<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Kasper_byggebranchen

Kasper Skov-Mikkelsen, direktør i SikkerhedsBranchen

Sådan sikrer du din byggeplads

 • Sikring og Adgangskontrol
 • Byggepladsen
 • 2023-11-27
 • | Indlæg af Kasper Skov-Mikkelsen, direktør i SikkerhedsBranchen
 • Svind, tyveri, hærværk og brand skal tages med i byggeriets samlede risikovurdering. Kompleksiteten afhænger naturligvis af byggepladsens størrelse og selve byggeriet, men det er også vigtigt at tage højde for de forskellige faser af byggeriet. Her kan du få et overblik over de vigtigste dele af byggepladssikring.

  Det er klart, at så længe der kun er et stort hul i jorden, er behovet for sikring mindre, end når bygningen er mere eller mindre færdig, og der er mange forskellige faggrupper i gang og dermed mange tyvetækkelige materialer, værktøjer og maskiner på pladsen. Uanset hvor i processen man er kan det blive meget dyrt at stå uden materialer, maskiner og værktøj.

   

  Udpeg sikringsansvarlig

  SikkerhedsBranchen anbefaler, at man fra starten af byggeriet får udpeget en fælles sikringsansvarlig, som både skal sørge for koordineringen mellem leverandører, transportører og entreprenører, for at sikring bliver tænkt ind i byggeriet fra starten både i forhold til byggepladsen, men også i det færdige byggeri. Det vil gøre det nemmere og billigere at sikre begge dele. Den sikringsansvarlige skal arbejde ud fra en sikringspolitik, der beskriver den samlede sikring af byggepladsen, og sikre overblik og kontinuerligt fokus på sikring mod tyveri.  Perimetersikring og overvågning

  Som med al anden sikring er det vigtigt at tænke som en tyv og tænke udefra og ind, sådan som en tyv, der står og kigger på byggepladsen, vil gøre. Perimetersikring i form af hegn og porte signalerer klart, at der er adgang forbudt og forsinker og vanskeliggør uvedkommendes indtrængen på byggepladsen. Desuden kan det gøre det vanskeligt for tyven at slippe ud af byggepladsen med materialer, værktøjer og lignende.

  I forbindelse med perimetersikringen kan tv-overvågning sammen med detekteringssoftware og en kontrolcentral virke afskrækkende. Kontrolcentralen kan visuelt bekræfte, hvis der er ubudne gæster og kontakte vagtpatrulje eller politi. Desuden kan man få kameraer med en talk back-funktion, så kontrolcentralen kan tale ud til uvedkommende. Endelig er tv-overvågning også et effektivt efterforskningsredskab - også i relation til svind.

  Belysning - enten konstant eller aktiveret af detektorer, kan have en præventiv virkning. Belysning gør samtidig videoovervågningsbilleder mere brugbare.

  Fastvagt er et meget effektivt værn mod indbrud på pladsen. Der kan være tale om nattevagt eller vagt døgnet rundt. Sidstnævnte kan i de timer, hvor der er aktivitet på pladsen, være med til at sikre arbejdsmiljøet, leverancer og kontrollere køretøjer, der forlader pladsen. Et alternativ til fastvagt er vagtpatruljer som tilkaldes af kontrolcentralen efter en alarm og/eller en vagtpatrulje som runderer på pladsen nogle gange i løbet af natten og eventuelt foretager et dagligt fyraftenstjek, der kan være med til at sikre, at alt er som det skal være, inden byggepladsen forlades, og at sikringspolitikken samtidig bliver overholdt.  Opbevaring og tracking – tænk forud

  Materialer og værktøj skal være låst inde for at være dækket af forsikringen. Typisk gøres det i containere. Forsikringsselskaberne stiller krav til bomme og låse, der skal være på en container for at forsikringen dækker. Det kan man læse mere om på sikringsguiden.dk. Hvis man har ting, som ikke kan låses inde i en container, må man tænke lidt alternativt. Kan det løftes op? Kan man stille noget tungt oven på det? Overvej at lave et særligt område på byggepladsen, hvor sikringen er særligt god, og hvor særligt værdifulde ting kan opbevares. Husk at tjekke om forsikringsselskabet er tilfreds med din løsning.

  Mærkning af materiel og værktøj har en præventiv effekt. Mærkning sikrer også, at man får stjålne ting retur, hvis de bliver beslaglagt af politiet. Der findes både konventionelt mærkningsgrej som gravering eller mærkater/skilte og biologisk/DNA-mærkning, som er usynligt og vanskeligt at fjerne og kan identificere ejeren gennem et register.

  At kunne tracke dyre maskiner og materialer er en god idé. GPS-sporingssystemer er ofte et krav ved forsikring af større entreprenørmaskiner. Systemerne viser via GPS, hvor et objekt befinder sig.

  En del af de nævnte sikringsløsninger er mere eller mindre usynlige for tyven og derfor er det vigtigt at gøre opmærksom på sin sikring ved hjælp af skilte for at få den fulde præventive effekt.

  Det er umuligt at sikre sig fuldstændigt mod tyveri og svind. Der vil altid være en restrisiko, men det er det samlede sikringsniveau, som skal gøre tyveri så besværligt og tidskrævende, at det øger tyvenes risiko for at blive opdaget så meget, at de vælger at lade være med at begå tyveri fra byggepladsen.

  SikkerhedsBranchen og forsikringsselskabernes organisation Forsikring & Pension kommer i 2024 med en vejledning om byggepladssikring som går i dybden med de forskellige sikringsløsninger på forskellige stadier af byggeriet. Hvad skal man gøre for at leve op til forsikringsselskabernes krav, hvad siger loven og hvordan virker de enkelte løsninger sammen og hver for sig?
  Anbefalede artikler