<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">

Niels Jørgen Hansen fra Tekniq - Viden er produktet i dag

 • Indeklima
 • Energi og Energioptimering
 • Materialer og Løsninger
 • VVS
 • 2018-10-08
 • | Af Mikkel Weber Sandahl
 • Administrerende direktør i TEKNIQ Niels Jørgen Hansen kan i år fejre sit 25 års jubilæum i Installatørernes Organisation, og som 25 års jubilar har han kunnet følge installationsbranchens store udvikling på tæt hold.

   

  Efter at have været ansat i Dansk Arbejdsgiverforening i en 10-årig periode blev Niels Jørgen Hansen i 1989 ansat i TEKNIQ, branche- og arbejdsgiverforeningen for 2.800 installationsvirksomheder. I den 25-årige periode har de tekniske installationer fået en større rolle i byggeriet, samtidig med at de tekniske installatører er blevet en mere fast defineret gruppe. Niels Jørgen Hansen fortæller i den forbindelse:

   

  - Når jeg ser tilbage på udviklingen i min tid, så er den typiske installationsvirksomhed i dag en solid virksomhed, som er meget respekteret for sin viden og know-how. Hvis det lyder som om, jeg er stolt af medlemmerne, så er det helt korrekt. Installationsbranchen er en branche, som er født med en forståelse for, at man bliver målt på sine kompetencer, og at ens kvalifikationer skal være i orden – det er et godt fundament at have som branche.

   

  Krav om helhedstænkning

  TEKNIQ opstod som en samling af flere brancheorganisationer, så man i samlet trop kan være med til at forbedre de tekniske installatørers vilkår, samtidig med man kan være en aktiv sparringspartner for medlemmerne.

   

  - Installationsbranchen er åben og udadvendt branche, hvor virksomhederne hele tiden forholder sig til nye, internationale regler og udviklingen i andre lande. Mange af vores medlemmer er gået fra at være traditionelle håndværksvirksomheder til specialistvirksomheder, der løser meget komplekse opgaver. Og selv den lille håndværksvirksomhed skal i dag have betydelige kompetencer i forhold til at finde de rigtige løsninger og vejlede om eksempelvis energirenovering, siger Niels Jørgen Hansen.

   

  Over de seneste 25 år har de tekniske installationer fået en større rolle i byggeriet, og det hænger sammen med tidens fokus på energioptimering, samtidig med de tekniske løsninger har udviklet sig hurtigere end andre byggeløsninger. Den udvikling ser Niels Jørgen Hansen fortsætte i fremtiden:

   

  - Jeg er overbevist om, at installationsvirksomhederne vil stå endnu stærkere om ti år. Der er flere tendenser, som taler for det, eksempelvis er der fokus på øget produktivitet i samfundet generelt, som sammenholdt med det voksende fokus på bygningers energiforbrug er en væsentlig driver for vores branche.  Læs også:


  Portræt af el-mester på Rigshospitalet Casper Hansen: Casper ser alt på hospitalet  ”Vi er ikke tynget i knæ af opsvinget”

  Installationsbranchen oplever fortsat afmatning; siden 2008 har branchen mistet 11 milliarder kroner i omsætning, og ifølge Danmarks Statistiks nyeste tal er omsætningen i årets første kvartal igen faldet. Installationsbranchen har i dag 5.000 færre ansatte i forhold til 2008. Niels Jørgen Hansen fortæller:


  - Vi havde håbet på, at 2014 blev et vækstår. Vi har en stor arbejdskraftsreserve af mange fagfolk, der har søgt over i andre brancher. Dem vil vi gerne have tilbage, når aktivitetsniveauet stiger. Der er et markant behov for at politiske incitamenter, såsom at gøre boligjob-ordningen permanent, eller målrette den energieffektivisering og vedvarende energiløsninger.

   

  De kloge løsninger

  Installationsbranchen skal ifølge Niels Jørgen Hansen være sin egen rolle bevidst, så man kan være med til at finde frem til de kloge løsninger, der giver værdi for kunder. Her skal man være i stand til at forklare sine kunder om de totaløkonomiske perspektiver, hvor man stiller spørgsmålet om en løsning skal være billigst nu eller billigst på langt sigt?

   

  - Det er meget spændende med nye samarbejdsformer som OPP – her lærer vi noget, som vi kan høste fordelene af i fremtiden. I det hele taget synes jeg til tider, at der bliver tegnet et uretfærdigt billede af den stillestående og konservative byggebranche. For vi er meget tilpasningsdygtige i forhold til nye krav og ny teknik, men der skal også være en reel efterspørgsel efter en specifik udvikling, siger Niels Jørgen Hansen og uddyber:

   

  - Kravene skal være med i udbudsmaterialet, før der sker noget. Og her skal bygherrer rundt om i landet også gøre op med vanetænkning og ikke bare vælge det billigste, som man plejer. Det giver os nemlig muligheden for at begynde at konkurrere på viden og løsninger fremfor på prisen.

   
  Anbefalede artikler