<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
article_image

Fokus på kemi i byggematerialer: Vi skal ikke konkurrere på risici

 • BYGGEPLADSEN
 • Nedrivning
 • Arbejdsmiljø
 • 2020-09-15
 • Tekst af Mikkel Weber Sandahl

  Der er stadig skadelige stoffer i vores bygninger, som PCB, bly, asbest mm., og for arbejdsmiljøchef i DI Dansk Byggeri, Mette Møller Nielsen, er det vigtigt, at både bygherre og håndværksvirksomheder er opmærksom på den side af arbejdsmiljøet ved mindre opgaver, som eksempelvis udskiftning af vinduer.

  Mette Møller Nielsen starter med at fremhæve, at vi i Danmark har en rigtig god uddannelse som nedriver, men hun ser et udfordring for den lille håndværker, der ikke bare skal holde sig løbende opdateret på hvad, der kommer af nye materialer, men også hele tiden følge nøje med i forskning og viden om farlige stoffer i gamle byggematerialer. En viden, der for eksempel er nødvendig, når der skal skiftes vinduer, hvor der kan vise sig at være PCB i fugerne eller bly i malingen.

   

  - Det er lidt som at gå med mundbind i toget pga. COVID-19. Man er afhængig af, at andre håndværkere også tænker over de her ting og passer på. En udfordring er også, at ikke alle bygherrer er bevidste om at passe på og klar til at påtage sig store ekstraudgifter ved at udtage prøver og foretage miljøsanering. Og derfor ligger der et vigtigt stykke informationsarbejde foran os, så alle kan gå på arbejde og være trygge, ligesom håndværksvirksomhederne ikke bliver presset til at tage chancer og konkurrere på risici. For selv på store nedrivningsprojekter bliver der ikke altid igangsat de nødvendige undersøgelser af bygherre og de projekterende, hvor man så undervejs i projektet opdager, at der er skadelige stoffer. Så bliver projektet dyrere, fordi det tager længere tid samtidig med, at det går ud over menneskerne på byggepladsen og i det private hjem, som renoveres.

   

  Mette Møller Nielsen ser derfor et stort behov for at tale om kemi ved nedrivning og renovering. Hun mener, at alle i værdikæden skal være opmærksomme på farlige stoffer i gamle byggematerialer, så det ikke kun påfalder den enkelte håndværker at skulle overbevise villaejeren om, hvor nødvendigt det er at bruge endog store ekstra ressourcer på en mindre opgave som f.eks. renovering af et badeværelse, fordi man ikke umiddelbart kan se, mærke eller lugte de skadelige stoffer.

   

  - De skadelige stoffer kan for eksempel påvirke fertilitet og give større risiko for kræft, og den slags mærker man jo ikke, når man går på en byggeplads. Hvis man er ung og stærk, kan det være helt abstrakt at skulle forholde sig til skadelige stoffer, når de værste helbredsmæssige konsekvenser måske først melder sig 20 år ude i fremtiden.

   

   

  Lancering af ny informationssite om kemi i byggeriet                 

  Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg (BFA Bygge & Anlæg) med repræsentanter for blandt andet arbejdsgiverorganisationer og fagbevægelsen er med til at kortlægge branchens særlige arbejdsmiljøproblemer og udgive branchevejledninger om godt arbejdsmiljø. BFA Bygge & Anlæg står blandt andet bag hjemmesiden asbest-huset.dk, hvor man har samlet al viden om asbest, som præsenteres på en visuel og let måde for bygningsejere, projekterende og håndværkere, så man nemt får adgang til den rigtige viden, når man finder asbest i en bygning.

   

  - Asbest er bygget ind så mange steder, at det er ikke bare sådan at tage ud, så det er vigtigt at holde fast i den viden og få den bragt i spil igen og igen. Men samtidig har vi også andre ”fortidens syndere”, som alle har forskellige egenskaber og opfører sig på forskellige måder – f.eks. kan PCB vandre over i andre materialer. Og derfor lancerer BFA Bygge & Anlæg nu en ny side med fokus på de andre skadelige stoffer, som kan findes i vores bygninger i dag, fortæller Mette Møller Nielsen, som er direkte involveret i informationsindsatsen i BFA Bygge & Anlæg.

   

  - Der er bestemte bygningstyper og perioder, hvor man skal være opmærksom på, at de skadelige materialer kan optræde. Men det er vanskeligt at sige noget med 100 % sikkerhed, da for eksempel vinduesfuger skiftes løbende, siger Mette Møller Nielsen, som fornemmer en stor interesse for genanvendelse af byggematerialer, hvilket kræver, at materialerne ikke kontamineres af kemi fra andre materialer:

   

  - I bygge- og anlægsbranchen er vi gode til at sortere og genanvende byggeaffald, hvor mindst muligt køres på deponi, og hele den cirkulære dagsorden kommer til at vokse sig større fremover, hvor der er større og større fokus på at bygge med genavendte materialer, som selvfølgelig skal være rene, som kan skilles ad og håndteres videre på nye byggepladser. Den bevidsthed er vigtig fremover, siger Dansk Byggeris arbejdsmiljøpolitiske chef.

   

  Anbefalede artikler