<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
article_image

Lone Alstrup, arbejdsmiljøkonsulent i TEKNIQ Arbejdsgiverne

TEKNIQ: Arbejdsmiljø er et fælles ansvar og det starter hos bygherren

 • Byggepladsen
 • Arbejdsmiljø
 • Sikkerhed
 • 2020-04-06


  Der er brug for, at arbejdsmiljøet i højere grad tænkes ind fra starten i byggeprocessen, og Lone Alstrup, arbejdsmiljøkonsulent i TEKNIQ Arbejdsgiverne mener, det er vigtigt, at bygherrerne tager større ansvar for at sikre, at den nødvendige information er tilgængelig, inden de enkelte entreprenører udarbejder deres tilbud.

  Indlæg af Lone Alstrup, arbejdsmiljøkonsulent i TEKNIQ Arbejdsgiverne

   

  Sikkerheden ude på byggepladserne er et fælles ansvar. Og det er vigtigt, at alle involverede i byggeprocessen – lige fra bygherrer til den enkelte entreprenør og håndværker – har fokus på både sikkerhed og sundhed under arbejdet.

   

  Det kræver en god og åben dialog lige fra den indledende projektering, og til byggeriet er afsluttet. En proces, hvor de enkelte parter alle skal kende de pligter, de har i forhold til lovgivningen, ligesom de hver især skal tage ansvar for, at opgaverne løses under ordnede forhold.

   

  Udgangspunktet er dog, at især bygherrerne har gjort deres forarbejde ordentligt. Og lige præcis her oplever vi desværre alt for ofte, at det halter med omhyggeligheden. Et konkret eksempel er, at bygherrerne i mange tilfælde ikke har fået gennemført de lovpligtige forundersøgelser for eksempelvis asbest og andre problematiske stoffer på pladsen.

   

  Det betyder, at vores medlemsvirksomheder, der skal udføre arbejdet i praksis, ikke altid har den nødvendige viden om tilstedeværelse af stofferne, når der afgives tilbud. Dermed kommer medarbejderne let til uforvarende at stå i en situation, hvor der pludselig er asbest eller andre skadelige stoffer på byggepladsen, uden der er taget de nødvendige forholdsregler, og man derfor heller ikke har de rette tekniske og personlige værnemidler – eller er instrueret i, hvordan man skal forholde sig. I sidste ende kan det betyde, at byggeprocessen skrider i forhold til det givne tilbud, og at prisen bliver højere end forventet.

   

  Hos TEKNIQ Arbejdsgiverne anbefaler vi derfor, at der fra bygherrernes side kommer større fokus på den rettidige gennemførelse af de lovpligtige forundersøgelser, både når det gælder renoveringsarbejde og andre former for byggeopgaver. Til gengæld skal vores medlemsvirksomheder så også være bedre til at efterspørge de nødvendige oplysninger, når der skal afgives tilbud – og indregne udgifterne til afdækning og værnemidler i tilbuddet. Samtidig er det vigtigt, at medarbejderne oplyses om eventuelle skadelige stoffer og instrueres i, hvordan de skal udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

   


  For det er ikke alene op til bygherrerne at sikre arbejdsmiljøet. Det er som sagt en fælles opgave for alle involverede. Bygherrer, entreprenører og håndværkere skal i højere grad have fokus på løbende samarbejde og dialog om, hvordan man kan planlægge og gennemføre arbejdet, så der ikke opstår farlige situationer eller forhold.

   

  Den rettidige omhu gælder langtfra kun skadelige stoffer. Allerede i projekteringen bør man overveje alle arbejdsmiljøforhold for på den måde at afbøde eventuelle fremtidige risikofyldte situationer. Det drejer sig eksempelvis om at sikre, at adgangsvejene kan klare forskellige typer af trafik gennem hele byggeprocessen, at tekniske hjælpemidler kan transporteres til det sted, hvor de skal bruges, at stilladser er forsvarligt etableret, og at el-installationerne er sikre.

   

  Igen stiller det også krav til de folk, der arbejder ude på selve byggepladsen. Der skal ryddes op løbende og rengøres, så man undgår at falde over ting, der ligger og flyder, eller at blive udsat for støv og skadelige stoffer. Derfor er det også afgørende, at man allerede under planlægningen af de enkelte arbejdsopgaver får vurderet arbejdsmiljø på lige fod med den faglige del.

   

  I sidste ende handler det dog om, at forarbejdet er gjort ordentligt inden første spadestik. Derfor opfordrer vi til, at bygherrerne tager denne opgave alvorligt, og at entreprenørerne og underleverandører sørger for at tænke arbejdsmiljøet ind i deres tilbud, så man i fællesskab kan sikre medarbejdernes sundhed og sikkerhed ude på byggepladserne.

   

   

  Gode råd om arbejdsmiljø

  Hvis man har brug for yderligere inspiration og vejledning omkring byggepladsindretning, kan man kigge i ”Håndbogen – arbejdsmiljø i bygge og anlæg”

   

   

  Anbefalede artikler