<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Efterlysning: Hvor kan SMV’er hente IT-kompetencer?
Efterlysning: Hvor kan SMV’er hente IT-kompetencer?

Efterlysning: Hvor kan SMV’er hente IT-kompetencer?


Små og mellemstore virksomheder er udfordret i forhold til digitalisering. Gevinsterne er potentielt store, men de mindre virksomheder mangler kompetencerne til at indfri dem. Mens vi afventer en SMV-fokuseret digitaliseringsstrategi er der flere relevante tilbud til de mange virksomheder af den størrelse.

Indlæg af Henrik Lilja, chefkonsulent i SMVdanmark

 

Mange bygge- og anlægsvirksomheder er ikke kommet med på digitaliseringsvognen. Jo mindre de er, desto mindre digitale er de typisk. SMVdanmarks egne analyser bekræfter dette. Stort set alle små og mellemstore virksomheder, SMV’er, anvender it i administrationen på lige fod med øvrige brancher. Men på samtlige andre parametre som markedsføring; indkøb og logistik; lagerstyring osv. ligger bygge- og anlægsvirksomhederne under andre branchers brug af IT.

 

Eksemplets magt

Det er ærgerligt, at virksomhederne ikke udnytter de gevinster, IT-løsninger giver mulighed for. I en tid med mangel på kvalificeret arbejdskraft er digitalisering en oplagt måde at frigøre hænder til egentlige kerneopgaver. Buus Anlægsgartner fra Brabrand er et mønstereksempel på, at gevinsterne f. eks. ved at ”sætte strøm til papirgangen” er store.

 

De ansatte mødte tidligere ind på virksomhedens matrikel for mundtligt at få overdraget nye kundeopgaver. Nu får de ansatte opgaverne tilsendt til deres iPad/iPhone - ude hos kunden. Alene tidsbesparelsen ved at møde hos kunden frem for på Buus’ egen adresse bonner tydeligt ud på bundlinjen og bruges nu på kerneopgaverne. Timer og forbrug af materialer registreres i de samme iPhones og iPads og letter administrationen både ude og hjemme. Ligesom registreringen af materialeforbrug nu mere konsekvent bliver registreret frem for at udgøre spild. Systemet kan også bruges til nemt at billeddokumentere opgaverne - med iPhonens kamera-funktion lige ved hånden.

 

Samme udfordringer - samme løsninger

Vi har efterhånden mange eksempler på medlemmer som Buus Anlægsgartner A/S, som er kommet i gang med at digitalisere. Det kan være forskelligt, hvad virksomhederne starter med; men løsningerne ligner ofte hinanden, fordi også udfordringerne i byggebranchen ligner hinanden. Andre faggrupper i branchen - og i andre brancher for den sags skyld - vil derfor kunne finde inspiration i Buus-eksemplet. Fælles for virksomhederne er, at når de først er kommet i gang, digitaliserer de typisk flere funktioner. Fordi de kan se, det virker; også på bundlinjen, ligesom de kan se, at det frigør tid og ressourcer til andet, de hellere vil beskæftige sig med.

 

”Aktuelt fokuseres på IT-kompetencer i alle dele af uddannelsessektoren. Glimrende. Men der er ikke fokus på, endsige konkrete tilbud til de ca. 150.000 ejere/ledere og til deres hundredtusinder af ansatte, der her og nu mangler digitale kompetencer.”150.000 SMV’er lavt eller meget lavt digitaliserede

Et andet fællestræk er, at virksomhederne har fået assistance udefra i erkendelse af, at de ikke selv har de nødvendige kompetencer til at igangsætte og drive en digitaliseringsproces. Og selv om det kan være en svær erkendelse, er det måske en trøst, at de her ligner halvdelen af landets godt 300.000 virksomheder. De er - som dem selv - lavt eller meget lavt digitaliserede. Så der er lang vej endnu.

 

SMV-fokuseret digitaliseringsstrategi

Derfor har SMVdanmark efterlyst en ny national strategi for digitalisering af danske SMV’er, som i modsætning til den nuværende sætter fokus også på SMV’ernes digitaliseringsudfordringer. Og på det altoverskyggende problem: Fravær af digitale kompetencer. Ikke nogen nem udfordring; men vejen til at indfri digitaliseringens betragtelige selskabs- og samfundsøkonomiske gevinster går notorisk over tilførsel af sådanne kompetencer. Aktuelt fokuseres på IT-kompetencer i alle dele af uddannelsessektoren. Glimrende. Men der er ikke fokus på endsige konkrete tilbud til de ca. 150.000 ejere/ledere og til deres hundredtusinder af ansatte, der her og nu mangler digitale kompetencer. Vi har behov for en debat om, hvordan en så omfattende indsats skal håndteres bl.a. med afsæt i, at digitale kompetencer er ligeså fundamentalt nødvendige som skrive-, læse- og regnekompetencer. En national strategi vil være en nødvendig begyndelse.

 

 

Aktuelle digitaliseringstilbud

Indtil en sådan strategi ser dagens lys, er der en række tilbud - i praksis til nogle få tusinde SMV’er. Men lidt er bedre end ingenting. Dels ”SMV:Digital”, som yder 50 % tilskud til digitaliseringsrådgivning. 2019-midlerne er brugt, men der kommer to tilskudsrunder i det nye år. Rækker tålmodigheden ikke indtil da, er der igangsat en række projekttilbud med henblik på at løfte SMV’erne ind i den digitale tidsalder. Ligesom SMVdanmark er en del af SMV:Digital, deltager vi i tre af disse projekter, som har den charme i forhold til SMV:Digital, at tilbuddene heri er helt eller næsten gratis.

 

I ”Digitale Veje til Vækst”, som kun tilbydes SMV’er med minimum tre ansatte i Region Sjælland og kun til udvalgte brancher - herunder bygge- og anlægsvirksomheder - ydes uvildig og gratis it-rådgivning og kompetenceløft af såvel ejere som ansatte.

 

Det landsdækkende ”Digital Ledelseskultur” tilbyder SMV’er i alle brancher med minimum fem ansatte kompetenceløft af ejere og en til to nøglemedarbejdere på et mere strategisk niveau. Næste år starter et tredje og landsdækkende projekt ”Enter:Digital” målrettet SMV’er med 1-20 ansatte. Enhver er velkommen til at kontakte SMVdanmark for uddybende information herom.