<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">

Femern Bælt-forbindelsen bliver det største anlægsprojekt i nyere tid

 • Femern
 • Anlæg
 • Veje og Infrastruktur
 • 2020-04-09

  Transportminister Benny Engelbrecht ser Femern Bælt-forbindelsen som et stort og markant løft til den samlede danske infrastruktur, samtidig med den vil styrke sammenhængskraften i Danmark – foruden at være anledning til at forstærke det tætte samarbejde med Tyskland.

  Indlæg af Transportminister Benny Engelbrecht (S)

   

  Regnen vælter nådesløst ned, mens vi går fra den ene hal til den anden. Dråberne trommer så hårdt mod sikkerhedshjelmen, at jeg ikke kan høre, hvad borgmesteren siger til mig, mens vi går rundt på byggepladsen. Det er først, da hele holdet når i tørvejr i den næste hal, at vi samlet får en opdatering på, hvordan byggeriet af Storstrømsbroen skrider frem. De store haller er imponerende, og der hersker en umiddelbar og munter stemning blandt de mange arbejdere, der vitterlig knokler i al slags vejr for at anlægge en ny bro mellem Sjælland og Falster; et stort projekt i sig selv, men samtidig en smagsprøve på et endnu større anlægsprojekt.

   

  Storstrømsbroen er en forudsætning for Femern Bælt-forbindelsen. Uden en stærk og tidssvarende bil- og togforbindelse mellem Sjælland og Falster vil Femern Bælt-forbindelsen ikke få den gavnlige effekt på person- og godstransporten mellem Danmark og Tyskland – og Sverige for den sags skyld – som vi forventer. Den nye bro vil samtidig være et kærkomment løft til den regionale infrastruktur, og det bliver en stor dag for de lokale, når broen åbner om ganske få år. Det samme gælder for Femern Bæltforbindelsen, der i manges optik er en international forbindelse, som vi kun på europæisk plan får glæde af. Det er ikke rigtigt.

   

  Det er derfor med store forventninger, jeg skifter de regntunge sikkerhedssko og den gennemblødte refleksvest ud med mine egne sko og tørre jakke og kører videre sydpå. Besøget ved Masnedø fortsætter nemlig i Rødbyhavn, hvor Dr. Bernd Buchholz, der er minister for økonomi, transport, beskæftigelse, teknologi og turisme i Slesvig-Holsten, venter. Det samme gør solen, og den er kærkommen for os begge, mens vi bevæger os rundt på de forskellige arbejdspladser, der foreløbig er anlagt i området.

   

   

  Et sted er man i gang med at etablere en pumpestation, som skal dræne området og holde det tørt under arbejdet; et afgørende element i anlægsbyggeriet, hvis det våde vejr fra Masnedø skulle blive Sydsjællands foretrukne. Andre steder er man i færd med at etablere adgangsveje og cykelstier, lægge rør og kabler og anlægge stibroer over motorvej og bane til byggepladsen. Overalt summer det af initiativ og virkelyst, og det er en fornøjelse som transportminister at være vidne til.

   

  Når Femern Bælt-forbindelsen står færdig i 2028, vil vi få endnu bedre og flere muligheder for at rejse og transportere gods på tværs af vores landsdele og landegrænser. Om vi kører i bil eller tog, vil forbindelsen sikre, at vi kommer endnu hurtigere til det øvrige Europa, og vi får tilmed mulighed for at skabe endnu stærkere relationer til verden omkring os. Desuden giver den os bedre betingelser for vækst og handel for vores erhvervsliv, hvis resultater igen falder positivt tilbage på samfundet som helhed.

   

  Femern Bælt-forbindelsen bliver med andre ord et stort og markant løft til den samlede danske infrastruktur, samtidig med den vil styrke sammenhængskraften i Danmark – foruden at være anledning til at forstærke det tætte samarbejde med Tyskland, som jeg fra begyndelsen har prioriteret som minister. Tyskland er ikke alene en god nabo, det er også en af vores vigtigste samarbejdspartnere, og jeg sætter derfor stor pris på de samtaler og møder, jeg har haft med såvel Dr. Bernd Buchholz som Andreas Scheuer, der er Tysklands transportminister. Jeg ser frem til det videre samarbejde, til igen at kunne besøge anlægsarbejdet eller endnu bedre det færdige resultat ved Masnedø eller i Rødbyhavn; for der er ingen tvivl om, at Storstrømsbroen og Femern Bælt-forbindelsen i særdeleshed er det største anlægsprojekt i nyere tid, som du, jeg og vi alle sammen kan få stor glæde af i fremtiden.

  Anbefalede artikler