<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
1

Foreningen for bevaringshåndværkere: Håndværkerforening samler restaureringskompetencer

 • Byggeriets udvikling
 • Renovering
 • Tegl
 • 2016-06-20
 • | Tekst af Stine Dahl

  Murer og stenhugger Mads Okking har taget initiativ til at stifte Forening for Bevaringshåndværkere. Foreningen skal bidrage til videndeling og netværk og sikre et højt fagligt niveau, når bevaringsværdige bygninger skal restaureres.

   

  Ambitionerne for foreningen er høje. Der skal afholdes seminarer og netværksmøder, og med tiden skal foreningen have en omfattende hjemmeside med debatforum, wiki og ikke mindst en landsdækkende database over bevaringshåndværkere.

   

  Foreningens medlemmer skal kunne dele viden og diskutere alt fra tekniske udfordringer og materialer til god og dårlig restaureringsteknik.

   

  Men det er ikke kun medlemmerne, der får glæde af foreningen. Arkitekter og bygherrer skal kunne stille faglige spørgsmål til foreningens medlemmer og finde erfarne bevaringshåndværkere gennem databasen.

   

  - Det kan være svært for bygherrer og arkitekter at finde lokale bevaringshåndværkere. Restaurering af bevaringsværdige bygninger stiller krav til håndværkernes viden og kompetencer, og man hyrer derfor helst folk man kender og kan stå inde for.

   

  Det er dog sjældent, at håndværkere rejser langt efter arbejde, og det er derfor oplagt, at foreningen skal kunne anbefale kompetente håndværkere i lokalområdet, siger Mads Okking.

     Værdifuld viden

  Foreningen er for alle håndværkere, der har med restaurering at gøre. Men om håndværkerne skal være udøvende og have svendebrev er endnu ikke besluttet.

   

  - Jeg mener ikke, at det bør kræves, at foreningens medlemmer er udøvende håndværkere. Der er masser af ekspertise og viden at hente hos både faglærere og pensionerede håndværkere, siger Mads Okking.

   

  Samme holdning har han til spørgsmålet om svendebrev skal være et krav.

   

  - Der er mange ufaglærte, der har en masse erfaring og viden. Det er heller ikke alle håndværkere, der kan få svendebrev. F.eks. er det ikke længere muligt at få svendebrev som billedskærer eller gørtler, siger Mads Okking.

   

  Uanset hvad foreningen beslutter på generalforsamlingen, er Mads Okking dog ikke i tvivl om, at medlemmerne skal kunne tilbyde et højt fagligt niveau.

   

  - Foreningen er jo ikke noget værd, hvis restaureringssager går dårligt, og der er blevet brugt håndværkere fra foreningen. Vi skal kunne stå inde for håndværkernes viden og kunnen.

   

  Alle medlemmer skal derfor igennem en godkendelsesproces, hvor bestyrelsen vurderer medlemmernes kompetencer ud fra uddannelse, erfaring og referencer, siger Mads Okking.

   

   

  Bevaringsværdigt håndværk

  Mads Okking har selv lavet en del restaureringsarbejde og ved, hvor vigtigt det er, at håndværkeren har kendskab til gamle teknikker og materialer.

   

  - I øjeblikket går jeg og restaurerer to bindingsværkshuse på Rosendal Gods. Godset blev renoveret for 8-10 år siden, men det blev ikke lavet korrekt og skal derfor laves om. Der er tonsvis af bevaringsværdige bygninger rundt omkring i Danmark. De skal restaureres på et tidspunkt, og så er det vigtigt, at håndværkerne ved, hvordan man murer en tavl ud eller trækker en gesims, siger Mads Okking.

   

  I sit stille sind ønsker Mads Okking, at man i Danmark lod sig inspirere af Tyskland, hvor håndværkerne skal være efteruddannet i bevaringshåndværk for overhovedet at kunne byde på restaureringsopgaver. I den forbindelse siger han:

   

  - Jeg håber, at Foreningen for Bevaringshåndværkere kan være med til at højne niveauet i branchen og sikre, at vores kulturarv bliver bevaret og restaureret på forsvarlig vis.

   

  Ambitiøse fagtosser

  Idéen til Foreningen for Bevaringshåndværkere opstod da Mads Okking startede på diplomuddannelsen i bevaringshåndværk på Syddansk Erhvervsskole. På uddannelsen bliver malere, tømrere, snedkere og murere undervist i både stilhistorie og teknikker til at restaurere bygninger, der er fredede eller bevaringsværdige.

   

  - Jeg havde en forestilling om, at jeg ville møde en flok gamle nisser med en masse erfaring. Men faktisk var det hovedsageligt unge svende. Jeg blev overrasket over, hvor mange unge mennesker, der har ambitioner med deres håndværk, siger Mads Okking og tilføjer:

   

  - Det var utrolig inspirerende og lærerigt at møde en masse fagtosser som jeg selv og få en fornemmelse for, hvad de andre faggrupper laver.

   

  På studiet oplevede Mads Okking og hans medstuderende et behov for at bevare og udvide dette netværk af ligesindede, og idéen til foreningen begyndte at tage form.

   

  Foreningen har allerede fået positive tilkendegivelser fra blandt andre Slots- og Kulturstyrelsen, restaureringsarkitekter, foreninger og fonde – og ikke mindst Syddansk Erhvervsskole, der lægger hus til den stiftende generalforsamling.

   

  - Vi vil gerne have så mange samarbejdspartnere som muligt, så alle med interesse for bevaringshåndværk er velkomne til generalforsamlingen, afslutter Mads Okking.

   

  FAKTA

  Foreningen for Bevaringshåndværkere er en non-profit organisation, og medlemskontingentet vil være 500,- årligt. Kontingentet skal bl.a. bruges til seminarer og etablering af foreningens hjemmeside.

   

  Der afholdes stiftende generalforsamling d. 11. juni kl. 13 på Syddansk Erhvervsskole, Center for Bygningsrestaurering, Billedskærervej 11, 5230 Odense M.

   

  Både potentielle medlemmer og andre med interesse er velkomne til at deltage. Tilmelding til Mads Okking på: bygmester.mo@gmail.com.

   
  Anbefalede artikler