<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">

TEKNIQ: Installationsbranchen står for hovedparten af grøn omstilling

 • Målbar bæredygtighed
 • Energi og Energioptimering
 • Materialer og Løsninger
 • 2016-05-23
 • | Af Mikkel Weber Sandahl

   

  … det pointerer underdirektør i TEKNIQ, Simon O. Rasmussen, og han mener derfor, at installatørerne bør spille en større rolle som rådgivere i forhold til energioptimerings-projekter, fremfor energiselskaberne, der ofte ikke er gearet til at vejlede de mindre kunder.

   

   

   

  VVS-branchen oplever en beskeden vækst, og ifølge Simon O. Rasmussen tegner udsigterne positivt, da den økonomiske vækst betyder flere installationsarbejder, og det smitter positivt af på branchen.

   

  - Der er en opadgående tendens, uden at vi af den grund har armene i vejret. Vi oplever også, at de tekniske installationer fylder stadigt mere i det samlede byggeri og i de samlede entreprisesummer, og det er naturligvis opløftende.

   

  Det skyldes bl.a. en teknologisk udvikling, som giver os mere teknik i det moderne byggeri og som i forhold til tidligere åbner op for nye funktionalitet – eksempelvis giver os mere energivenlige bygninger med bedre indeklima, fortæller Simon O. Rasmussen og fortsætter:

   

  - De tekniske installationers voksende rolle skyldes også Danmarks ambitiøse mål for omstillingen fra fossile brændstoffer til vedvarende energikilder, hvilket giver branchen nogle positive muligheder.

   

  Men der er alligevel behov for at markedsføre branchen stærkere på dette felt, da realiteten er, at den grønne omstilling på de største og fleste områder udføres af installationsbranchen. Alligevel får branchen ikke den omtale, som vi mener, indsatsen berettiger til.

   

  Alt for få får energitilskud

  I februar lancerede brancheorganisationen TEKNIQ Energicenter, som skal gøre det lettere at hjælpe kunderne med at få tilskud fra den store energispareordning, der forvaltes af energiselskaberne.

   

  - Energibesparelser finansieres af os alle over energiregningen, men lige nu opnår alt for få tilskud til energirenoveringer ud af de knap 2 mia. kr., der hvert år bruges på indsatsen.

   

  Installatørerne er typisk forbrugernes første kontaktpunkt, når overvejelsen falder på energirenovering, og derfor skal installatørerne også spille en langt mere central rolle i indsatsen, siger Simon O. Rasmussen og uddyber:

   

  - Den måde, som energipolitikken udmøntes på i dag, giver energiselskaberne en nøglerolle, men realiteten er, at langt flere drøfter energibesparelser med deres installatør end deres energileverandør.

   

  I det hele taget har energiselskaberne ikke det nødvendige set-up til at håndtere rådgivning til mindre virksomheder og husholdninger, hvilket bliver bekræftet af den evaluering, som Deloitte har lavet af indsatsen.

   

   

   

   

  Med TEKNIQ Energicenter ønsker man at skabe en portal, som skal sørge for nemmere adgang og større gennemsigtighed, samtidig med at installatørerne bliver fritaget for meget af besværet med at håndtere tilskud.

   

  - Til TEKNIQ Energicenter knytter vi telefonrådgivning og e-mailsupport, som hjælper installatørerne til nemt og hurtigt at indberette og opnå energibesparelser til kunderne.

   

  Ved at indberette energibesparelserne til TEKNIQ Energicenter kan der opnås et tilskud på mindst 45 øre per sparet kilowatttime. Alle medlemmer af TEKNIQ får mulighed for at give det bedst mulige tilskud videre til kunder, som investerer i at nedbringe energiforbruget, fortæller Simon O. Rasmussen.

   

  Ved at gøre tilskudsordningen lettere at bruge for installatørerne, håber TEKNIQ, at flere forbrugere og erhvervsvirksomheder får glæde af ordningen, hvor energiselskaberne hvert år opkræver op mod to milliarder kroner oveni energiregningen.

   

   
  Anbefalede artikler