstærkende effekt, slutter Mads Okking, som selv er uddannet murer og stenhugger.

  Fem gode råd:

  1) Få monteret en god lås og sikr værktøjet i stålbure eller aflåste kasser.
  2) Parker et sted med lys og mange mennesker – med bagenden op mod en mur eller hæk.
  3) Mærk værktøjet med dit firmanavn, f.eks. med DNA-mærkning eller brug en GPS-tracker.

  4) Sørg for tydelig skiltning på varevognen om f.eks. DNA-mærkning.
  5) Køb aldrig værktøj uden kvittering. Registrer serienumre på dit værktøj og tag billeder af det til forsikringsselskabet.

     Anbefalede artikler